Dokument archiwalny

Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatrianta zaproszonego przez Gminę Miejską Kraków do osiedlenia się na terenie miasta Krakowa

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa zapraszał organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w pisemnych konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatrianta zaproszonego przez Gminę Miejską Kraków do osiedlenia się na terenie miasta Krakowa.

Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatrianta zaproszonego przez Gminę Miejską Kraków do osiedlenia się na terenie miasta Krakowa
Fot. Organizacje Pozarządowe

Konsultacje odbywały się w dniach od 10 do 25 lipca 2017 roku.

Załączniki:

Projekt Uchwały RMK w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatrianta zaproszonego przez Gminę Miejską Kraków do osiedlenia się na terenie miasta Krakowa

DOC

Formularz konsultacji projektu aktu prawa miejscowego.

DOC

Wypełniony formularz należało dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lipca 2017 roku na:

•adres poczty elektronicznej SO.UMK@um.krakow.pl

•numer faksu 12 616 50 37

•adres siedziby Wydziału Spraw Społecznych, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków

ZAKOŃCZENIE KONSULTACJI

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z konsultacji.

PDF

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: NGO
Partnerzy