Dokument archiwalny

Otwarte konkursy ofert, rok 2016

Otwarte konkursy ofert, rok 2016
Fot. Organizacje Pozarządowe

Ważne dokumenty:

Uchwała Nr XXXI/523/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uchwała Nr VI/72/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia ''Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2018''.

Jednolity wzór umowy dotacyjnej na rok 2016.
PDF

UWAGA!

Przypominamy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozporządzeniem z dnia 17 sierpnia 2016 r. określił wzory ofert i ramowe wzory umów dotyczące realizacji zadań publicznych oraz wzory sprawozdań z wykonania tych zadań. Natomiast uproszczone wzory oferty i sprawozdania z realizacji zadania publicznego, zostały określone w rozporządzeniu MRPiPS z dnia 14 kwietnia 2016 r. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami i ich stosowania.

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: NGO
Partnerzy