OFERTA-WYNAJEM SAL

W ramach swej działalności, w lokalizacji Os. Centrum C10, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK nieodpłatnie udostępnia pomieszczenia (sale:  komputerową i konferencyjno-szkoleniową) organizacjom pozarządowym, instytucjom realizującym zadania pożytku publicznego, inicjatywom społecznym.

Lokalizacja dysponuje dwoma salami szkoleniowo-konferencyjnymi wraz z wyposażeniem (m.in. rzutnik multimedialny wraz z laptopem, dostępem do sieci Internet, TV LCD, flip-chart) dla grupy ok. 30 osób oraz salą komputerową na 12 stanowisk.

Sale mogą być wykorzystane wyłącznie na przedsięwzięcia podejmowane w ramach nieodpłatnej działalności statutowej, w tym: prowadzenie szkoleń, zebrań, konferencji, warsztatów i innych, na realizacje projektów niekomercyjnych, służących krakowskim NGOs i mieszkańcom.

Organizacje zainteresowane jednorazowym lub cyklicznym korzystaniem z sal proszone są zapoznanie się z regulaminem udostępniania sal szkoleniowo-konferencyjnych oraz sali komputerowej, harmonogramem dostępności sal i dokonanie zgłoszenia on-line wstępnej rezerwacji sali poprzez wypełnienie „Formularza rezerwacji sali szkoleniowo-konferencyjnej/komputerowej”. W przypadku wystąpienia problemów z dokonaniem rezerwacji sal należy skontaktować się z pracownikiem Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.

WAŻNE DOKUMENTY, ZOBACZ:

Zarządzenie Nr 303/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11.03.2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udostępniania sal szkoleniowo-konferencyjnych oraz sali komputerowej przez Referat Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych - MOWIS Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa na potrzeby organizacji pozarządowych i innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536) oraz grup nieformalnych działających w obszarze trzeciego sektora.

Załącznik do zarządzenia 303/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11.03.2011

Regulamin udostępniania sal szkoleniowo-konferencyjnych oraz sali komputerowej przez Referat Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych - MOWIS Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa na potrzeby organizacji pozarządowych i innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536) oraz grup nieformalnych działających w obszarze trzeciego sektora.

 

Charakterystyka sal

 

Nr sali

Typ sali

Liczba miejsc (krzeseł z blatami)

Warunki techniczne

6

szkoleniowo-konferencyjna dostosowana dla osób niepełnosprawnych

34

laptop, ekran, rzutnik, filpchart, tablica korkowa

109 (komputerowa)

komputerowa

12

laptop, ekran, rzutnik, filpchart

 

Adres:
os. Centrum C 10, 31 - 931 Kraków

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KRZYSZTOF GAUZA
Podmiot publikujący: NGO
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Partnerzy