Minister Sportu i Turystyki ogłosił „Program Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.”

Głównym celem Programu jest tworzenie optymalnych warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym zwiększanie uczestnictwa w różnych formach aktywności sportowej, włączenie w główne nurty życia społecznego oraz wyrównanie szans w dostępie do przestrzeni publicznej w obszarze sportu.

Minister Sportu i Turystyki ogłosił „Program Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.”
Fot. Pixabay

Dofinansowaniem objęte są następujące zadania:

  1. wspieranie organizacji zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych;
  2. wspieranie organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych - w tym Mistrzostw Polski i Pucharów Polski osób niepełnosprawnych;
  3. wspieranie organizacji obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych;
  4. promocja sportu osób niepełnosprawnych.

O przyznanie dofinansowania zadań mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej osób niepełnosprawnych.

O przyznanie dofinansowania organizacji Mistrzostw Polski i Pucharów Polski osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się ogólnopolskie organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej osób niepełnosprawnych, a które prowadzą współzawodnictwo sportowe o tytuł Mistrza Polski  i o Puchar Polski w danym sporcie.

Na realizację Programu w 2020 roku przeznaczono kwotę 18 700 000 zł.

Wnioskodawca musi przewidywać w ramach realizacji zadania udział środków własnych w wysokości nie mniejszej niż 20% całości kosztów zadania (w tym zadań jednostkowych).

Wnioski należy składać w terminie do 12 grudnia 2019 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-osob-niepelnospr/2019-rok/2695,Program-Upowszechniania-Sportu-Osob-Niepelnosprawnych-w-2020-r-w-ramach-rozwijan.html

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy