Dokumenty z posiedzenia Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w dniu 14 maja 2014 r.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami z posiedzenia Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego: protokołem wraz z załącznikami oraz listą obecności.

 

Dokumenty z posiedzenia Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w dniu 14 maja 2014 r.
Fot. Organizacje Pozarządowe

Protokół nr 5/2014 z posiedzenia Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Załącznik nr 2 do protokołu KRDPP z 14 maja 2014 r.
/Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury - propozycja modyfikacji struktur współpracy UMK - NGO/

Lista obecności członków Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na posiedzeniu w dniu 14 maja 2014 r. - załącznik nr 1 do protokołu.

pokaż metkę
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: Portal www.ngo.krakow.pl
Partnerzy