Dokument archiwalny

PI NAWIKUS – innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych - filmy

W ramach projektu "PI NAWIKUS – innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych" został opracowany system informatyczny służący do przeprowadzania konkursów na realizację zadań publicznych oraz wspomagający monitorowanie jakości usług. System informatyczny NAWIKUS umożliwia obsługę całego procesu kontraktowania usług społecznych: od ogłoszenia konkursu przez samorząd, poprzez przygotowanie i złożenie ofert przez organizację pozarządową, ocenę i wybór oferty, zbierania danych i przygotowanie sprawozdań z realizacji zadania, po monitoring i ocenę jakości oraz efektywności świadczonych usług. Zapraszamy do obejrzenia filmów ukazujących możliwości systemu informatycznego NAWIKUS.

PI NAWIKUS – innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych - filmy
Fot. http://fundacja.e-gap.pl/nawikus/

Odcinek 1 - Pierwsze kroki
W tym odcinku zostaną zaprezentowane podstawowe informacje na temat Generatora Wniosków Aplikacyjnych.


Odcinek 2 - Ofertowanie
W tym odcinku zostaną zaprezentowane informacje na temat przygotowania i złożenia oferty w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych.


Odcinek 3 - Sprawozdawczość
W tym odcinku zostanie zaprezentowane jak przygotować sprawozdanie z realizacji zadania oraz monitorować jakość i efektywność usług z wykorzystaniem Generatora Wniosków Aplikacyjnych.


Odcinek 4 - Ogłoszenie konkursu
W tym odcinku zostaną zaprezentowane podstawowe informacje na temat podsystemu pn. Elektroniczne Wspomaganie Monitoringu Kontraktowanych Usług, nazwany w skrócie EWMKU.


Odcinek 5 - Rozstrzygnięcie konkursu
W tym odcinku zostaną zaprezentowane informacje na temat rozstrzygania konkursów za pomocą podsystemu pn. Elektroniczne Wspomaganie Monitoringu Kontraktowanych Usług.


Odcinek 6 - Ocena sprawozdania
W tym odcinku zostaną zaprezentowane podstawowe informacje na temat modułu sprawozdawczości w podsystemie pn. Elektroniczne Wspomaganie Monitoringu Kontraktowanych Usług.


 

nawikus_logotypy_listwa.jpgProjekt „PI NAWIKUS – innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: NGO
Partnerzy