Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. poprawy aktywności społecznej w promowaniu zdrowego stylu życia i rekreacji rowerowej

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. poprawy aktywności społecznej w promowaniu zdrowego stylu życia i rekreacji rowerowej przy Urzędzie Miasta Krakowa powołana została w dniu 6 lipca 2016 roku.

 

Na podstawie ust. 26 regulaminu tworzenia oraz zasad funkcjonowania Komisji Dialogu Obywatelskiego, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2853/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27.10.2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu tworzenia oraz zasad funkcjonowania Komisji Dialogu Obywatelskiego, Komisja została rozwiązana.

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. poprawy aktywności społecznej w promowaniu zdrowego stylu życia i rekreacji rowerowej
Fot. Organizacje Pozarządowe

Podstawą prawną powołania ww. Komisji jest art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, art. 5, ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118) oraz Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 2638/2014 z dnia 19 września 2014 r.

Skład Komisji:

  1. Marek Kosicki - Małopolski Związek Kolarski
  2. Marta Wojaczyńska - Stowarzyszenie Jerzmanowskich
  3. Kazimierz Mostowik - Stowarzyszenie Malownicza Gmina
  4. Marcin Dumnicki - Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów
  5. Piotr Opiłka - Stowarzyszenie Tak Kraków
  6. Łukasz Salwatorski - Stowarzyszenie Manko
  7. Karol Oleksy - MTKKF ZW
  8. Adam Łach - TKKF Top Spin
  9. Leon Pitucha - TKKF Wiarus Niepołomice
  10. Agnieszka Pietroń - Krakowski Klub Kajakowy

Przewodniczący Komisji:

Wiceprzewodniczący Komisji: Marcin Dumnicki, Kazimierz Mostowik

Sekretarz Komisji:

Przedstawiciel Wydziału Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Krakowa w Komisji: Marta Kapusta-Wesołowska, tel. 12 616 60 62, e-mail: Marta.Kapusta-Wesolowska@um.krakow.pl

Terminy posiedzeń i dokumenty Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. poprawy aktywności społecznej w promowaniu zdrowego stylu życia i rekreacji rowerowej.

Pokaż metkę
Autor: Oskar Chmielecki /Wydział Promocji i Turystyki UMK/
Osoba publikująca: Magdalena Brzostowska
Podmiot publikujący: NGO
Partnerzy