Dokument archiwalny

Wielokulturowy i antydyskryminacyjny Kraków - projekt strategii

Zapraszamy do zapoznania się z Projektem strategii zapobiegania i reakcji na zdarzenia o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym w przestrzeni publicznej miasta - propozycja dla Samorządu lokalnego Miasta Krakowa (2012 - 2016).

 

 

Wielokulturowy i antydyskryminacyjny Kraków - projekt strategii
Fot. Organizacje Pozarządowe

W 2011 r. w ramach umowy partnerskiej Gminy Miejskiej Kraków ze Stowarzyszeniem Wielokulturowości INTERKULTURALNI PL. realizowano projekt innowacyjny finansowany z funduszy CEE Trust – for Civil Society in Central and Eastern Europe pn. Przeciwko rasizmowi i ksenofobii: wypracowanie miejskiej strategii zapobiegania i reakcji.

Przygotowano dokument: Projekt Strategii zapobiegania i reakcji na zdarzenia o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym w przestrzeni publicznej miasta – propozycja dla samorządu lokalnego Miasta Krakowa (2012-2016), który w maju 2012 r. przekazano na ręce Pani Prezydent Anny Okońskiej-Walkowicz, zamykając tym samym realizację projektu.

Strategia zakłada szereg działań na poziomie instytucjonalnym oraz społecznym, zmierzających do eliminacji zachowań i zdarzeń rasistowskich (antysemickich) i ksenofobicznych z przestrzeni publicznej miasta. Dokument nie tylko realizuje polityki europejskie związane z priorytetem równościowym, ale także wpisuje się w miejską strategię rozwoju, w szczególności z misję Krakowa jako miasta otwartego na świat, wielokulturowego.

Projekt strategii zapobiegania i reakcji na zdarzenia o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym w przestrzeni publicznej miasta - propozycja dla Samorządu lokalnego Miasta Krakowa (2012 - 2016) [pdf]

interkulturalni_strategia_okładka.jpg

Pokaż metkę
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: NGO
Partnerzy