Dokument archiwalny

FIO Małopolska Lokalnie - o konkursie

FIO Małopolska Lokalnie jest programem wsparcia skierowanym do młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i grup samopomocowych działających na terenie województwa małopolskiego. 

FIO Małopolska Lokalnie - o konkursie
Fot. http://www.malopolskalokalnie.pl/

Program „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Małopolska lokalnie” kierowany jest do organizacji pozarządowych, które działają nie dłużej niż 30 miesięcy, oraz grup nieformalnych i samopomocowych. Aby zwiększyć zaangażowanie obywateli i organizacji pozarządowych, działających na terenie województwa małopolskiego, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektów przekazało lokalnym operatorom blisko 700 tys. zł.

Program „FIO – Małopolska lokalnie” realizowany jest przez 4 operatorów: Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych, Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze, Fundację Sztuki Przygody i Przyjemności Arts oraz Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Gminy Miejskiej Kraków. Partnerami projektu są Gmina Miejska Kraków i Województwo Małopolskie.

Rodzinne gry i zabawy, spotkania tematyczne, zakup sprzętu biurowego, pokazy mody – to tylko kilka spośród ponad 460 projektów, realizowanych od 2014 r. Chcecie urzeczywistnić pomysł na działania społeczne lub zadbać o rozwój Waszej organizacji pozarządowej? Wystarczy wejść na stronę: www.malopolskalokalnie.pl i wypełnić wniosek konkursowy.

 

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KRZYSZTOF GAUZA
Podmiot publikujący: NGO
Partnerzy