Dokument archiwalny

Program PODZIELMY SIĘ CIEPŁEM

Od 2007 roku, kiedy zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy: Elektrociepłownią Kraków, Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Krakowie (fundatorzy pomocy) oraz Gminą Miejską Kraków, realizowany jest program społeczny pn. "PODZIELMY SIĘ CIEPŁEM".

Program PODZIELMY SIĘ CIEPŁEM
Fot. Organizacje Pozarządowe

Celem programu jest wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą osobom potrzebującym w Krakowie - m. in. ubogim, niepełnosprawnym, dzieciom specjalnej troski, w postaci sfinansowania zakupu ciepła sieciowego oraz ciepłej wody użytkowej dostarczanej z sieci ciepłowniczej Elektrociepłowni Kraków.

Beneficjenci pomocy muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

 • posiadać statusu organizacji pozarządowej;
 • statutowa działalność organizacji powinna być zorientowana na działania socjalne ukierunkowane w szczególności na pomoc osobom najuboższym, starszym, chorym, bezdomnym, niepełnosprawnym, dzieciom specjalnej troski, osobom wykluczonym zamieszkałym w Krakowie itp;
 • posiadać statusu klienta (w tym za pośrednictwem wspólnoty, spółdzielni itd.) miejskiej sieci ciepłowniczej w obszarze zasilania EC Kraków;
 • nie zalegać w płatności faktur do MPEC;
 • roczna kwota faktur nie przekracza 50 tys. zł.

Komitet ds. Pomocy, rekomenduje Prezydentowi Miasta Krakowa organizacje pozarządowe, którym przekazywana jest darowizna na pokrycie rachunków za ciepło sieciowe i/lub ciepłą wodę użytkową, dostarczaną z sieci ciepłowniczej.

„Komitet ds. Pomocy” działa na podstawie Zarządzenia nr 2379/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25.09.2017 r. w sprawie powołania Komitetu ds. Pomocy w celu wyłonienia organizacji pozarządowych, które zostaną objęte programem pomocy w ramach akcji społecznej „Podzielmy się ciepłem” w ramach współpracy pomiędzy EDF Polska S.A. w Warszawie, Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie, CEZ Skawina S.A. w Skawinie, Krakowskim Holdingiem Komunalnym S.A. w Krakowie a Gminą Miejską Kraków.

Akcja społeczna „Podzielmy się ciepłem” w 2015 r. wyróżniona została poprzez nominację do Nagrody Obywatelskiej Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

 

podziel się ciepłem27 października 2016 r. - już po raz 10 - została zorganizowana akcja „Podzielmy się ciepłem”. Czeki na dofinansowanie rachunków za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę otrzymało 45 krakowskich organizacji pozarządowych. Wręczyli je prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, prezes Krakowskiego Holdingu Komunalnego Ryszard Langer, prezes MPEC SA Jan Sady, dyrektor Oddziału nr 1 w Krakowie EDF Polska SA Leszek Ziobro oraz prezes CEZ Skawina SA Martin Hančar.

 

Foto kronika Miasta Krakowa

 

Poprzednie edycje Programu

27 października 2015 r. Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta Andrzej Kulig, Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Jan Sady, Dyrektor Oddziału nr 1 w Krakowie EDF Polska S.A. Leszek Ziobro oraz Prezes CEZ Skawina S.A. Martin Hančar wręczyli krakowskim organizacjom pozarządowym czeki na dofinansowanie rachunków za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę.

Lista beneficjentów IX edycji akcji "Podzielmy się ciepłem".
PDF


4 listopada 2014 r. Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Zdzisława Głód oraz Dyrektor Oddziału nr 1 w Krakowie EDF Polska S.A. Leszek Ziobro wręczyli krakowskim organizacjom pozarządowym czeki na dofinansowanie rachunków za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę. Dofinansowanie otrzymało 35 placówek prowadzonych przez 30 krakowskich organizacji pozarządowych.

Lista beneficjentów VIII edycji akcji "Podzielmy się ciepłem".


27 listopada 2013 r. Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej Anna Okońska – Walkowicz, Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Zdzisława Głód oraz Dyrektor Oddziału nr 1 w Krakowie EDF Polska S.A. Leszek Ziobro wręczyli krakowskim organizacjom pozarządowym czeki na dofinansowanie rachunków za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę. Dofinansowanie otrzymały 34  placówki prowadzone przez 27  krakowskich organizacji pozarządowych.

Lista beneficjentów VII edycji akcji "Podzielmy się ciepłem".

Foto kronika Miasta Krakowa


W roku 2012 Fundatorzy EDF Kraków S.A. oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej przekazali krakowskim organizacjom pozarządowym kolejne 100 tysięcy złotych w formie darowizn celowych na pokrycie rachunków za ogrzewanie. Dofinansowaniem objęto 38 placówek prowadzonych przez 31 krakowskich organizacji pozarządowych.

 1. "Stowarzyszenie Siemacha", 31-146 Kraków, ul.Długa 42;
  (kwota dotacji 7 500 zł)
 2. Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej „Gaudium Et Spes", os. Hutnicze 5, 31-917 Kraków;
  (kwota dotacji 2 500 zł)
 3. Małopolska Fundacja Pomocy Ludziom Dotkniętym Chorobą Alzheimera, ul. Dobrego Pasterza 110/21, 31-416 Kraków;
  (kwota dotacji 2 500 zł)
 4. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół "Ognisko", ul. Floriańska 15;
  (kwota dotacji 2 500 zł)
 5. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Przystanek Betlejem", os. Tysiąclecia 86;
  (kwota dotacji 2 500 zł)
 6. Polski Komitet Pomocy Społecznej, Małopolski Zarząd Wojewódzki, ul. Lenartowicza 14;
  (kwota dotacji 5 000 zł)
 7. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Krakowski, ul. Lenartowicza 14, Kraków;
  (kwota dotacji 2 500 zł)
 8. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Lubomirskiego 21, 31-509  Kraków;
  (kwota dotacji 2 500 zł)
 9. Stowarzyszenie na rzecz dzieci ze schorzeniami neurologicznymi "CHMURKA", 30-720 Kraków, al. Dygasińskiego 25;
  (kwota dotacji 2 500 zł)
 10. Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół KLIKA, ul. Stolarska 12, 31-043 Kraków;
  (kwota dotacji 2 500 zł)
 11. Fundacja dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie, ul. Ułanów 25, 31 -450 Kraków;
  (kwota dotacji 2 500 zł)
 12. Małopolski Związek Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych, 31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 1;
  (kwota dotacji 2 500 zł)
 13. Krakowski Związek Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych, 31-610 Kraków, os.Tysiąclecia 42;
  (kwota dotacji 2 500 zł)
 14. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie, 31-931 Kraków os.Centrum C 10;
  (kwota dotacji 2 500 zł)
 15. Fundacja Urszuli Smok "Podaruj Życie", os. Albertyńskie 16/18, 31-852 Kraków;
  (kwota dotacji 2 500 zł)
 16. Ogólnopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu, Kraków ul. Daszyńskiego 22;
  (kwota dotacji 2 500 zł)
 17. Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Zarząd Wojewódzki, 31-466 Kraków, ul. Ks. Pijarów 3;
  (kwota dotacji 2 500 zł)
 18. Duszpasterskie Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym;
  (kwota dotacji 2 500 zł)
 19. Polski Związek Niewidomych Koło Śródmieście, Kraków, al. Daszyńskiego 16;
  (kwota dotacji 2 500 zł)
 20. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, ul. Wybickiego 3a, 31 - 261 Kraków;
  (kwota dotacji 2 500 zł)
 21. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski "Dom Nadziei", 31-949 Kraków, os.Zgody 4a;
  (kwota dotacji 2 500 zł)
 22. Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych, Al. Daszyńskiego 22, 31-534 Kraków;
  (kwota dotacji 2 500 zł)
 23. Stowarzyszenie Lekarze Nadziei,  Al. Pokoju 7; 31-548 Kraków;
  (kwota dotacji 5 000 zł)
 24. Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum im. Św. Łazarza", Kraków, ul. Fatimska 17;
  (kwota dotacji 2 500 zł)
 25. Fundacja im. Świętej  Scholastyki, os. Bohaterów Września 78/20, 31-621 Kraków;
  (kwota dotacji 2 500 zł)
 26. Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej Oddział Małopolski, 31-537 Kraków, al. Daszyńskiego 7;
  (kwota dotacji 2 500 zł)
 27. Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych PRO FAMILIA, Kraków, os. Zielone 1 - opp;
  (kwota dotacji 2 500 zł)
 28. Małopolska Fundacja Dom Kombatanta Rzeczpospolitej Polskiej - Muzeum Czynu Zbrojnego, Kraków, os. Górali 23;
  (kwota dotacji 10 000 zł)
 29. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Oddział Krakowski, Rynek Kleparski 4/ II A, 31-150 Kraków;
  (kwota dotacji 2 500 zł)
 30. Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego Oddział Krakowski, 31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 2;
  (kwota dotacji 5 000 zł)
 31. Fundacja Teatru Ludowego w Krakowie, 31-948 Kraków, os. Teatralne 34.
  (kwota dotacji 5 000 zł)

W roku 2011 Fundatorzy pomocy: Elektrociepłownia Kraków S.A. oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej przekazali 100 tysięcy złotych, które trafiły do krakowskich organizacji pozarządowych. Dofinansowanie otrzymały 24 placówki prowadzone przez 20 krakowskich organizacji pozarządowych. Zostało także podpisane Porozumienie na rok 2012.

W ramach V edycji, Programem "Podzielmy się ciepłem" zostały objęte następujące organizacje:
 

 1. Małopolski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej; 31-138 Kraków; ul. Lenartowicza 14 (Prowadzi Kluby Seniora PKPS. Organizacja z wieloletnim doświadczeniem pomagająca osobom w trudnej sytuacji życiowej, samotnym, chorym).
 2. Małopolska Fundacja „Dom Kombatanta Rzeczpospolitej Polskiej – Muzeum Czynu Zbrojnego” w Krakowie, 31-961 Kraków os. Górali 23(Fundacja niesie pomoc materialną dla najbiedniejszych i już w podeszłym wieku, a także schorowanym uczestnikom walk o Niepodległość Ojczyzny skupionych w Zwiazku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych, a także wspiera ich członków Rodzin oraz inne organizacje kombatanckie).
 3. Stowarzyszenie „SIEMACHA” ul. Długa 42; 31-146 Kraków (Stowarzyszenie „Siemacha” działa na rzecz dzieci i młodzieży za pośrednictwem sieci ośrodków dziennych i całodobowych. Tę sieć tworzy pięć Dziennych Ośrodków Socjoterapii, trzy Rodzinne Domy Dziecka, Młodzieżowy Klub Umiejętności, a także Młodzieżowa Grupa Usamodzielnienia i Mieszkanie Chronione. W ofercie organizacji znajdują się również usługi świadczone rodzinom przez Krakowski Instytut Psychoterapii. Misją Stowarzyszenia jest pomoc młodym ludziom i wspieranie ich pełnego, świadomego rozwoju).
 4. Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych; Al. Daszyńskiego 22; 31-534 Kraków (Organizacja parasolowa skupiająca organizacje osób niepełnosprawnych. Organizuje różne akcje i zadania na rzecz całego środowiska na terenie Krakowa i Małopolski oraz wspiera działalność tych organizacji. Jest także rzecznikiem środowiska w skali kraju).
 5. Fundacja im. Świętej  Scholastyki ; 31-621 Kraków, os. Bohaterów Września 78/20; (Fundacja prowadzi Klub Seniora oraz świetlicę dla dzieci i młodzieży).
 6. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Krakowski ul. Lenartowicza 14 Kraków (Prowadzi placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej. Misją Stowarzyszenia jest pomoc dzieciom i młodzieży oraz wspieranie ich pełnego, świadomego rozwoju).
 7. Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej Oddział Małopolski z siedzibą w Krakowie, przy al. Daszyńskiego 7; (W ramach swojej działalności statutowej i wytycznych merytorycznych Towarzystwo realizuje szereg bezpłatnych przedsięwzięć, które skierowane są w szczególności do rodzin w trudnej sytuacji życiowej, rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, rodzin patologicznych a także osób niepełnosprawnych – dotyczy to nauki języków obcych czy zajęć kulturalnych (śpiew, muzyka).
 8. Klub Sportowo-Rekreacyjny „PLUS” - ul. Mogilska 109; 31-571 Kraków (Prowadzi Klub Seniora oraz organizuje dla osób starszych zajęcia rehabilitacyjno –rekreacyjne i sportowe. Prowadzi także zajęcia dla dzieci i młodzieży).
 9. Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Osobom Pokrzywdzonym przez Los - os. Mistrzejowice 6 A ;31-640 Kraków (Prowadzi świetlicę dla dzieci i młodzieży oraz bibliotekę. Prowadzi porady prawne, pomoc psychologiczną oraz współpracuje z instytucjami miejskimi w zakresie pomocy osobom potrzebującym. Organizuje imprezy dla dzieci w tym coroczną akcję „Lato w mieście”, czy akcję „Wyprawka szkolna”. Działa głównie w oparciu o wolontariat, a fundusze pozyskuje od ludzi dobrej woli i firm).
