Oferty składane w trybie art. 19a ustawy, rok 2020 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Oferty składane w trybie art. 19a ustawy, rok 2020 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Fot. pixabay.com

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty Krakowskiej Fundacji Psychoterapii i Rozwoju „Dom Terapii” na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Udzielenie specjalistycznych usług z zakresu psychiatrii oraz psychoterapii na rzecz dzieci z pieczy zastępczej z terenu Gminy Miejskiej Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 21 września 2020 r. osobiście w formie pisemnej na Dzienniku Podawczym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, pok. 004 lub drogą elektroniczną na adres: do@mops.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Ogłoszenie

pokaż metkę
Osoba publikująca: Sebastian Rutkowski
Podmiot publikujący: NGO
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy