Dokument archiwalny

Procedura zawierania partnerstw projektowych

Prezydent Miasta Krakowa podpisał 14 grudnia 2015 r. zarządzenie w sprawie przyjęcia „Procedury zawierania partnerstw projektowych pomiędzy Gminą Miejską Kraków a organizacjami pozarządowymi".

Procedura zawierania partnerstw projektowych
Fot. Organizacje Pozarządowe

Przyjęta procedura określa zasady przystępowania przez Gminę Miejską Kraków i NGOs do projektów oraz ich wspólnej realizacji. Ma także na celu zapewnienie transparentności podejmowanych działań w tym zakresie oraz równego dostępu organizacji pozarządowych do oferowanych przez Gminę form współpracy z trzecim sektorem.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami.

Zarządzenie nr 3425/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14.12.2015 r. w sprawie przyjęcia „Procedury zawierania partnerstw projektowych pomiędzy Gminą Miejską Kraków a organizacjami pozarządowymi".

Procedura zawierania partnerstw projektowych pomiędzy Gminą Miejską Kraków a organizacjami pozarządowymi.

Załącznik do „Procedury zawierania partnerstw projektowych pomiędzy Gminą Miejską Kraków a organizacjami pozarządowymi". Wniosek o zawarcie partnerstwa projektowego, którego liderem jest organizacja pozarządowa.


Partnerstwa projektowe pomiędzy Gminą Miejską Kraków a organizacjami pozarządowymi.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: NGO
Partnerzy