Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu

Wyniki wyszukiwania - znaleziono 4690 pasujących obiektów:

Komisje RMK

http://krakow.pl/samorzad/10666,artykul,komisje_rmk.html

Rada powołuje komisje, które pełnią funkcje pomocnicze. Główne zadania komisji to przede wszystkim:

Nabór na członków komisji powoływanej w celu opiniowania złożonych wniosków w ramach konkursów projektów dla klubów sportowych

http://krakow.pl/sport/0,artykul,wydarzenia_biezace.html

Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa ogłasza " Nabór na członków komisji powoływanej w celu opiniowania złożonych wniosków w ramach konkursów projektów dla klubów sportowych na realizację zadania własnego Gminy Miejskiej Kraków w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu" .

Wysokie wyróżnienie Komisji Europejskiej dla Krakowa

https://krakow.pl/krakow_100_lat_temu/2617,27,komunikat,wysokie_wyroznienie_komisji_europejskiej_dla_krakowa.html

Komisja Europejska przyznała naszemu Miastu drugie miejsce w kategorii „Partycypacja społeczna” za osiągnięcia w zakresie transportu publicznego. Wyróżnienie odebrał Zastępca Prezydenta Wiesław Starowicz podczas Forum Civitas, które odbyło się w szwedzkim Malmo.

Komisje Dialogu Społecznego – konsultacje projektu

https://krakow.pl/aktualnosci/5170,29,komunikat,komisje_dialogu_spolecznego___konsultacje_projektu_.html

Urząd Miasta Krakowa zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) do udziału w konsultacjach dotyczących powołania Komisji Dialogu Społecznego.

Komisje Dialogu Obywatelskiego – zapraszamy na spotkanie

https://krakow.pl/aktualnosci/5566,29,komunikat,komisje_dialogu_obywatelskiego___zapraszamy_na_spotkanie.html

Miasto Kraków wspólnie z Krakowskim Porozumieniem Organizacji Obywatelskich zapraszają do udziału w spotkaniu pt.: Komisje Dialogu Obywatelskiego  w Krakowie - założenia i praktyka. Spotkanie odbędzie się 10 marca w Referacie Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS (os. Centrum C10, Kraków - Nowa Huta).

Komisje Dialogu Obywatelskiego w Krakowie

https://krakow.pl/aktualnosci/6764,30,komunikat,komisje__dialogu_obywatelskiego_w_krakowie_.html

Komisje Dialogu Obywatelskiego mogą już rozpoczynać w Krakowie swoją działalność. 28 kwietnia Prezydent Jacek Majchrowski podpisał Zarządzenie, które określa tryb ich powoływania oraz zasady funkcjonowania.

Ambitnie na komisji mieszkalnictwa

https://krakow.pl/aktualnosci/17889,30,komunikat,ambitnie_na_komisji_mieszkalnictwa.html

Plan pracy na nadchodzące miesiące był głównym tematem na posiedzeniu Komisji Mieszkalnictwa. Radni zajęli się również sprawą wynajmu lokali mieszkalnych.

Dopalacze na komisji praworządności

https://krakow.pl/aktualnosci/18742,30,komunikat,dopalacze_na_komisji_praworzadnosci.html

Rzekomy powrót  handlu dopalaczami w Krakowie był po raz kolejny jednym z głównych tematów posiedzenia Komisji Praworządności. Oprócz tego radni zajęli się też poruszaną już wcześniej sprawą uporządkowania przewozów osobowych na terenie naszego miasta.

Komisja zdrowia - instytucje i finanse

https://krakow.pl/aktualnosci/20564,30,komunikat,komisja_zdrowia_-_instytucje_i_finanse.html

Konflikt pomiędzy częścią związków zawodowych a dyrekcją w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym przy ul. Wielickiej, opinia w sprawie budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz dyskusja nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zdominowały ostatnio prace Komisji Zdrowia, Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej.

Krakowianin ekspertem Komisji Europejskiej

https://krakow.pl/aktualnosci/22502,34,komunikat,krakowianin_ekspertem_komisji_europejskiej.html

Prof. Tadeusz Uhl z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie wszedł w skład zespołu eksperckiego Komisji Europejskiej, która ma się zająć  wypracowaniem europejskiej polityki dotyczącej finansowania i rozwoju nowoczesnych technologii. Krakowski naukowiec jest jedynym Polakiem, który zasiadł w tej grupie specjalistów.