Minister Sportu i Turystyki ogłosił Program „Klub” na rok 2020

Przedmiotem dofinansowania są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego: wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe (komponent obowiązkowy), organizacja obozów sportowych i/lub zakup sprzętu sportowego (komponenty fakultatywne).
 

Minister Sportu i Turystyki ogłosił Program „Klub” na rok 2020
Fot. Pixabay

Program skierowany jest do klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych.

Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

Na realizację Programu w 2020 roku przeznaczono kwotę 40 000 000 zł.

Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania należy nadsyłać do dnia 15 marca 2020 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2019-rok/2694,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2020-roku-Programu-KLUB.html

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy