Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego - Halina Bańkowska

Z wykształcenia ekonomista, od 1991 r. zatrudniona w Urzędzie Miasta Krakowa, ostatnio na stanowisku kierownika referatu Planowania i Realizacji Budżetu
w Wydziale Kształtowania Środowiska.

Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego - Halina Bańkowska
Fot. www.krakow.pl

W latach 2008 – 2009 brała udział w pracach komisji do spraw oceny ofert, złożonych do otwartego konkursu na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, z wyłączeniem ofert z zakresu kultury fizycznej oraz pomocy społecznej. Aktualnie uczestniczy w pracach Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska.

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: Portal NGO PL
Partnerzy