Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego - Paweł Wójtowicz

Paweł Wójtowicz /MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę/. Fizjoterapeuta, fundator, założyciel i Prezes Zarządu MATIO Fundacji Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę. Członek Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego, ekspert ds. chorób rzadkich i rehabilitacji osób niepełnosprawnych oddechowo. Wielokrotnie nagradzany za swoją działalność.

Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego - Paweł Wójtowicz
Fot. Paweł Wójtowicz

Co skłoniło Pana do kandydowania do KRDPP?
Na moją decyzję kandydowania do KRDPP istotnie wpłynął fakt  nominowania mojej kandydatury przez organizacje zrzeszone w KPOO, co uznałem za zobowiązujące.

Jaka była myśl przewodnia towarzysząca tej decyzji?
Zdecydowałem się na ten krok, gdyż moje 16-letnie doświadczenie Prezesa organizacji pozarządowej, którą reprezentuję na forum ogólnopolskim i międzynarodowym pozwala na mi na jasne określenie problemów z jakimi borykają się fundacje i stowarzyszenia zajmujące się ochroną zdrowia i niepełnosprawnością oraz na możliwość wytyczenia dróg działania.

Jakimi zagadnieniami, tematami zmierza się Pan zająć w Radzie?
Chciałbym stworzyć solidną podstawę (czyt. wizję) i określić założenia Rady spójne dla całego środowiska krakowskich organizacji pozarządowych, które będą realizowane w przyszłości.

Jak ocenia Pan stojące przed KRDPP wyzwania?
Jesteśmy na początku drogi, dlatego trudno jest cokolwiek obiecywać, ale mam nadzieję, że ta Rada będzie ważnym i liczącym się pomostem pomiędzy organizacjami pozarządowymi, a krakowskim samorządem. Dzięki niej wypracowanie projektów ułatwiających codzienną pracę tym organizacjom powinno przełożyć się na czynne wdrażanie ich w życie, zwłaszcza że na członków Rady nominowane zostały osoby z wieloletnim doświadczeniem pracy na rzecz NGO.

Zapraszamy do zapoznania się z formularzem zgłoszeniowym kandydata do Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: Portal NGO PL
Partnerzy