RADA POŻYTKU rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Dokument archiwalny

Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego - Przemysław Dziewitek

Przemysław Dziewitek /Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kapitału Społecznego „Pracownia Obywatelska”/. Absolwent Socjologii UJ. Pracownik organizacji pozarządowych, wicedyrektor Federacji Związku Gmin i Powiatów RP. Koordynator Małopolskiego Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej. Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kapitału Społecznego „Pracownia Obywatelska”.


Co skłoniło Pana do kandydowania do KRDPP?
Intencje, które przyświecały zgłoszeniu mojej  kandydatury do KRDPP związane są z chęcią promowania i wdrażania partycypacyjnego modelu współpracy organizacji pozarządowych z władzami samorządowymi. Jako kandydat Krakowskiego Porozumienia Organizacji Obywatelskich kieruję się również chęcią wzmacniania procesów federalizacyjnych wśród krakowskich NGOsów.

Jaka była myśl przewodnia towarzysząca tej decyzji?
Myśl przewodnia moich działań społecznych zawiera się w pełnej nazwie stowarzyszenia, które reprezentuję. Rozwój kapitału społecznego jest w tym momencie priorytetowy i konieczny do realizacji na wszystkich poziomach wspólnotowości. Od opartych na zaufaniu więziach sąsiedzkich po działania całych grup społecznych przedkładających wspólne cele nad partykularne interesy.

Jakimi zagadnieniami, tematami zmierza się Pan zająć w Radzie?
W ramach kompetencji Rady związanych z opiniowaniem projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zamierzam zajmować się tematyką dotyczącą:

  • pomocy społecznej,
  • działalności na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  • edukacji obywatelskiej,
  • działań na rzecz organizacji pozarządowych.

Idee upełnomocnienia organizacji społecznych wyrażone w ogólnym celu działalności w Radzie chciałbym realizować w ramach kompetencji związanej z promowaniem
dobrych praktyk współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi. W tej kompetencji dostrzegam szansę na przekazywanie krakowskiemu środowisku
samorządowemu nowoczesnych, partycypacyjnych praktyk dialogu obywatelskiego i współtworzenia miejskich polityk z powodzeniem stosowanych w innych miastach
Polski i Europy.

Jak ocenia Pan stojące przed KRDPP wyzwania?
Pierwsza kadencja Rady jest bardzo istotna dla całokształtu współpracy Urzędu Miasta z organizacjami pozarządowymi. Od tego jak zaczniemy zależeć będzie jakość tej współpracy oraz chęć wzajemnego otwarcia na siebie obydwu środowisk. W naszej sytuacji - gdy inne miasta już od lat posiadają działające Rady DPP - musimy z jednej strony nadrobić zaległości, ale z drugiej strony powinno być to o tyle łatwiejsze, o ile będziemy chcieli skorzystać z  doświadczeń innych.
Głównym wyzwaniem, które widzę dla Rady jest zbudowanie dobrej relacji współpracy pomiędzy samorządowcami, urzędnikami samorządowymi a przedstawicielami NGO. Relacja
oparta na zaufaniu i przejrzystych regułach współpracy pozwoli podjąć kolejne wyzwania; jednym z nich jest na pewno budżet partycypacyjny dla Krakowa.

Zapraszamy do zapoznania się z formularzem zgłoszeniowym kandydata do Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Joanna Słomska
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2012-06-20
Data aktualizacji: 2012-06-20
Powrót