Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Dokument archiwalny

Oferty składane w trybie art. 19a ustawy, rok 2020 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty Fundacji Głos Serca na powierzenie realizacji zadania z zakresu działalności charytatywnej pn. „Hostel interwencyjny dla przebywających na terenie Gminy Miejskiej Kraków osób bezdomnych należących do grup mniejszościowych”

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 29 grudnia 2020 r. osobiście w formie pisemnej na Dzienniku Podawczym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, pok. 004 lub drogą elektroniczną na adres: do@mops.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty Caritas Archidiecezji Krakowskiej na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Prowadzenie 10 miejsc interwencyjnego schronienia dla kobiet w okresie niskich temperatur w okresie od 1 stycznia do 14 lutego 2021 r.”

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 18 grudnia 2020 r. osobiście w formie pisemnej na Dzienniku Podawczym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, pok. 004 lub drogą elektroniczną na adres: do@mops.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty Bractwa namARKA na powierzenie realizacji zadania z zakresu działalności charytatywnej pn. „Odzieżowy i rzeczowy kiermasz potrzeb”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 2 grudnia 2020 r. osobiście w formie pisemnej na Dzienniku Podawczym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, pok. 004 lub drogą elektroniczną na adres: do@mops.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej - Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego na powierzenie realizacji zadania z zakresu działalności charytatywnej pn. „Zakup paczek dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy XV”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 24 listopada 2020 r. osobiście w formie pisemnej na Dzienniku Podawczym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, pok. 004 lub drogą elektroniczną na adres: do@mops.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty Caritas Archidiecezji Krakowskiej na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Prowadzenie 10 miejsc interwencyjnego schronienia dla kobiet w okresie niskich temperatur”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 5 listopada 2020 r. osobiście w formie pisemnej na Dzienniku Podawczym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, pok. 004 lub drogą elektroniczną na adres: do@mops.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty Krakowskiej Fundacji Psychoterapii i Rozwoju „Dom Terapii” na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Udzielenie specjalistycznych usług z zakresu psychiatrii oraz psychoterapii na rzecz dzieci z pieczy zastępczej z terenu Gminy Miejskiej Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 21 września 2020 r. osobiście w formie pisemnej na Dzienniku Podawczym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, pok. 004 lub drogą elektroniczną na adres: do@mops.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Ogłoszenie

pokaż metkę
Osoba publikująca: Joanna Słomska
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2019-12-03
Data aktualizacji: 2021-01-04
Powrót