Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków na realizację w 2023 r. Programu Klub

Program skierowany jest do podmiotów, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej, realizują zadania w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej. Kwota do rozdysponowania w ramach Programu wynosi 75 mln zł. Nabór dotyczy wyłonienia ogólnopolskiego operatora programu, który będzie go realizował w latach 2023 – 2025.

Celem Programu jest dofinansowanie działalności prowadzonej przez podmioty funkcjonujące w lokalnych środowiskach sportowych – kluby sportowe, które stanowią lokalne centra aktywności społecznej oraz miejsca poprawy stanu kondycji fizycznej społeczeństwa. Przedmiotem wsparcia są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego – wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, organizacja obozów sportowych lub zakup sprzętu sportowego.

Głównymi celami programu są:

  • upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
  • wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej,
  • wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,
  • inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,
  • stworzenie możliwości do optymalnego wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Zadanie będące przedmiotem dofinansowania polega na wyłonieniu operatora programu, który będzie go realizował wykorzystując struktury organizacyjne sportu polskiego oparte na klubach sportowych, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej, realizują zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Operator przeznaczy dofinansowanie na wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe (komponent obowiązkowy), organizację obozów sportowych i/lub zakup sprzętu sportowego (komponenty fakultatywne).

Wnioski o dofinansowanie należy składać do dnia 31 grudnia 2022 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/sport/minister-sportu-i-turystyki-oglasza-nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2023-r-programu-klub

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitororwania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2022-11-18
Data aktualizacji: 2022-11-18
Powrót

Zobacz także

Znajdź