Dotacje rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

System NGO Generator

Celem wprowadzenia i funkcjonowania NGO Generatora jest usprawnienie przeprowadzania konkursów na realizację zadań publicznych na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków, obsługa złożonych ofert, a także sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań publicznych przez Organizacje.

System NGO Generator został wprowadzony z myślą o profesjonalizacji działań sektora organizacji pozarządowych, realizujących zlecane zadania publiczne oraz w celu monitorowania procesu udzielania dotacji tym podmiotom.

System NGO Generator jest obligatoryjnie stosowany w Gminie Miejskiej Kraków. Organizacje zainteresowane wzięciem udziału w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Gminę, zapraszamy do części publicznej dla NGOsów pod adresem: https://krakow.ngogenerator.pl.

Instrukcje użytkowania systemu NGO Generator:

DLA UŻYTKOWNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH (organizacje pozarządowe) instrukcja dostępna po zalogowaniu do systemu https://krakow.ngogenerator.pl w zakładce POMOC.

DLA UŻYTKOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH (instrukcja dostępna dla pracowników Wydziałów UMK oraz MJO, po zalogowaniu do systemu).

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie systemu NGO Generator:

Zarządzenie nr 1265/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 07.05.2021 r. w sprawie wprowadzenia w Gminie Miejskiej Kraków systemu NGO Generator i regulaminu jego użytkowania

Wprowadzony regulamin określa szczegółowe warunki korzystania z systemu NGO Generator
i obowiązuje:

  • wszystkich pracowników obsługujących otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Miejskiej Kraków,
  • organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r. poz. 1057) biorące udział w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w trybie powierzania lub wspierania zadania publicznego, ogłaszanych w Gminie Miejskiej Kraków.
pokaż metkę
Autor: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Osoba publikująca: Joanna Słomska
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2021-05-12
Data aktualizacji: 2021-05-12
Powrót