Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Dokument archiwalny

Oferty składane w trybie art. 19a ustawy, rok 2020 - Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

 

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Spotkanie dzieci ze Św. Mikołajem” przez Fundację Promocji i Rozwoju Sportu PROLAND-SPORT

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 30 listopada 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Razem w czasie Świąt - zdalne spotkanie oraz paczki świąteczne dla osób niepełnosprawnych” przez BRATERSTWO NAMARKA

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 25 listopada 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Paczka Mikołajkowa 2020” przez Fundację Prometeusz Pro Publico Bono Wiesława Ibka

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 24 listopada 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Palec pod budkę…, czyli bajki inspirowane kulturą Małopolski”  przez Fundację Inicjatyw Twórczych i Społeczno-Edukacyjnych  KURDYBANEK

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 23 listopada 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „Empatia i wielokulturowość - nauczyciele, edukatorzy”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. " Empatia i wielokulturowość - nauczyciele, edukatorzy” złożonego w formie oferty przez organizacje Fundację Internationaler Bund Polska z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 37a/320, 30-011 Kraków, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365, z 2019 r. poz. 37) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz udostępnia się w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącymi integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 17 listopada 2020 roku.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn „Speed-ball on-line - zajęcia sportowo-konsultacyjne XII 2020”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Speed-ball on-line - zajęcia sportowo-konsultacyjne XII 2020” przez Stowarzyszenie Miłośników Sportu Speed-ball Polskaz siedzibą przy ul. Jana Kurczaba 2/12, 30-868 Kraków, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 12 listopada 2020 r. w formie pisemnej, wrzucając do urny w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków lub drogą elektroniczną na adres: mlodziez@um.krakow.pl na formularzu (skan z podpisem).

Ogłoszenie oraz formularz


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „Festiwal Wielokulturowy - Nowi Krakowianie”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Festiwal Wielokulturowy - Nowi Krakowianie” złożonego w formie oferty przez organizacje Stowarzyszenie Willa Decjusza z siedzibą przy ul. 28 lipca 1943 17a, 30-233 Kraków, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365, z 2019 r. poz. 37) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz udostępnia się w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącymi integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 16 listopada 2020 roku

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: „Program wzmacniania więzi rodzinnych: Mama, tata, teatr i ja”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Program wzmacniania więzi rodzinnych: Mama, tata, teatr i ja” przez Małopolskie Stowarzyszenie Probacja z siedzibą przy Al. Z. Krasińskiego 9/26A w Krakowie na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz udostępnia się w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 16 listopada 2020 r. do godz. 9.00 w formie pisemnej wrzucając do urny w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, ul. Dekerta 24 30-703 Kraków lub drogą elektroniczną na adres: sz.umk@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Świąteczna niespodzianka” przez Fundację Na Rzecz Chorych Na SM im. bł. Anieli Salawy

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 12 listopada 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Koncert Laureatów Gaudium” przez Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej „Gaudium et Spes”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 12 listopada 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Zorganizowanie paczek dla Seniorów i osób samotnych z okazji Świątprzez Stowarzyszenie Seniorzy Razem.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 12 listopada 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Centrum Pomocowe (Akademia Wolontariatu i Akademia Dobroczynności)” przez Fundację "Wygrajmy Siebie"

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 6 listopada 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wsparcie wigilijno – świąteczne krakowskich amazonek w trakcie trwania epidemii COVID-19” przez Krakowskie Towarzystwo "Amazonki"

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 2 listopada 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Paczki świąteczne dla chorych na stwardnienie rozsiane” przez Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Krakowie

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 29 października 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wymasuj sobie zdrowie” przez Stowarzyszenie "NIE WIDZĘ PRZESZKÓD"

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 28 października 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „Opowiedz swoją historię migracji przez sztukę” złożonej przez Fundację Widowisk Masowych

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Opowiedz swoją historię migracji przez sztukę” złożonego w formie oferty przez Fundację Widowisk Masowych z siedzibą w Ptaszkowej 633, 33-333 Grybów, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365, z 2019 r. poz. 37),zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz udostępnia się w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 22 października 2020 roku.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „Otwórz serce na Kraków” złożonej przez Fundację ZUSTRICZ

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. "Otwórz serce na Kraków” złożonego w formie oferty przez organizacje Fundację ZUSTRICZ z siedzibą przy ul. Norymberskiej 10A/26, 30-376 Kraków, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365, z 2019 r. poz. 37) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz udostępnia się w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącymi integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 22 października 2020 roku.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „Kraków - mój dom” złożonej przez Stowarzyszenie Wielokulturowy Kraków

