Dokument archiwalny

Badanie efektywności konsultacji GMK z NGOs

Zapraszamy do zapoznania się z raportami z ewaluacji i analizy konsultacji przeprowadzonych przez Gminę Miejską Kraków z organizacjami pozarządowymi.

Badanie efektywności konsultacji GMK z NGOs
Fot. pixabay

Rok 2015

Raport. Analiza konsultacji przeprowadzonych przez Gminę Miejską Kraków z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku [.pdf]

Rok 2013

Raport z ewaluacji konsultacji przeprowadzonych przez Gminę Miejską Kraków z organizacjami pozarządowymi [.pdf]

Załącznik nr 1 do raportu z ewaluacji konsultacji z organizacjami pozarządowymi /ankieta/ [.pdf]

Załącznik nr 2 do raportu z ewaluacji konsultacji z organizacjami pozarządowymi /zestawienie przeprowadzonych konsultacji/ [.pdf]

pokaż metkę
Osoba publikująca: Joanna Słomska
Podmiot publikujący: NGO
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy