Dotacje i pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oferuje dotacje i pożyczki  na zadania realizowane w ramach zadnia Edukacja Ekologiczna

Dotacje i pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Fot. Pixabay

Dofinansowanie można uzyskać na:

 1. zajęcia, warsztaty, wycieczki edukacyjne, szkolenia
 2. konkursy ekologiczne, turnieje wiedzy ekologicznej, olimpiady
 3. ścieżki przyrodnicze
 4. konferencje z zakresu ochrony środowiska
 5. kampanie informacyjno – edukacyjne
 6. akcje, happeningi, festiwale
 7. publikacje, materiały edukacyjne, artykuły
 8. audycje radiowe
 9. programy telewizyjne
 10. inne działania z zakresu edukacji ekologicznej i propagowania zasady zrównoważonego rozwoju.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oferuje następujące formy dofinansowania:

 • Dotacja – do 30% kosztów kwalifikowanych brutto
 • Pożyczki – do 100% kosztów kwalifikowanych netto. Oprocentowanie preferencyjne oraz możliwość umorzenia pożyczonego kapitału zgodnie z obowiązującymi Zasadami finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Brak opłat i prowizji.
 • Dotacjo-Pożyczki - (pożyczka bez możliwości umorzenia) – dla podmiotów mogących ubiegać się o dotację istnieje możliwość pozyskania pożyczki stanowiącej dopełnienie do 100 % kosztów kwalifikowanych netto.

Wnioski można składać w następujących terminach:

 • dotacje
  - I nabór: do dnia 31 marca 2020 r. (przewidywana pula środków: 50%)
  - II nabór: do dnia 30 czerwca 2020 r. (przewidywana pula środków: 50%, przy czym w przypadku niewykorzystania środków w I naborze, środki w II naborze są powiększone o niewykorzystane kwoty w danych dziedzinach)
  - w przypadku niewykorzystania środków Zarząd może ogłosić III nabór wniosków
 • pożyczki:
  - do 31 grudnia 2020 r. lub do wyczerpania środków.

Oferta dofinansowania skierowana jest do podmiotów posiadających zapis w statucie i/lub KRS, że celem działania organizacji jest ochrona środowiska i/lub edukacja ekologiczna.

Zadanie powinno być realizowane na terenie województwa małopolskiego.

Dofinansowanie udzielane jest zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowanych dla zadań nieinwestycyjnych. Fundusz finansuje edukację ekologiczną realizowaną w sposób niekomercyjny. Zadanie musi dawać wymierne efekty ekologiczne i rzeczowe (np. liczba przeszkolonych osób, liczba egzemplarzy wydanej i rozdystrybuowanej publikacji). Dofinansowanie nie obejmuje kosztów wydawania oraz prenumeraty czasopism.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.wfos.krakow.pl/oferty/edukacja-ekologiczna-3/

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy