Dokument archiwalny

Fundusze Inicjatyw Obywatelskich – po raz kolejny dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków !

FIO Małopolska Lokalnie - Północ jest Programem wspierającym mieszkańców północno - zachodniej części województwa małopolskiego, którzy angażują się w działania na rzecz rozwoju i wzmacniania lokalnych społeczności.

Fundusze Inicjatyw Obywatelskich – po raz kolejny dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków !
Fot. Biuro Inicjatyw Społecznych

Poprzez realizację Programu Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych oraz Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze pomagają w rozwoju młodym organizacjom pozarządowym, grupom nieformalnym, grupom samopomocowym i młodym NGO w realizacji przedsięwzięć społecznych.

Rodzinne gry i zabawy, spotkania tematyczne, zakup sprzętu biurowego, pokazy mody – to tylko kilka spośród ponad 600 projektów, realizowanych w Małopolsce w ramach FIO Małopolska Lokalnie od 2014 roku. Na terenie samej Gminy Miejskiej Kraków w latach 2014-2017 udzielono 118 dotacji o wartości ponad 550 tyś zł, w tym wsparcie otrzymało 69 młodych NGO i 49 grup nieformalnych. Dobre praktyki zrealizowanych w 2017 roku projektów dostępne są na stronie http://malopolskalokalnie.pl/polnoc/ w zakładce „plebiscyt / archiwalne”. 

W ramach FIO Małopolska Lokalnie - Północ w latach 2018/2019 operatorzy przekażą dla organizacji, grup nieformalnych oraz samopomocowych pulę środków 513 tys. zł., w podziale na mikrodotacje dla projektów rozwojowych dla młodych organizacji pozarządowych w wysokości do 5.000 zł oraz dofinansowania projektów społecznych realizowanych przez młode organizacje, grupy nieformalne i samopomocowe w wysokości do 3.000 zł.

W roku 2018 udzielono już 21 dotacji o wartości ponad 79 tyś zł, w tym wsparcie otrzymało 10 młodych organizacji i 12 grup nieformalnych z terenu Miasta Krakowa.

Chcecie urzeczywistnić pomysł na działania społeczne lub zadbać o rozwój Waszej organizacji pozarządowej? Wystarczy wejść na stronę: www.malopolskalokalnie.pl/polnoc, wypełnić uproszczony wniosek konkursowy i przedstawić swój pomysł przed komisją konkursową.

Ogłoszenie kolejnego konkursu grantowego planowane jest w kwietniu 2019 roku. Zapraszamy do udziału!

Poprzez realizację Programu pomagamy w budowaniu aktywnych społeczności lokalnych. Wspieramy zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności.

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Gminy Miejskiej Kraków oraz Województwa Małopolskiego. Partnerami projektu są Gmina Miejska Kraków i Województwo Małopolskie.

fio_plakat

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KRZYSZTOF GAUZA
Podmiot publikujący: NGO
Partnerzy