Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Informacje Wydziału Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji UMK

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs pod nazwą: Polska pomoc rozwojowa 2022

2022-05-19

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert z propozycjami zadań publicznych (projektów), obejmujących realizację działań rozwojowych zgodnie z założeniami Planu współpracy rozwojowej w roku 2022. Mając na względzie sytuację międzynarodową zakres geograficzny konkursu nie obejmuje dwóch priorytetowych krajów polskiej pomocy – Białorusi i Ukrainy.

Konkurs pod nazwą: Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu – Uczniowie

2022-05-19

Minister Cyfryzacji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2022–2023 zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w ramach wieloletniego Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029.

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił otwarty konkurs ofert pod nazwą: Pomoc humanitarna 2022

2022-05-19

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert z propozycjami zadań publicznych (projektów), obejmujących realizację działań humanitarnych zgodnie z następującymi założeniami:

Konkurs na dofinansowanie w 2022 roku zadań z zakresu Programu Sportowe Wakacje +

2022-05-13

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu państwa zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2022 roku.

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs pn. Małopolska! Postaw na edukację – edycja 2

2022-05-13

Konkurs ma na celu poprawę szans edukacyjnych dzieci, wzrost aktywności uczniów, a także inspirowanie różnorodnych form działania szkół oraz organizacji pożytku publicznego na rzecz stwarzania odpowiednich warunków wszechstronnego rozwoju.

Konkurs Ministra Obrony Narodowej

2022-05-13

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. MUR, ALE HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna zaprasza do Programu prewencyjnego

2022-05-13

Program Prewencyjny to ogólnopolski program mający na celu ochronę zdrowia i propagowanie zdrowego stylu życia. Polega na dofinansowaniu organizacji amatorskich zajęć, obozów, turniejów i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, w tym osób z niepełnosprawnością.

Konkurs Ministra Obrony Narodowej

2022-05-10

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej pn. "Przez Sport do Wojska".

5. edycja konkursu grantowego IKEA Zabawa to poważna sprawa

2022-05-10

IKEA wesprze wybrane organizacje, które działają na rzecz dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracyjnym. Celem tegorocznej edycji jest zwiększenie szans rozwoju poprzez zapewnienie im wsparcia, które ułatwi im dostęp do wysokiej jakości edukacji dostosowanej do ich potrzeb.

Program modernizacji kompleksów sportowych Moje Boisko – ORLIK 2012 - Edycja pilotażowa 2022

2022-05-04

Celem Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012”, jest poprawa stanu technicznego wybudowanych ogólnodostępnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.

Znajdź