Konkurs Ministra Sportu i Turystyki

Minister Sportu i Turystyki ogłosił „Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży”. Wnioski można składać do dnia 31 października 2018 roku.

Konkurs Ministra Sportu i Turystyki
Fot. http://www.msport.gov.pl/

Minister Sportu i Turystyki planuje w 2018 roku przyznać z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dofinansowanie na realizację zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży w sportach olimpijskich.

Celem Programu jest wspieranie procesu szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa młodzieży oraz stworzenie możliwości na awans reprezentacji Polski w rankingach medalowych i punktacji w sportach objętych programem igrzysk olimpijskich.  Realizacja celów określonych w Programie następuje poprzez:

 1. zapewnienie zawodnikom optymalnych warunków szkolenia, możliwości podnoszenia poziomu sportowego oraz przygotowania do reprezentowania kraju we współzawodnictwie międzynarodowym;
 2. zabezpieczenie zawodników w niezbędny sprzęt sportowy lub specjalistyczny nieodzowny do zachowania ciągłości realizacji szkolenia, w wieloletnim procesie treningowym;
 3. udział członków kadry narodowej we współzawodnictwie sportowym w zawodach krajowych lub międzynarodowych;
 4. wspieranie organizacji wybranych zawodów sportowych.

Wnioski na realizację zadań objętych Programem mogą składać:

 • Polskie związki sportowe.
 • Polski Komitet Olimpijski.
 • Stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym lub związki stowarzyszeń działające w obszarze kultury fizycznej.

W ramach realizacji Programu wyróżniono następujące zadania:

I. Szkolenie i współzawodnictwo sportowe zawodników w młodzieżowych kategoriach wiekowych zgodnych z Systemem Sportu Młodzieżowego.

W ramach powyższego zadania dofinansowaniu podlegają działania związane ze:

a) szkoleniem centralnym zawodników obejmującym:

 • szkolenie zawodników kadry narodowej, zwanej dalej „KN”, mające na celu przygotowanie do współzawodnictwa w zawodach międzynarodowych, w tym mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy;
 • udział reprezentacji Polski w zawodach krajowych lub międzynarodowych, w tym mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy w młodzieżowych kategoriach wiekowych.

b) szkoleniem zawodników obejmującym:

 • szkolenie młodzieży w publicznych lub niepublicznych szkołach mistrzostwa sportowego zwane dalej odpowiednio „SMS” lub „NSMS”;
 • udział w zawodach krajowych lub międzynarodowych, w młodzieżowych kategoriach wiekowych.

c) ośrodkowym szkoleniem zawodników obejmującym:

 • szkolenie młodzieży w stacjonarnych ośrodkach szkolenia sportowego młodzieży pzs,
 • udział w zawodach krajowych lub międzynarodowych, w młodzieżowych kategoriach wiekowych.

II. W spółzawodnictwo sportowe.

W ramach powyższego zadania dofinansowaniu podlegają działania związane z udziałem reprezentacji Polski w:

a) Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich;

b) Akademickich Mistrzostwach Świata, w sportach i konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich.

III. Organizację zawodów Turnieju Nadziei Olimpijskich, w ramach Grupy Wyszehradzkiej.

W ramach powyższego zadania dofinansowaniu podlegają działania polskich związków sportowych związane z organizacją i przeprowadzeniem w Polsce zawodów Turnieju Nadziei Olimpijskich.

Na realizację programu Minister w 2018 r. przeznacza kwotę w wysokości 119 000 000 zł. Termin realizacji zadań obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Termin ostateczny składania wniosków upływa w dniu 31 października 2018 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2018/2217,Program-dofinansowania-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolza.html

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy