Moduł wiedzy, baza raportów

Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych zaprasza organizacje pozarządowe do współpracy przy tworzeniu nowego działu portalu pt. „Moduł wiedzy, baza raportów". Celem stworzenia tego modułu jest rozwijania udziału organizacji pozarządowych we wspólnym tworzeniu diagnoz, wymianie informacji pomiędzy sektorem pozarządowym a Gminą na temat potrzeb i problemów społecznych, w rozwiązanie których mogą zaangażować się organizacje pozarządowe.

Moduł wiedzy, baza raportów
Fot. Organizacje Pozarządowe

NOWOŚĆ!

Raport "Analiza konsultacji Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi" w 2015 roku opracowany w ramach projektu Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego.


Materiały opracowane w ramach projektu „Nieformalna Droga Rozwoju, czyli o kompetencjach zdobytych przez edukację nieformalną", przekazane przez Stowarzyszenie Europe4Youth.

Nieformalna Droga Rozwoju, czyli o kompetencjach zdobytych przez edukację nieformalną:


Materiały opracowane w ramach projektu "Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego".

DIALOG OBYWATELSKI w Krakowie w opiniach mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i mediów. Badania zrealizowane przez Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach porozumienia o współpracy przy realizacji projektu OBSERWATORIUM DIALOGU OBYWATELSKIEGO.


Materiały opracowane w ramach projektu "WiP – Współpraca i partycypacja NGO w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków".

Standardy współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Doświadczenia zagraniczne i krajowe - RAPORT.

Standardy realizacji usług publicznych w Gminie Miejskiej Kraków - RAPORT.

Lokalne problemy i możliwosci ich rozwiązywania z perspektywy krakowskich organizacji pozarządowych - RAPORT Z BADAŃ.

Ocena jakości współpracy Gminy Miejskiej Kraków i organizacji pozarządowych z wykorzystaniem lokalnego indeksu jakości współpracy - RAPORT Z BADAŃ.

Ocena jakości współpracy Gminy Miejskiej Kraków i organizacji pozarządowych z wykorzystaniem lokalnego indeksu jakości współpracy - RAPORT Z II EDYCJI BADAŃ.

Przewodnik dla organizacji pozarządowych - PO PROCEDURACH PRAWNYCH GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ.

Standardy realizacji usług publicznych - PORADNIK PORUSZANIA SIĘ PO ZASADACH REALIZACJI WSPÓŁPRACY FINANSOWEJ I NIEFINANSOWEJ W RAMACH GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW.


Materiały opracowane w ramach projektu "PI NAWIKUS – innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych".

Narzędzie analizy wartości kontraktowanych usług społecznych NAWIKUS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA.


Materiały opracowane w ramach projektu "Przeciwko rasizmowi i ksenofobii: wypracowanie miejskiej strategii zapobiegania i reakcji".

PROJEKT STRATEGII zapobiegania i reakcji na zdarzenia o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym w przestrzeni publicznej miasta - propozycja dla Samorządu lokalnego Miasta Krakowa (2012 - 2016).


Materiały opracowane w ramach projektu "Myśl społecznie działaj ekonomicznie".

PROGRAM Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2014-2018 - propozycja dla samorządu.


Materiały opracowane w ramach projektu "Kraków Rozwija Konsultacje Społeczne".

RAPORT z ewaluacji Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2012 – 2014.


Materiały opracowane w ramach projektu "MOWIS - Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie".

RAPORT z badań socjologicznych pt. "Analiza potrzeb i potencjału krakowskich Organizacji pozarządowych w zakresie poprawy jakości świadczonych usług we współpracy z administracją samorządową".

OPRACOWANIE przygotowane dla Urzędu Miasta Krakowa przez Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network pt. "Wspólnie dla budowania społeczeństwa obywatelskiego. Kontekst funkcjonowania i możliwości współpracy pomiędzy polskimi i norweskimi organizacjami pozarządowymi".

Pokaż metkę
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: NGO
Partnerzy