Dotacje rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Nabór wniosków na projekty partnerskie w ramach Programu RITA - Przemiany w regionie

Program RITA jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Celem programu jest wsparcie demokratycznych i systemowych przemian w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w tym zakresie, oraz udział w kształtowaniu nowych liderów i elit zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej oraz społeczeństwa obywatelskiego.

Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie najlepszych projektów realizowanych wspólnie przez partnerów z Polski oraz z co najmniej jednego z krajów objętych programem, tj.: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji, Ukrainy, Uzbekistanu, Tadżykistanu. 

Projekty powinny przyczyniać się do przemian demokratycznych i systemowych w krajach objętych programem poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem transformacji, a także doświadczeniem polskich organizacji w przeciwdziałaniu skutkom pandemii COVID-19.

Projekty dotyczyć mogą następujących sfer:

 • problemy społeczne, socjalne,
 • edukacja i wychowanie,
 • rozwój przedsiębiorczości,
 • dziedzictwo kulturowe,
 • rozwój i wsparcie trzeciego sektora,
 • rozwój i wsparcie samorządu lokalnego,
 • rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów,
 • rozwój ekologii, dbałość o środowisko, przeciwdziałanie zmianom klimatu.

W każdej edycji konkursu zostanie rozdysponowana kwota około 670 000 PLN.

Maksymalna kwota jednej dotacji wynosi 60 000 PLN.

W każdym wniosku należy wykazać wkład własny stanowiący minimum 15% wartości projektu (w postaci wkładu finansowego, rzeczowego lub osobowego).

Do konkursu grantowego mogą przystąpić zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe:

 • stowarzyszenia, działające na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach;
 • fundacje, działające na podstawie ustawy o fundacjach;
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele i działalność obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

W każdym wniosku składanym w otwartym konkursie grantowym obowiązkowy jest udział co najmniej jednego partnera z krajów objętych programem.

Wnioski można składać w następujących terminach:

 • edycja wiosenna – do 15 marca 2021 r., do godz. 12:00.
 • edycja jesienna – do 15 października 2021 o godz. 12:00

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://programrita.org/nabory/2020/

       

 

 

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2021-02-04
Data aktualizacji: 2021-02-04
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat