Dokument archiwalny

Praktyczny przewodnik po funduszach dla kultury 2014-2020

Zapraszamy do zapoznania się z „Praktycznym przewodnikiem po funduszach dla kultury 2014-2020" opracowanym w ramach międzynarodowego projektu „Yes, You Can! - How to support the cultural activities of disadvantaged groups".

 

Praktyczny przewodnik po funduszach dla kultury 2014-2020
Fot. http://www.yesyoucanproject.com/

Muzeum Narodowe w Krakowie realizowało międzynarodowy projekt „Yes, You Can! - How to support the cultural activities of disadvantaged groups" w ramach Projektów Partnerskich Grundtviga, Programu "Uczenie się przez całe życie".

Projekt miał na celu wymianę dobrych praktyk i doświadczeń w pozyskiwaniu funduszy, jak również zebranie i uzupełnienie wiedzy w tej dziedzinie w kontekście nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej oraz jej upowszechnienie wśród zainteresowanych organizacji działających w sektorze kultury.

Zapraszamy do zapoznania się z głównym rezultatem projektu - „Praktycznym przewodnikiem po funduszach dla kultury 2014-2020" [EN].

Przewodnik stanowi kompendium wiedzy po funduszach krajowych, unijnych i międzynarodowych finansujących projekty sektora kultury i przemysłów okołokulturowych w krajach konsorcjum projektowego (Polsce, Słowacji, Niemczech, Turcji, Francji, Holandii i Malcie).

Publikację przygotowano wersji angielskiej, w formacie PDF, a przyjazna szata graficzna i intuicyjna nawigacja po zawartych informacjach sprawiają, że dostęp do opracowania jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych osób i instytucji.

Mamy nadzieję, że opracowanie to będzie interesujące i dostarczy pożytecznych informacji, przekładających się na odważne inicjatywy w zakresie pozyskiwania funduszy.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: NGO
Partnerzy