Konkurs na dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich i zawodów

Minister Sportu i Turystyki ogłosił konkurs na dofinansowanie zadań ze środków budżetu państwa z zakresu wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich i zawodów z cyklu pucharu świata w Polsce w roku 2019.

Konkurs na dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich i zawodów
Fot. Pixabay

Dotacja w ramach konkursu może być przyznana na dofinansowanie mistrzostw świata lub Europy oraz zawodów z cyklu pucharu świata w kategorii seniorów, organizowanych na terenie Polski.

Na realizację zadania, Minister w 2019 r. przeznaczył kwotę w wysokości 5 400 000 zł. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie.

O przyznanie dofinansowania na realizację zadań publicznych związanych ze wspieraniem promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich i zawodów z cyklu pucharu świata w Polsce mogą ubiegać się organizacje pozarządowe o zasięgu ogólnopolskim, jako organizatorzy imprez mistrzowskich na terenie Polski w sportach olimpijskich, nieolimpijskich, paraolimpijskich i sportach objętych programem igrzysk głuchych.

Termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia ogłoszenia konkursu do dnia 31 grudnia 2019 r.

Termin ostateczny składnia ofert upływa w dniu 23 października 2019 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-wyczynowy/2019-rok/2676,Konkurs-na-dofinansowanie-zadan-ze-srodkow-budzetu-panstwa-z-zakresu-wspierania-.html

 

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy