Dokumenty z posiedzenia Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w dniu 15 lipca 2014 r.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami z posiedzenia Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego: protokołem, listą obecności oraz podjętą uchwałą.  

 

Dokumenty z posiedzenia Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w dniu 15 lipca 2014 r.
Fot. Organizacje Pozarządowe

Protokół nr 9/2014 z posiedzenia Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Lista obecności członków Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na posiedzeniu w dniu 15 lipca 2014 r. /załącznik nr 1 do protokołu/.

Uchwała nr 4/2014 Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie opinii do projektu Regulaminu powoływania oraz zasad funkcjonowania Komisji Dialogu Obywatelskiego.

pokaż metkę
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: Portal www.ngo.krakow.pl
Partnerzy