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Kraków - mój dom” złożonego w formie oferty przez Stowarzyszenie Wielokulturowy Kraków, z siedzibą ul. Skarbińskiego 10a/16 w Krakowie, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365, z 2019 r. poz. 37),zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz udostępnia się w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 22 października 2020 roku.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „Wystawa młodej sztuki białoruskiej „Przed i po”. W obronie demokracji i praw człowieka” złożonej przez Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. "Wystawa młodej sztuki białoruskiej „Przed i po”. W obronie demokracji i praw człowieka” złożonego w formie oferty przez organizacje Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL z siedzibą przy ul. Lwowskiej 2a/48, 30-548 Kraków, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365, z 2019 r. poz. 37) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz udostępnia się w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącymi integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 22 października 2020 roku.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „Gloria Świata - wielokulturowy Kraków śpiewa razem” złożonej przez Fundację 2ACT

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Gloria Świata - wielokulturowy Kraków śpiewa razem” złożonego w formie oferty przez organizacje Fundację 2ACT z siedzibą ul. Szpitalna nr 40/10, 31-034 Kraków, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365, z 2019 r. poz. 37) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz udostępnia się w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącymi integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 22 października 2020 roku.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „In The Circle Of Ancient Traditions - migrant women integration” złożonej przez Fundację One World - One Heart

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. "In The Circle Of Ancient Traditions - migrant women integration złożonego w formie oferty przez organizacje Fundację One World - One Heart z siedzibą przy ul. Dygasińskiego 21/1, 30-820 Kraków, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365, z 2019 r. poz. 37) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz udostępnia się w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącymi integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 22 października 2020 roku.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Pływam z 4MK!” przez Stowarzyszenie For Move Kraków

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 22 października 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Samodzielność to podstawa”- trening umiejętności społecznych dla dzieci i  młodzieży niepełnosprawnej na terenie Dzielnicy XVIII -Nowa Huta przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski „DOM NADZIEI”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 21 października 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. Wyjazd integracyjny na rzecz seniorów i osób samotnych złożonej przez Stowarzyszenie Seniorzy Razem, ul. Rzeźnicza 1, 31-540 Kraków

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. Wyjazd integracyjny na rzecz seniorów i osób samotnych przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 20 października 2020 r.

 Ogłoszenie


 

 


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Krakowskie Opowieści” przez Fundację Nauka i Kultura

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 16 października 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Pamięć o kombatantach powinnością pokoleń – świąteczne wsparcie dla bohaterów” przez Małopolską Fundację Dom Kombatanta RP Muzeum Czynu Zbrojnego

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 14 października 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. "Klub rodziców z dziećmi do lat 3" złożonej przez Spółdzielnię Socjalną Centrum Aktywności Rodziny "Widzimisię".

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Klub rodziców z dziećmi do lat 3” przez Spółdzielnię Socjalną Centrum Aktywności Rodziny „Widzimisię” z siedzibą przy ul. Rusznikarskiej 14A LU XXII w Krakowie na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz udostępnia się w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 14 października 2020 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie ds. Rodziny, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, III piętro, pok. 4 lub drogą elektroniczną na adres: sz.umk@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. Integracyjne warsztaty – senior za kierownicą złożonej przez Stowarzyszenie „Lajkonik”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. Integracyjne warsztaty – senior za kierownicą przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 12 października 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Poprawa kondycji psychofizycznej” przez Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 12 października 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wsparcie rzeczowe pacjentów hematologicznych, onkologicznych i cierpiących na choroby układu krwionośnego” przez Fundację Urszuli Smok „Podaruj Życie” Ośrodek Pomocy Osobom z Chorobami Krwi i Nowotworami

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 12 października 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Główny Szlak Beskidzki 2020 cz. I” przez Stowarzyszenie „NIE WIDZĘ PRZESZKÓD”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 12 października 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym w zakresie bezpłatnego udostępniania sprzętu rehabilitacyjno-ortopedycznego” przez Stowarzyszenie Filantropów im. Brora Hanssona

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 8 października 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Pamięć o bohaterach „WiN”-73. Rocznica zamordowania 3-ch członków II Zarządu „WiN” przez Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” Stowarzyszenie Społeczno-Kombatanckie

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 8 października 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Działania wspomagające osoby niepełnosprawne” przez Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Krąg

