Dokument archiwalny

Obowiązki organizacji pozarządowych związane z ustawą o 'praniu pieniędzy'

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r., Nr 46, poz. 276 z późn. zm.)

Obowiązki organizacji pozarządowych związane z ustawą o 'praniu pieniędzy'
Fot. Organizacje Pozarządowe

Organizacjami zobowiązanymi do jej stosowania, czyli „instytucjami obowiązanymi” są:


1.   fundacje (wszystkie)

2.    stowarzyszenia – zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów stowarzyszenia stają się „instytucjami obowiązanymi” dopiero w momencie przyjęcia płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej 15.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.

Obowiązki „instytucji obowiązanych” to:

1)    stworzenie i przyjęcie w formie pisemnej procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu czyli: procedury polityki bezpieczeństwa finansowego organizacji – art. 10 a – która powinna zostać przyjęta (zatwierdzona) przez odpowiednie władze uchwałą (zgodnie ze statutem organizacji – może to być np. zarząd) - przykładową procedurę można znaleźć na stronach: www.ngo.pl

2)    wyznaczenie osoby/osób odpowiedzialnych w organizacji za przestrzeganie i stosowanie procedury bezpieczeństwa finansowego - o tym, jaka osoba zostanie wybrana decyduje najczęściej zarząd (także w formie uchwały), jest to bowiem związane z zapewnieniem bezpieczeństwa finansowego organizacji, co na ogół mieści się w zakresie kompetencji zarządu – zarządzanie majątkiem organizacji. Należy jednak sprawdzić w statucie naszej organizacji, czy to na pewno decyzja zarządu i czy nie musi ona być potwierdzona przez inne władze organizacji (np. walne zebranie);

3)    wybrana przez organizację osoba/osoby muszą mieć zapewniony udział w programie szkoleniowym i uzyskać certyfikat (co potwierdza udział w szkoleniu w przypadku kontroli) - w tym celu konieczne jest przejście szkolenia np. e-learningowego, które udostępnione zostało nieodpłatnie przez GIIF na stronie: http://www.giif.wortalszkoleniowy.pl;

4)   rejestracja transakcji, których równowartość przekracza 15 tys. euro - w tym także transakcji powiązanych, gdy są przeprowadzane również w drodze więcej niż jednej operacji (np. wpłata w trzech operacjach).

Należy także zapoznać się z najczęściej zadawanymi pytaniami dotyczącymi stosowania ustawy na stronie Ministerstwa Finansów

 

Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r., Nr 46, poz. 276 z późn. zm.)

Pokaż metkę
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: NGO
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy