Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Aplikacja NGO Generator

Celem wprowadzenia i funkcjonowania NGO Generatora jest usprawnienie przeprowadzania konkursów na realizację zadań publicznych na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków, obsługa złożonych ofert, a także sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań publicznych przez Organizacje.

Aplikacja NGO Generator została wprowadzona z myślą o profesjonalizacji działań sektora organizacji pozarządowych, realizujących zlecane zadania publiczne oraz w celu monitorowania procesu udzielania dotacji tym podmiotom.

Aplikacja NGO Generator jest obligatoryjnie stosowana w Gminie Miejskiej Kraków. Organizacje zainteresowane wzięciem udziału w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Gminę, zapraszamy do części publicznej dla NGOsów pod adresem: https://krakow.ngogenerator.pl.

Instrukcje użytkowania aplikacji NGO Generator:

DLA UŻYTKOWNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH (organizacje pozarządowe) instrukcja dostępna po zalogowaniu do systemu w sekcji POMOC pod adresem: https://krakow.ngogenerator.pl/pomoc.

DLA UŻYTKOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH (instrukcja dostępna dla pracowników Wydziałów UMK oraz MJO) po zalogowaniu się na stronie głównej pod adresem https://krakow-admin.ngogenerator.pl/start.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie aplikacji NGO Generator:

Zarządzenie nr 336/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia w Gminie Miejskiej Kraków aplikacji NGO Generator i regulaminu jego użytkowania

Wprowadzony regulamin określa szczegółowe warunki korzystania z aplikacji NGO Generator
i obowiązuje:

  • wszystkich pracownik komórek merytorycznych i MJO obsługujących zlecane przez Gminę Miejską Kraków zadań publicznych w trybie ustawy
  • organizacje aplikujące o dotacje w Gminie Miejskiej Kraków na realizację zadań publicznych zlecanych w trybie otwartych konkursów ofert
  • organizacje sporządzające sprawozdanie z realizacji zadań publicznych
pokaż metkę
Autor: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Osoba publikująca: Joanna Słomska
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2021-05-12
Data aktualizacji: 2023-02-08
Powrót