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 8 października 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Alpako terapia z elementami plastyko terapii” przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Kraków -Nowa Huta

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 8 października 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Kompozycje figuratywne w kolorach jesieni – warsztaty graficzne” przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Kraków -Nowa Huta

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 8 października 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Aktywność psychofizyczna osób niepełnosprawnych w okresie pandemii” przez Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej Gaudium et Spes

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 2 października 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „Festiwal Edukacji Nieformalnej Kraków 2020”

Uznając celowość realizacji ww. zadania publicznego przez Fundację Edukacyjną Nausika, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 2 października 2020 r. drogą elektroniczną na adres: mlodziez@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „Konkurs artystyczny dla młodzieży szkolnej – miasto wielokulturowe w XXI wieku”

Uznając  celowość realizacji zadania publicznego pn. „Konkurs artystyczny dla młodzieży szkolnej – miasto wielokulturowe w XXI wieku” złożonego w formie oferty wspólnej przez organizacje  Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL  z siedzibą przy ul. Lwowska 2a/48, 30-548  Kraków i Fundację Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja z siedzibą ul. Nad Potokiem  20, 30-830 Kraków, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365, z 2019 r. poz. 37) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz udostępnia się w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl , będącymi integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 2 października 2020 roku osobiście w formie pisemnej w Referacie ds. Wielokulturowości i Projektów Społecznych, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, pok. 2 lub drogą elektroniczną na adres: otwarty@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Strefa wolna od nienawiści – kampania społeczna” złożonej przez Stowarzyszenie Queerowy Maj.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy
 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 5 października 2020 r. drogą elektroniczną na adres: sz.umk@um.krakow.pl  na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 5 października 2020r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Działania wspierające członków Związku Inwalidów Wojennych” przez Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Okręgowy w Krakowie

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 1 października 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wsparcie osób poszkodowanych przez III Rzeszę w związku z istniejącą sytuacją pandemiczną” przez Stowarzyszenie Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 1 października 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „III Integracyjny Dzień Życzliwości” przez Stowarzyszenie Edukacyjne Integracja

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 1 października 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Przeprowadzenie diagnoz integracji sensorycznej oraz doposażenie Sali SI” przez Stowarzyszenie Edukacyjne Integracja

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 1 października 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Rehabilitacja poprzez śpiew” przez Fundację Na Rzecz Chorych Na SM im. bł. Anieli Salawy

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 25 września 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych” przez Stowarzyszenie Rodzin Ofiar Katynia Polski Południowej 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 24 września 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Integracja drogą do samodzielności” przez Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół „Klika” 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 16 września 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja zajęć rehabilitacyjnych i ogólnousprawniających dla osób niepełnosprawnych przez organizację pozarządową – Dzielnica XII” przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 8 września 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Puchar Polski w Goalball 2020” przez Stowarzyszenie Warto Być Razem

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 3 września 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Realizowanie świadczenia fizjoterapii przez Poradnie Leczenia Obrzęku Limfatycznego (PLOL) w czasie ograniczonej pracy bezpośredniej” przez Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 3 września 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Szkoła Liderów Młodzieżowych” przez Stowarzyszenie Europe4Youth

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 2 września 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Czarno-białe i w kolorze. Spotkania z grafiką warsztatową” przez Stowarzyszenie Integracji oraz Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych „EMAUS”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 1 września 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Polisensoryczne warsztaty integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych na terenie Dzielnicy XVIII -Nowa Huta” przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski „DOM NADZIEI”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Aktywne spędzanie czasu wolnego przez osoby niepełnosprawne z terenu Dzielnicy II- Nordic Walking dla osób z niepełnosprawnością intelektualną” przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 27 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „SENIORZY – Videoaktywni na videoblogu” złożonej przez Klub Żeglarski Horn Kraków, ul. Wężyka 11a/30, 31-580 Kraków

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „SENIORZY – Videoaktywni na videoblogu” przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 26 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „Sytuacja osób LGBTQIA w krakowskich szkołach ponadpodstawowych”” złożonej przez Stowarzyszenie Queerowy Maj

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Sytuacja osób LGBTQIA w krakowskich szkołach ponadpodstawowych” złożonego w formie oferty przez Stowarzyszenie Queerowy Maj z siedzibą przy ul. Zarzecze 7, 30-134 Kraków, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365, z 2019 r. poz. 37) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz udostępnia się w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącymi integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 21 sierpnia 2020 roku

