Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego - Mateusz Płoskonka

Mateusz Płoskonka - z wykształcenia urzędnik administracji publicznej oraz specjalista w zakresie współczesnej dyplomacji w stosunkach międzynarodowych. Stypendysta Programu International Visitor Leadership organizowanego przez U.S. Department of State dot. zasad
funkcjonowania i finansowania organizacji pozarządowych oraz zagadnień dot. praw osób niepełnosprawnych, praw obywatelskich, ochrony i równego traktowania.

Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego - Mateusz Płoskonka
Fot. Organizacje Pozarządowe

Certyfikowany Animator samorządowy ds. współpracy z III sektorem. W Urzędzie Miasta Krakowa zatrudniony od 2002 r.

Trzy kadencje samorządu na stanowisku Asystenta Zastępcy Prezydenta zajmował się zagadnieniami z zakresu szeroko pojętej polityki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z III sektorem.

Jako certyfikowany audytor wewnętrzny realizuje zadania z zakresu Polityki Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Krakowa zgodnie ze standardami normy PN-EN ISO 9001:2008 oraz Polityką Bezpieczeństwa Informacji zgodnie ze standardami normy PN-ISO/IEC 27001.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: Portal NGO PL
Partnerzy