Dokument archiwalny

Myśl społecznie, działaj ekonomicznie - dokumenty projektu

 

 

Myśl społecznie, działaj ekonomicznie - dokumenty projektu
Fot. Organizacje Pozarządowe

Program Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2014-2018 - propozycja dla samorządu. 

Dla potrzeb projektu "Myśl społecznie, działaj ekonomicznie" zostały opracowane ekspertyzy, które zostały wykorzystane przy opracowaniu "Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej dla Gminy Miejskiej Kraków".
Ekspertyza w zakresie trójsektorowej, partnerskiej współpracy - jednostek samorządu tertorialnego, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców.   

Opracowanie:
Mariusz Andrukiewicz


Część I ekspertyzy:  

Część II ekspertyzy:

  

Część III ekspertyzy:


                                 

II. Kondycja krakowskich przedsiębiorstw społecznych.


 

Opracowanie:
Konrad Turek
Anna Sobczyk - Turek

III. Bariery w prowadzeniu działalności ekonomicznej przez podmioty ekonomii społecznej.

Opracowanie:
Anna Sobczyk - Turek
Konrad Turek

logo bis +mowis

Pokaż metkę
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: NGO
Partnerzy