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Pomoc w rozwoju kobietom LBT+ „Tęczowe kobiety” złożonej przez Federację Znaki Równości.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 19 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Boks na wózkach- zajęcia sportowe dla osób niepełnosprawnych II” przez Stowarzyszenie Dragon Kraków Paraboxing

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 18 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Integracyjne warsztaty taneczne dla osób z niepełnosprawnością ruchu” przez Fundację Brak Barier

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 11 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wsparcie społeczności zrzeszonej przy DOM EQ – Krakowskim Centrum Równości” złożonej  przez Federację Znaki Równości.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 11 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Szkolenie koordynatorów - liderów CAS-ów, Turniej Integracyjny w Petankę /Bule/

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. Szkolenie koordynatorów - liderów CAS-ów, Turniej Integracyjny w Petankę /Bule/przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 11 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. ”Warsztaty pedagogiczno-sportowe z ogniskiem i paczką niespodzianką dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 7 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. ”Wolontariat w sieci (e-wolontariat)”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 7 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. ”Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu ortopedyczno-rehabilitacyjnego”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 7 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Szkoła Młodych Edukatorów Obywatelskich”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 6 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Kraków wolny od nienawiści – mechanizm zgłaszania incydentów o charakterze dykryminacyjnym” przez Fundację Równość.org.pl

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 6 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „E-kompetentni Seniorzy w akcji”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 5 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Siepraw Bez Barier” przez Fundację Na Rzecz Chorych Na SM im. bł. Anieli Salawy

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 24 lipca 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Plener dla osób niepełnosprawnych” przez Fundację Sztuki Osób Niepełnosprawnych

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 24 lipca 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Zielona Murawa w czasie pandemii-integracyjny turniej piłki nożnej online-Dzielnica VII”  przez Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej Gaudium et Spes

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 24 lipca 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „21 warsztatów kulinarnych oraz 21 warsztatów kompetencji cyfrowych dla osób z niepełnosprawnościami – wsparcie osób z niepełnosprawnościami w funkcjonowaniu w społeczeństwie obywatelskim” przez Stowarzyszenie Integracji oraz Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych „EMAUS”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 24 lipca 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Lato Dziewczyńskiej Mocy i obchody Międzynarodowego Dnia Dziewczynki” przez AUTONOMIĘ.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 22 lipca 2020 r. drogą elektroniczną na adres: sz.umk@um.krakow.pl  na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Akademia Dziennikarstwa Obywatelskiego” przez Stowarzyszenie Demokracja w Praktyce.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 22 lipca 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Zajęcia usprawniające w wodzie dla seniorów z orzeczoną niepełnosprawnością – w trybie art. 19a-Dzielnica VI” przez Stowarzyszenie na rzecz dzieci ze schorzeniami neurologicznymi „Chmurka” i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Kraków

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 20 lipca 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Palcem po mapie – z Wisły na Morawy”- wirtualna wycieczka krajoznawczo-turystyczna przez Warsztat Terapii Zajęciowej działający w ramach Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 20 lipca 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Mamo tato odpocznij – zajęcia w wodzie dla rodziców dzieci niepełnosprawnych w trybie 19a” przez Stowarzyszenie na rzecz dzieci ze schorzeniami neurologicznymi „Chmurka”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 20 lipca 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Spotkanie integracyjne dla chorych na stwardnienie rozsiane” przez Fundację Helpful Hand

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 20 lipca 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „2 wycieczki rekreacyjno – rehabilitacyne dla osób niepełnosprawnych – członków klubu” przez Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Krąg

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 20 lipca 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Obóz sportowo-rekreacyjny – bezpieczny wypoczynek z Grębałowianką” przez Klub Sportowy Grębałowianka

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 16 lipca 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Zajęcia w wodzie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z fizjoterapeutą” przez Stowarzyszenie na rzecz dzieci ze schorzeniami neurologicznymi „Chmurka”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 14 lipca 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Warsztaty muzyczne dla chorych na stwardnienie rozsiane” przez Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Krakowie 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 14 lipca 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Dyskryminowani/e. Sytuacja osób LGBTQIA w Krakowie” przez Fundację Równość.org.pl

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 13 lipca 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wyjazd na turnus rehabilitacyjny z zajęciami sportowo – rekreacyjnymi i turystycznymi” przez Duszpasterskie Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 13 lipca 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Warsztaty „Radzenia z samotnością - Bezpiecznie i Mądrze” dla osób niepełnosprawnych – Seniorów przez Stowarzyszenie Pomocy Ludziom Starszym i Niepełnosprawnym im. Papieża Jana Pawła II

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 10 lipca 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Zwiedzanie na TAK III" przez Fundację Czyżyny

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 9 lipca 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „3 dni z FAR”-warsztaty i konsultacje online dla osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów na platformie ZOOM  przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji "FAR"

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 8 lipca 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.  „Aktywne lato mimo wirusa!” przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Tęcza”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 1 lipca 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego dla osób niewidomych i słabowidzących -Dzielnica II” przez Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 29 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wyjazd integracyjny dla osób niepełnosprawnych”  przez Małopolski Związek Kajakowy

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 23 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Żyć normalnie, mimo wszystko”  przez  Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół „Klika”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 23 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „zaMIGAJ historię o Świętym z Wadowic”. Cykl działań edukacyjnych dla osób Głuchych w 100 lecie urodzin św. Jana Pawła II”  przez Polski Związek Głuchych Oddział Małopolski

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 23 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wyjazd integracyjny wraz z ogniskiem" przez Krakowską Radę Niepełnosprawnych

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 22 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Obóz Sportowy dla Osób Niepełnosprawnych 2020" przez Integracyjny Klub Sportowy "Druga Strona Sportu"

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 22 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Pomagamy – Niepełnosprawni dla Niepełnosprawnych” przez Manufakturę Emocji

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 12 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Mistrzostwa Europy w naszym zasięgu” przez Uczniowski Klub Sportowy Salwator „NPS”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 12 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. "Zielony Domek w czasie pandemii"

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn.: „Zielony Domek w czasie pandemii” przez Fundację Promyk z siedzibą przy ul. św. Marka 21A, 31-020 w Krakowie na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz udostępnia się w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 15 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „Zróbmy to razem!”
 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Zróbmy to razem!” złożonego w formie oferty przez  Stowarzyszenie FestivALT z siedzibą przy ul. Dietla 29/1, 30-070 Kraków, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365, z 2019 r. poz. 37) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz udostępnia się w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 9 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Kolonia rekreacyjna w Głuchołazach” przez Fundację Otwarte Ramię Białej Gwiazdy

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 5 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Kolonia rekreacyjna z akcentem na sportowe przygody” przez Szkolny Klub Sportowy „RZAK”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 5 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „Feel better-migrant women empowerment & integration”

 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Feel better-migrant women empowerment &integration” przez Fundację One World – One Heart z siedzibą przy ul. Dygasińskiego 21/1, 30-820  Kraków, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365, z 2019 r. poz. 37) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz udostępnia się w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 3 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Szkolenie wolontariuszy z zakresu pomocy dla osób niepełnosprawnych”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 3 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „W Pogoni za Żubrem-wirtualnie”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 3 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w Wilkasach”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 3 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Rozwinąć Skrzydła 2020”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 3 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Integracyjny Dzień Dziecka - Biegaj z Dystansem”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 3 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Pomagamy i wspieramy w dobie epidemii COVID-19 dzieci niepełnosprawne”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 1 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.  „Działania wspomagające członków Klubu”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 1 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.  „Wyjazd integracyjny nad Jezioro Czorsztyńskie pod hasłem: POZNAJEMY PIĘKNO PIENIN”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 29 maja 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Promocja i edukacja kobiet zmagających się z chorobami onkologicznymi w czasie trwania pandemii COVID-19”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 29 maja 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Boks na wózkach - zajęcia sportowe dla osób niepełnosprawnych”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 22 maja 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Kurs wizażu dla słabowidzących i niewidomych dziewcząt”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 19 maja 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Rehabilitacja i integracja kobiet po operacji raka piersi w czasie trwania epidemii COVID-19"

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 13 maja 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.  „Pamięć o kombatantach powinnością pokoleń”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 13 maja 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.  „Pomoc osobom szczególnie zagrożonym w okresie pandemii coronawirusa”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 11 maja 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Pomoc psychologiczna dla osób w trudnej sytuacji życiowej".

