Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego - Bogusława Presz

Urodzona w 1959 r. w Krakowie, magister pedagogiki, w latach 1984-1994 nauczyciel wychowania przedszkolnego w SP nr 64 w Krakowie, w latach 1995-1998 nauczyciel nauczania początkowego w SP nr 4 w Krakowie, w Urzędzie Miasta Krakowa pracuje od lipca 1998 roku.

Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego - Bogusława Presz
Fot. Organizacje Pozarządowe

Od roku 2003 kierownik Referatu Mecenatu Kultury w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego, odpowiedzialna za koordynację współpracy z organizacjami pozarządowymi w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

pokaż metkę
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: Portal NGO PL
Partnerzy