Informacje Wydziału Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji UMK

Konkurs na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Zarząd Powiatu w Krakowie ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2020 r."

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór do Programów Ministra na 2020 rok

Programy Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego mają na celu dofinansowanie zadań z zakresu kultury o charakterze projektowym, z wyłączeniem stałej działalności kulturalnej podmiotów.

Program Kreatywna Europa – nabór do obszaru grantowego Wsparcie na uzyskanie dostępu do rynków

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) ogłosiła otwarcie naboru wniosków w programie Kreatywna Europa – podprogram MEDIA obszaru grantowego „Wsparcie na uzyskanie dostępu do rynków”.

Program Kreatywna Europa – nabór do obszaru grantowego Festiwale filmowe

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) ogłosiła otwarcie naboru wniosków w programie Kreatywna Europa – podprogram MEDIA obszaru grantowego Festiwale filmowe.

Konkurs ofert Zarządu Powiatu w Krakowie

Zarząd Powiatu w Krakowie ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej.

Program Kreatywna Europa – nabór do obszaru grantowego Projekty współpracy europejskiej

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) ogłosiła otwarcie naboru wniosków w programie Kreatywna Europa – podprogram KULTURA obszaru grantowego Projekty współpracy europejskiej.

Podprogram „Wartość Dodana” Fundacji Solidarności Międzynarodowej - wsparcie na podniesienie jakości realizowanego projektu

Celem Podprogramu „Wartość Dodana” jest podniesienie jakości projektów realizowanych przez polskie lub lokalne podmioty na rzecz państw, w których działania prowadzi Fundacja Solidarności Międzynarodowej.

Instytut Muzyki i Tańca ogłosił nabór wniosków do Programu wydawniczego - edycja 2020

Program skierowany jest do wydawnictw i współpracujących z nimi autorów – badaczy, teoretyków, autorów publikacji popularnonaukowych. Budżet programu wynosi 60 000 zł. Organizator dofinansuje wydanie publikacji maksymalną kwotą 20 000 zł.

Konkurs na dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich i zawodów

Minister Sportu i Turystyki ogłosił konkurs na dofinansowanie zadań ze środków budżetu państwa z zakresu wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich i zawodów z cyklu pucharu świata w Polsce w roku 2019.

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia pn. XXIV Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego – Hrubieszów 2019.

Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants