Dokumenty z posiedzenia Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w dniu 4 marca 2014 r.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami z posiedzenia Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego: protokołem, listą obecności, podjętą uchwałą oraz ze sprawozdniem z działalności KRDPP za rok 2013.

Dokumenty z posiedzenia Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w dniu 4 marca 2014 r.
Fot. Organizacje Pozarządowe

Protokół nr 3/2014 z posiedzenia Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Lista obecności członków Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na posiedzeniu w dniu 4 marca 2014 r. - załącznik nr 1 do protokołu.

Uchwała nr 2/2014 Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady za 2013 rok.

Sprawozdanie z działalności Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego za 2013 rok - załącznik do uchwały nr 2/2014.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ALINA BRATKO
Podmiot publikujący: Portal www.ngo.krakow.pl
Partnerzy