Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 2535 pasujących obiektów:
Wpływ ekonomiczny czterech największych festiwali muzycznych na Kraków wyniósł do tej pory blisko 20 mln zł. To wyniki badań przeprowadzonych w 2017 roku przez Krakowskie Biuro Festiwalowe i Uniwersytet Jagielloński. Komisja Promocji i Turystyki zapoznała się z raportem.
– Silna opieka podstawowa oparta na lekarzach rodzinnych jest sprawiedliwym rozwiązaniem problemów z dostępnością do świadczeń zdrowotnych w Unii Europejskiej – mówią uczestnicy Kongresu Światowej Organizacji Lekarzy Rodzinnych WONCA. Do Krakowa przyjechało ponad 3 tysiące lekarzy rodzinnych. Uczestnicy konferencji przyjęli dokument podkreślający konieczność bezstronności opieki zdrowotnej, czyli takiej w której dostęp do leczenia i rezultat opieki zależy wyłącznie od potrzeb zdrowotnych pacjenta.
253 – tyle kilometrów tras rowerowych w ciągu najbliższych dwóch lat będziemy mieć w Gminie Miejskiej Kraków. O tym, gdzie są planowane nowe ścieżki rowerowe oraz o tym, gdzie obecnie powstają rozmawiano podczas posiedzenia Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza.
Święto Obwarzanka to pierwszy festiwal poświęcony produktowi, który od kilkuset lat ściśle związany jest z Krakowem. To symbol Miasta Królów Polskich, chroniony oznaczeniem geograficznym przez Unię Europejską.
Wybory, w tym te do Rad Dzielnic, zbliżają się wielkimi krokami. W związku tym Rada Miasta Krakowa musi wybrać Miejskiego Komisarza Wyborczego, wspólnego dla wszystkich dzielnic. Tematem tym zajęli się radni podczas posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego.
Radni z Komisji Kultury i Ochrony Zabytków mieli okazję zapoznać się z działalnością Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”. O działalności placówki opowiadała Renata Lisowska, dyrektor Centrum.
W 2012 roku Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę w sprawie ustalenia kierunków działania dla prezydenta miasta w zakresie gospodarowania budynkami po zlikwidowanych lub przeniesionych szkołach samorządowych. Podczas posiedzenia Komisji Edukacji radni wysłuchali sprawozdania prezydenta w tej sprawie.
Radni z Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Wielickiej 267 w Krakowie oraz projekt rezolucji do Ministra Zdrowia.
W 2017 r. Krakowski Program Przedsiębiorczości wykonywany był przez 15 wydziałów UMK i dwie miejskie jednostki organizacyjne – dowiedzieli się radni podczas posiedzenia Komisji Innowacji.
Zabytkowe nagrobki i pomniki zostaną odnowione. A przynajmniej taki projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetowa.