Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu

Wyniki wyszukiwania - znaleziono 1491 pasujących obiektów:

Komisje Dialogu Społecznego – konsultacje projektu

https://krakow.pl/aktualnosci/5170,29,komunikat,komisje_dialogu_spolecznego___konsultacje_projektu_.html

Urząd Miasta Krakowa zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) do udziału w konsultacjach dotyczących powołania Komisji Dialogu Społecznego.

Komisje Dialogu Obywatelskiego – zapraszamy na spotkanie

https://krakow.pl/aktualnosci/5566,29,komunikat,komisje_dialogu_obywatelskiego___zapraszamy_na_spotkanie.html

Miasto Kraków wspólnie z Krakowskim Porozumieniem Organizacji Obywatelskich zapraszają do udziału w spotkaniu pt.: Komisje Dialogu Obywatelskiego  w Krakowie - założenia i praktyka. Spotkanie odbędzie się 10 marca w Referacie Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS (os. Centrum C10, Kraków - Nowa Huta).

Komisje Dialogu Obywatelskiego w Krakowie

https://krakow.pl/aktualnosci/6764,30,komunikat,komisje__dialogu_obywatelskiego_w_krakowie_.html

Komisje Dialogu Obywatelskiego mogą już rozpoczynać w Krakowie swoją działalność. 28 kwietnia Prezydent Jacek Majchrowski podpisał Zarządzenie, które określa tryb ich powoływania oraz zasady funkcjonowania.

Komisja Dialogu Obywatelskiego

https://krakow.pl/aktualnosci/47022,32,komunikat,komisja_dialogu_obywatelskiego.html

Dziś (14 sierpnia, środa) o godz. 17.00 w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa (os. Zgody 2, sala 505), odbędzie się spotkanie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska.

Strategia dialogu

https://krakow.pl/aktualnosci/66342,32,komunikat,strategia_dialogu.html

Już dziś (wtorek) odbędzie się druga, otwarta dla publiczności debata towarzysząca pracom nad aktualizacją Strategii Rozwoju Miasta.Spotkanie dotyczyć będzie dialogu społecznego i efektywnego wykorzystania potencjału mieszkańców Krakowa przy podejmowaniu ważnych dla miasta decyzji.

Kultywować dialog

https://krakow.pl/aktualnosci/116801,30,komunikat,kultywowac_dialog.html

Projekt uchwały inicjatywa lokalna to kontynuacja otwarcia na dialog i udział mieszkańców w zarządzaniu miastem. Projekt uchwały w tej sprawie - autorstwa Małgorzaty Jantos, wiceprzewodniczącej RMK oraz Bogusława Kośmidera, przewodniczącego RMK - będzie przedmiotem dyskusji radnych podczas sesji RMK 11 czerwca.

Kraków stawia na dialog obywatelski

https://krakow.pl/krakow_100_lat_temu/197614,27,komunikat,krakow_stawia_na_dialog_obywatelski.html

Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Krakowa oraz innych dokumentów, określanie potrzeb społecznych w zakresie działalności danej Komisji Dialogu Obywatelskiego i przedstawianie propozycji ich rozwiązania, opiniowanie dokumentów strategicznych, współpraca z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego – to najważniejsze zadania Komisji Dialogu Obywatelskiego. Komisje Dialogu Obywatelskiego (KDO) to gremia inicjatywno-doradcze, tworzone przez organizacje pozarządowe oraz miasto.

Wspólne spotkanie Komisji Dialogu Obywatelskiego

https://krakow.pl/aktualnosci/200206,29,komunikat,wspolne_spotkanie_komisji_dialogu_obywatelskiego.html

18 maja (środa) w godz. 17.00–19.00 odbędzie się wspólne spotkanie Komisji Dialogu Obywatelskiego, działających przy Urzędzie Miasta Krakowa. Do udziału w rozmowach Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych zaprasza wszystkich krakowian.

Wielki finał „Małopolskiego Dialogu Młodzieży”

https://krakow.pl/aktualnosci/200435,34,komunikat,wielki_final__malopolskiego_dialogu_mlodziezy_.html

31 maja oraz 2 czerwca w Krakowie odbędą się dwa finałowe wydarzenia „Małopolskiego Dialogu Młodzieży”, konsultacji społecznych z młodzieżą koordynowanych przez Stowarzyszenie Europe4Youth.

O dialogu z obywatelami

https://krakow.pl/aktualnosci/205138,30,komunikat,o_dialogu_z_obywatelami.html

Ile w mieście istnieje Komisji Dialogu Obywatelskiego? Jakich dziedzin życia dotyczą i jakie pełnią funkcję? Między innymi na te pytania odpowiadano podczas posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego Rady Miasta Krakowa.