 10. Małopolski Związek Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych: 30-147 Kraków; ul. Rzeźnicza 1 (Związek zrzesza ponad 3500 członków w tym w większości osób starszych, nisko sytuowanych, samotnych i chorych. Związek prowadzi Klub Seniora i posiada oddziały terenowe).
 11. Krakowski Związek Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych; 31-610 Kraków; os. Tysiąclecia 42 (Związek zrzesza ponad 1000 członków w tym w większości osób starszych, nisko sytuowanych, samotnych i chorych. Prowadzi Klub Seniora we współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową).
 12. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego Oddział Hutnictwa, Żelaza i Stali w Krakowie; 31-931 Kraków; os. Centrum C 10 (Stowarzyszenie zrzesza kilkuset członków w tym w większości osób starszych, nisko sytuowanych, samotnych i chorych byłych pracowników Huty. Prowadzi Klub Seniora. Współpracuje bardzo ściśle z Miastem w formie pozafinansowej (MOWIS)).
 13. Fundacja Urszuli Smok „Podaruj Życie”; Os. Albertyńskie 16/18; 31-852 Kraków; (Fundacja Urszuli Smok „Podaruj Życie” Rejestr Dawców Szpiku Kostnego została zarejestrowana w październiku 2001r., a od grudnia 2004r. posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Jest organizacją non-profit, która prowadząc swoją działalność skupia się na wspieraniu dobra publicznego, nie kierując się osiągnięciem zysku. To jedyna organizacja o tego rodzaju działalności na terenie Polski południowej mająca zasięg ogólnokrajowy, a nawet międzynarodowy. Celem Fundacji jest popularyzowanie idei dawstwa szpiku kostnego, utworzenie i prowadzenie rejestru dawców szpiku kostnego, gromadzenie środków finansowych na badania typujące, oraz pomoc osobom chorym na białaczkę lub inne choroby krwi).
 14. Polski Związek Niewidomych - Okręg Krakowski Koło Śródmieście, 31-534 Kraków al. Daszyńskiego 16 (Okręg Małopolski Polskiego Związku Niewidomych jest stałym partnerem Gminy Miejskiej Kraków w realizacji zadań własnych w priorytetowych obszarach życia społecznego, m.in. w zakresie: „integracji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych” oraz „organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży”).
 15. Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych "PRO FAMILIA"; 31-968 Kraków os. Zielone 1 (Stowarzyszenie jest stałym partnerem Miasta Krakowa w realizacji zadań własnych gminy w wielu priorytetowych obszarach życia społecznego związanych: z pomocą społeczną, z wychowaniem i opieką nad dziećmi i młodzieżą oraz z organizacją jej wypoczynku. Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych "PRO FAMILIA" prowadzi w oparciu o umowę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy "Pro Familia").
 16. Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Św. Łazarza” 31-831 Kraków ul. Fatimska 17; (Towarzystwo rozpoczęło swą działalność 29.09.1981 r. i jest organizacją pożytku publicznego. Główne cele statutowe to: udzielanie osobom ciężko chorym w ostatnim okresie życia opieki medycznej, psychicznej, społecznej i duchowej przystosowanej do szczególnych potrzeb chorych, udzielanie pomocy rodzinom tych chorych, jednoczenie ludzi dobrej woli, gotowych udzielić społecznie powyższej opieki i pomocy. Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Św. Łazarza” jest aktywnym partnerem Miasta Krakowa w realizacji priorytetowych zadań z szeroko rozumianego obszaru ochrony zdrowia. Jego działalność na rzecz osób terminalnie chorych jest nie do przecenienia. Działalność Towarzystwa finansowana głównie z Narodowego Funduszu Zdrowia i ofiarności społecznej, wspierana jest również dotacjami samorządu Miasta Krakowa).
 17. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół "Ognisko" - 31-019 Kraków; ul. Floriańska 15 (Stowarzyszenie jest partnerem Miasta Krakowa w realizacji zadań własnych samorządu miasta Krakowa w priorytetowych obszarach życia społecznego, zwłaszcza programów społecznych adresowanych do środowiska osób niepełnosprawnych. Przykładem takich działań jest kontynuowany przez kilka lat (od roku 2000) cykliczny projekt pn. "Wczesna pomoc - poradnictwo domowe - opieka nad małym dzieckiem o zaburzonym rozwoju". Od kilku lat prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy).
 18. Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej „Gaudium Et Spes” z siedzibą w Krakowie, os. Hutnicze 5 (Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową działającą na rzecz osób niepełnosprawnych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie współpracuje ze Stowarzyszeniem przy realizacji n/w zadań z zakresu pomocy społecznej: prowadzenie: Środowiskowego Domu Samopomocy dla 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie, os. Szkolne 30, mieszkania chronionego dla 5 osób niepełnosprawnych intelektualnie, os. Ogrodowe 17, Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych dla 70 osób, os. Górali 23-24, Warsztatów Terapii Zajęciowej dla 100 osób niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym i psychicznym, organizowanie imprez rekreacyjnych, kulturalnych i turystycznych dla osób niepełnosprawnych).
 19. Fundacja dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie - ul. Ułanów 25; 31 -450 Kraków (Fundacja jest organizacją pożytku publicznego. Zajmuje się pomocą dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, z niepełnosprawnością sprzężoną i licznymi schorzeniami towarzyszącymi. Fundacja  powstała w 1992 roku. Grupa zapaleńców - rodziców oraz pracowników Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 43 a, postanowiła zbudować dla dzieci z głębokim upośledzeniem intelektualnym, nowoczesny, profesjonalnie wyposażony ośrodek. W dniu 6 września 2005 nowa placówka została uroczyście otwarta. Ośrodek oferuje dwa rodzaje świadczeń: środowiskowy Dom Samopomocy zaprasza na pobyt dzienny dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie. Dom Pomocy Społecznej to placówka stacjonarna, przeznaczona dla dzieci z głębokim i znacznym stopniem upośledzenia umysłowego - podopiecznym zapewnia pełny zakres fachowej opieki medycznej, rehabilitacyjnej i psychologicznej, prowadzone są różnorodne i dostosowane do indywidualnych możliwości zajęcia terapeutyczne m.in. muzykoterapia, terapia plastyczna i ogrodnicze).
 20. Caritas Archidiecezji Krakowskiej; 30-656 Kraków; ul. M. Ossowskiego 5/1 (Prowadzi liczne placówki dla osób chorych, wykluczonych i w trudnej sytuacji życiowej. Katolicka instytucja charytatywna, która obejmuje opieką ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych, osoby bezdomne, bezrobotne, rodziny i osoby żyjące w skrajnym ubóstwie, ofiary przemocy oraz dzieci i młodzież ze środowisk zagrożonych marginalizacją).

 

W IV edycji programu "Podzielmy się ciepłem" w 2010 roku wsparcie otrzymały:


 • Całodobowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Socjalizacyjnego – Grupa Usamodzielniająca, prowadzona przez Stowarzyszenie „U Siemachy”, ul. Cieślewskiego 11/17-18,
 • Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych KLIKA, prowadzone przez Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół KLIKA ul. Siemaszki 31,
 • Fundacja dla Domu Pomocy Społecznej Dzieci Głęboko Upośledzonych, ul. Ułanów 25,
 • Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, ul. Wybickiego 3a,
 • Fundacja Urszuli Smok „Podaruj Życie”, os. Albertyńskie 16/18,
 • Klub Seniora, prowadzony przez Krakowski Związek Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych; os. Tysiąclecia 42,
 • Klub Seniora, prowadzony przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie; os Centrum C10,
 • Klub Seniora PKPS, prowadzony przez Małopolski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej ul. Sienkiewicza 2a,
 • Oddział Kraków - Śródmieście Małopolskiego Związku Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych, prowadzony przez Małopolski Związek Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych ul. Rzeźnicza 1,
 • Ogólnopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu, al. Daszyńskiego 22,
 • Ośrodek dla Osób Dotkniętych Przemocą, prowadzony przez Caritas Arcidiecezji Krakowskiej, os. Krakowiaków 46,
 • Ośrodek Terapii i Poradnictwa pn. Krakowski Instytut Psychoterapii, Filia Nr 1, prowadzony przez Stowarzyszenie „U Siemachy”, os. Krakowiaków 2,
 • Polski Związek Niewidomych Koło Śródmieście, al. Daszyńskiego 16,
 • Środowiskowy Dom Samopomocy, prowadzony przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Krakowie ul. Grottgera 3,
 • Środowiskowy Dom Samopomocy, prowadzony przez Małopolską Fundację Pomocy Ludziom Dotkniętym Chorobą Alzheimera, ul. Dobrego Pasterza 110/21-22,
 • Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Wsparcia Dziennego, prowadzona przez Stowarzyszenie „U Siemachy”, ul. Na Kozłówce 25,
 • Stowarzyszenie na rzecz dzieci ze schorzeniami neurologicznymi "CHMURKA", al. Dygasińskiego 25,
 • Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół "FAMILIA", ul. Siewna 21d/17,
 • Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Zarząd Wojewódzki, ul. Ks. Pijarów 3,
 • Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski "Dom Nadziei", os. Zgody 4a,
 • Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Chorych na Alzheimera, prowadzony przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej, ul. Kurczaba 5,
 • Środowiskowy Dom Samopomocy, prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej GAUDIUM ET SPES, os. Szkolne 30,
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej, prowadzone przez Duszpasterskie Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym os. Centrum C7,
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej, prowadzone przez  Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół KLIKA os. Złotej Jesieni 9.

Organizacje objęte programem w 2009  roku to:


 • Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej „Gaudium Et Spes"
 • Krajowe Towarzystwo Autyzmu - Oddział Kraków
 • Małopolska Fundacja Pomocy Ludziom Dotkniętym Chorobą Alzheimera
 • Duszpasterskie Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym
 • Polski Związek Niewidomych - Okręg Krakowski Koło Śródmieście
 • Ogólnopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu
 • Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski "DOM NADZIEI"
 • Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Zarząd Wojewódzki
 • Stowarzyszenie Korczakowska Republika Dziecięca „Dyliniarnia"
 • Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej Oddział Małopolski
 • Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce Oddział w Krakowie
 • Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Św. Łazarza"
 • Małopolska Fundacja „Dom Kombatanta Rzeczpospolitej Polskiej - Muzeum Czynu Zbrojnego" w Krakowie
 • Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych "PRO FAMILIA"
 • Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół "Ognisko"

W latach 2007-2008 pomocą świadczoną w ramach programu "Podzielmy się ciepłem" (na łączną kwotę 110 tys. zł) objęci zostali:


 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chatka Puchatka")
 • Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
 • Fundacja Urszuli Smok "Podaruj Życie"
 • Chrześcijańskie Stowarzyszenie "Ognisko" (Warsztaty Terapii Zajęciowej)
 • Stowarzyszenie Pomoc Osobom Starszym i Niepełnosprawnym "Dla Seniora"
 • Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży Głuchej i Niedosłyszącej "Surdus"
 • Środowiskowy Dom Samopomocy "Klub Aktywności"
 • Fundacja Pomocy Ludziom Dotkniętym Chorobą Alzheimera im. Teresy Goszcz
 • Ogólnopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu
 • Fundacja na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową "Wyspy Szczęśliwe"
 • Stowarzyszenie "U Siemachy" (Rodzinny Dom Dziecka "Narnia")
 • Stowarzyszenie "U Siemachy" (Młodzieżowa Grupa Usamodzielniania "Alfa")
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Kraków (Warsztaty Terapii Zajęciowej)


ZOBACZ FILM O PROGRAMIE „PODZIELMY SIĘ CIEPŁEM"


 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KRZYSZTOF GAUZA
Podmiot publikujący: NGO
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy