Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu

Wyniki wyszukiwania - znaleziono 14638 pasujących obiektów:

Realizacja projektu CITISPYCE

http://krakow.pl/sport/90142,artykul,citispyce.html

WYDARZENIA ZREALIZOWANE W RAMACH CITISPYCE PRODUKTY PROJEKTU

Projekty z instytucjami okołobiznesowymi

http://krakow.pl/biznes/193494,artykul,projekty_z_instytucjami_okolobiznesowymi.html

Mając na uwadze, specyfikę Krakowa jako miasta szybko rozwijającej się małej i dużej przedsiębiorczości technologicznej oraz licznych organizacji pozarządowych jak również wyzwania stojące przed Krakowem, związane ze stale rosnącą liczbą użytkowników miasta, Miasto Kraków podjęło się realizacji projektów z instytucjami okołobiznesowymi w ramach KOM (Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego).

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PIERWSZĄ FAZĘ PROJEKTU "VITAL CITIES"

http://krakow.pl/sport/195890,artykul,vital_cities.html

W dniach 25-26 lutego 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa na Placu Wszystkich Świętych odbędzie się konferencja podsumowująca pierwszą fazę projektu „Vital Cities”, odbywającego się w ramach programu URBACT III. Projekt ma na celu zachęcenie mieszkańców do aktywności fizycznej zwłaszcza w uboższych mieszkalnych obszarach miasta, kładąc szczególny nacisk na działania przeciwko wykluczeniu społecznemu. 

Pierwszy etap projektu „Vital Cities” za nami

http://krakow.pl/sport/195890,artykul,vital_cities.html

W dniach 25 i 26 lutego 2016 r. odbyła się w Krakowie międzynarodowa konferencja podsumowująca pierwszą fazę projektu „Vital Cities” realizowanego w ramach programu URBACT III.

NABÓR NA STANOWISKO EKSPERTA W PROJEKCIE VITAL CITIES

http://krakow.pl/sport/0,artykul,wydarzenia_biezace.html

Wydział Sportu zaprasza do aplikowania na stanowisko eksperta projektu „Vital Cities” w ramach programu URBACT III. Szczegóły dotyczące opisu stanowiska, wymagań oraz terminu składania dokumentów znajdują się poniżej.  

Nabór na członków komisji powoływanej w celu opiniowania złożonych wniosków w ramach konkursów projektów dla klubów sportowych

http://krakow.pl/sport/0,artykul,wydarzenia_biezace.html

Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa ogłasza " Nabór na członków komisji powoływanej w celu opiniowania złożonych wniosków w ramach konkursów projektów dla klubów sportowych na realizację zadania własnego Gminy Miejskiej Kraków w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu" .

Projekt Atelier

http://krakow.pl/klimat/247360,artykul,o_projekcie.html

Projekt Atelier to inicjatywa mająca na celu stworzenie wizji Krakowa jako miasta neutralnego klimatycznie, z Centrum Innowacji Atelier. Będzie ono ośrodkiem współpracy mieszkańców, grup nieformalnych, wspólnot energetycznych czy aktywistów miejskich z ekspertami. Projekt będzie  wspierał rozwój Dystryktów Dodatnich Energetycznie.

Wybierz nazwę projektu o kobietach

http://krakow.pl/nasze_miasto/1115,artykul,historia.html

Kobiety miały i mają znaczący wpływ na rozwój Krakowa oraz kształtowanie jego oblicza jako miasta otwartego na nowe idee. Dlatego prosimy o pomoc i wybór nazwy dla naszego nowego projektu parasolowego.

Projekt dla wychowanków rodzin zastępczych

https://krakow.pl/krakow_100_lat_temu/1958,27,komunikat,_projekt_dla_wychowankow_rodzin_zastepczych_.html

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację projektu pt. „Pukam do drzwi dorosłości. Wspieranie rozwoju wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej.” Koszt projektu wynosi 27599zł, w tym pozyskana dotacja to 22 000 zł.