Dotacje Fundacji mBanku

Fundacja mBanku udziela wsparcia finansowego w postaci dotacji projektom rozwojowym z obszaru edukacji matematycznej i okołomatematycznej (np. gry, łamigłówki czy lekcje historii przedstawiające ciekawe osoby i ich odkrycia w dziedzinie matematyki). 

Dotacje Fundacji mBanku
Fot. Pixabay

Fundacja wspiera programy przyczyniające się do podniesienia poziomu edukacji i jakości życia społeczeństwa poprzez działania, które są spójne z wizerunkiem i polityką mBanku.

Każdy projekt może uzyskać dofinansowanie maksymalnie trzykrotnie.

Fundacja nie dofinansowuje projektów już trwających w momencie złożenia wniosku.

Aby otrzymać środki, należy zaprezentować trwałe i mierzalne efekty projektu.

O wsparcie finansowe mogą ubiegać się organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność statutową powyżej 1 roku, biblioteki, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, inne placówki oświatowo-wychowawcze prowadzone przez organy samorządu terytorialnego, uczelnie wyższe

Mile widziane jest wniesienie wkładu własnego, lecz nie jest to warunek obligatoryjny otrzymania wsparcia.

Wnioski rozpatrywane są przez cały rok, raz w miesiącu.

Szczegółowe informacje oraz kalendarz rozpatrywania wniosków o dotacje w 2020 dostępne są na stronie: https://www.mbank.pl/mfundacja/dotacje/

 

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy