Konkurs na szkolenia z zakresu zwalczania oraz zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej

Ministerstwo Sprawiedliwości, jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ogłosiło konkurs nr POWR.02.17.00-IP.04-00-006/19 pn. „Szkolenia z zakresu zwalczania oraz zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej dla kadr sądownictwa i prokuratury”.

Konkurs na szkolenia z zakresu zwalczania oraz zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej
Fot. Pixabay

Konkurs ma na celu wyłonienie do dofinansowania projektów polegających na przeprowadzeniu szkoleń z zakresu zwalczania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej dla kadr sądownictwa i prokuratury. Szkolenia mają służyć aktualizacji specjalistycznej wiedzy prawniczej z zakresu prawa gospodarczego oraz doskonaleniu praktycznych umiejętności zawodowych pracowników powszechnych jednostek prokuratury (prokuratorów, asesorów prokuratury oraz asystentów prokuratora) oraz sądów powszechnych (sędziów, asesorów sądowych, referendarzy i asystentów sędziego).

W ramach konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się:         

  • organizacje pozarządowe,
  • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
  • przedsiębiorcy,
  • szkoły wyższe,
  • jednostki naukowe,
  • Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.

W ramach jednego projektu możliwa jest realizacja 1 z 2 modułów szkoleniowych:

  1. zwalczanie i zapobieganie przestępczości gospodarczej i skarbowej: problematyka wyłudzeń podatku CIT, VAT, akcyzowego, w tym specyfika i odrębność postępowań w tego typu sprawach, faktyczne i prawne możliwości badania przepływów finansowych podmiotów wykorzystywanych w przestępstwach karuzelowych; źródła dowodowe w przestępstwach podatkowych; współpraca z podmiotami uprawnionymi w zakresie pozyskiwania informacji z prowadzonych rejestrów
  2. zwalczanie i zapobieganie przestępczości gospodarczej dokonywanej przy użyciu internetu i systemów informatycznych / komputerowych, w tym ocena dowodów cyfrowych na etapie postępowania sądowego; pozyskiwanie i zabezpieczanie dowodów cyfrowych oraz wykorzystywanie opinii biegłych z zakresu cyberprzestępczości w prowadzonych postępowaniach; współpraca międzynarodowa w ramach pomocy prawnej i europejskiego nakazu dochodzeniowego w zakresie pozyskiwania dowodów.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 2 200 000 PLN, w tym maksymalna wartość projektu dot. modułu 1 – 1 000 000 PLN, a projektu dot. modułu 2 – 1 200 000 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 100%.

Wnioski w ramach konkursu należy składać w terminie od 29 listopada 2019 r. do 20 grudnia 2019 r. (do godziny 12:00).

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.power.gov.pl/nabory/1-258/

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy