Dokument archiwalny

Raporty i opracowania

Raport z badań socjologicznych zrealizowanych dla Urzędu Miasta Krakowa przez Biuro Badań Społecznych Obserwator pt. „Analiza potrzeb i potencjału krakowskich Organizacji pozarządowych w zakresie poprawy jakości świadczonych usług we współpracy z administracją samorządową.
Kraków, wrzesień 2010

 

Raporty i opracowania
Fot. BBS Obserwator

 

 


Mając na uwadze stałe podnoszenie jakości współpracy samorządu z III sektorem oraz promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, od czerwca do września 2010 r. w ramach projektu MOWIS realizowano badania socjologiczne na temat potencjału i potrzeb krakowskich organizacji pozarządowych (NGOs) w zakresie poprawy jakości świadczonych usług we współpracy z administracją samorządową.Badania przeprowadziła firma BBS Obserwator z Krakowa. Po ich zakończeniu zostal przygotowany raport.

Cele badania były następujące:

  • określenie potrzeb i potencjału krakowskich NGOs
  • ocena istniejących i opracowanie nowych rozwiązań systemowo - prawnych i form współpracy w zakresie jakości świadczonych usług przez organizacje pozarządowe we współpracy z krakowskim samorządem
  • kompleksowa analiza dokumentu Roczny program współpracy samorządu miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  • opracowanie rekomendacji w zakresie poprawy jakości współpracy i usług świadczonych przez Gminę Miejską Kraków na rzecz organizacji pozarządowych oraz kierunków współpracy samorządu z III sektorem.

 

 

Opracowanie przygotowane dla Urzędu Miasta Krakowa przez Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network pt. "Wspólnie dla budowania społeczeństwa obywatelskiego. Kontekst funkcjonowania i możliwości współpracy pomiędzy polskimi i norweskimi organizacjami pozarządowymi" 
Kraków, październik 2010

 

 

 

 

 
Głównym celem publikacji jest promocja współpracy międzynarodowej pomiędzy Polską a Norwegią w kontekście budowy społeczeństwa obywatelskiego. Efektywna współpraca wymaga spełnienia kilku warunków. Przede wszystkim, obie strony muszą się dobrze poznać i wiedzieć, jakie wspólne działania chcą podjąć oraz jakie są szanse i bariery we wspólnym realizowaniu przedsięwzięć. Ważnym czynnikiem mającym wpływ na decyzję o podjęciu ewentualnej współpracy są finanse i możliwości potencjalnego wsparcia z funduszy międzynarodowych.

Niniejsze opracowanie zawiera szczegółowe omówienie wszystkich powyższych kwestii, dostarczając przydatnych przy tworzeniu ponadnarodowych partnerstw informacji i wytyczając potencjalne kierunki przyszłych działań polsko – norweskich. Publikacja jest skierowana do wszystkich organizacji pozarządowych, które chcą wykorzystać swój potencjał i zapał do realizacji projektów międzynarodowych z partnerami z Norwegii i z Polski.

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: NGO
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy