Komunikat archiwalny

Budowa sieci lokalnych między organizacjami pozarządowymi

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych ogłosiła otwarcie naboru wniosków w konkursie grantowym w ramach programu „BUDOWA SIECI LOKALNYCH MIĘDZY ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI”.

Budowa sieci lokalnych między organizacjami pozarządowymi
Fot. Pixabay

Celem konkursu jest wspieranie sieci lokalnych partnerstw organizacji pozarządowych, które:

  • działają na rzecz aktywizacji młodych ludzi i/lub wspierają samorządność młodych ludzi na poziomie lokalnym,
  • działają w imieniu młodych ludzi i są rzecznikami ich interesów;
  • wspierają proces budowania lub rozwijania polityki na rzecz młodzieży na poziomie gminy, powiatu lub województwa.

Proponowaną sieć muszą tworzyć min. 3 organizacje działające w tym samym regionie, a organizacja wnioskująca musi być organizacją młodzieżową lub zrzeszającą młodzież. Czwartym i kolejnymi partnerami w sieci mogą być także organizacje nieposiadające osobowości prawnej, np. młodzieżowe rady przy JST, grupy nieformalne, lub instytucje publiczne i ich oddziały.

Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosi 30 000 złotych.

Projekty mogą być realizowane od 1 stycznia do końca lipca 2020 roku.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 6 grudnia 2019 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://prom.info.pl/budowa-sieci-lokalnych-miedzy-organizacjami/

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy