Dokument archiwalny

Konsultacje - Biuro MOWIS UMK

Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych UMK - jako komórka merytoryczna odpowiedzialna za prowadzenie konsultacji - zaprasza do zapoznania się z prowadzonymi konsultacjami oraz ich wynikami.

Konsultacje - Biuro MOWIS UMK
Fot. Pixabay

UWAGA, NOWE!

Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje trwają od 4 do 18 października 2017 roku.


Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, wprowadzanej pod obrady Rady Miasta Krakowa Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa.  

Konsultacje trwają od 27 kwietnia do 31 maja 2017 roku.


 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: NGO
Partnerzy