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 7 maja 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 6 maja 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 6 maja 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Działania na rzecz kombatantów i osób represjonowanych. Pamięć o bohaterach „WiN”-75. Rocznica powołania”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 6 maja 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych poszkodowanych w wyniku pandemii COVID 19-wsparcie zawodników sekcji goalball"

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 4 maja 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w obliczu pandemii COVID-19 -"Nasza pasja, Twój ruch"

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 4 maja 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Warsztaty młodzieżowe „Małe kobietki” skierowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim w wieku 12-17 roku życia

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 29 kwietnia 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w związku z epidemią COVID 19. Turniej e-sportowy w grach dla niewidomych"

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 27 kwietnia 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w czasie epidemii COVID-19"

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 23 kwietnia 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Świąteczna paczka"

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 23 marca 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn."Wyjazd integracyjny nad Jezioro Czorsztyńskie pod hasłem: POZNAJEMY PIĘKNO PIENIN"

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 18 marca 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Spotkania integracyjne osób z niepełnosprawnościami i wieczór andrzejkowy"

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 18 marca 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Wyjazdowe warsztaty dla niepełnosprawnych seniorów "LIDER"

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 16 marca 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.”Turniej dla dzieci z okazji X–lecia FORBG „Razem możemy więcej””.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 12 marca 2020 r.


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.”36 Długodystansowe Mistrzostwa Polski w Kajakarstwie”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 12 marca 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „VIII Międzynarodowy Festiwal – konkurs dziecięcej i młodzieżowej twórczości „Wawelskie skarby”
 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „VIII Międzynarodowy Festiwal – konkurs dziecięcej i młodzieżowej twórczości „Wawelskie skarby”- Fundacja Widowisk Masowych z siedzibą Ptaszkowa 633, 33-333 Grybów, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365, z 2019 r. poz. 37) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz udostępnia się w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącymi integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 10 marca 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Zlot Integracyjny - Trzy Korony”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 5 marca 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Integracyjny Spływ Wisłą”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 5 marca 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wycieczka integracyjna”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 4 marca 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „Empatia i wielokulturowość”- Kraków

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Empatia i wielokulturowość”- Kraków” - Fundacji Internationaler Bund Polska z siedzibą przy ul. Wrocławska 37a/320, 30-011 Kraków, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365, z 2019 r. poz. 37) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz udostępnia się w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 4 marca 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Stolice Europy-Budapeszt 2020"

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 2 marca 2020 r.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wyjazd na turnus rehabilitacyjny z zajęciami sportowo – rekreacyjnymi i turystycznymi”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 28 lutego 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Zajęcia sportowe dla osób niepełnosprawnych ruchowo”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 28 lutego 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Osoby z Zespołem Downa aktywnie świętują Światowy Dzień ZD”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 27 lutego 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego „Letni Sportowy Obóz Kajakowy

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 24 lutego 2020 r.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: „Program wzmacniania więzi rodzinnych: Mama, tata, teatr i ja”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn.: „Program wzmacniania więzi rodzinnych: Mama, tata, teatr i ja” przez Małopolskie Stowarzyszenie Probacja z siedzibą przy Al. Z. Krasińskiego 9/26A w Krakowie na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz udostępnia się w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 24 lutego 2020 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie ds. Rodziny, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, III piętro, pok. 4 lub drogą elektroniczną na adres: sz.umk@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Przegląd artystyczny pod nazwą: Festiwal Artystyczny Seniorów”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Ponad Ograniczeniami, ul. Chopina 15/6, 38-300 Gorlice, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 25 lutego 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego „Mistrzostwa Małopolski Masters, Osób Niepełnosprawnych w kajakarstwie klasycznym i Zawody dla Młodzików”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 18 lutego 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Feel Better – wsparcie i integracja kobiet migrantek

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. Feel Better – wsparcie i integracja kobiet migrantek przez Fundację One World One Heart z siedzibą przy ul. Starowiślna 55/4, 30-703 Kraków na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz udostępnia się w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 17 lutego 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego „II Krakowski Parlament Młodzieży"

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Demokracja w Praktyce, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do 13 lutego 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego „Wiosenny, integracyjny wyjazd speed-ballowy – MAJ 2020”
 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 10 lutego 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego „Nasza wspólna pasja”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 5 lutego 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.”Obchody Światowego Dnia Inwalidy”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 4 lutego 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego „Kurs wizażu dla słabowidzących i niewidomych dziewcząt”

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego „Kurs wizażu dla słabowidzących
i niewidomych dziewcząt” Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 4 lutego 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego „Puchar Polski w Goalball 2020”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 28 stycznia 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. ”Warsztaty teatralne – przygotowanie do udziału w przeglądach teatralnych”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 27 stycznia 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

Integracyjna pielgrzymka autokarowa na Jasną Górę z okazji Międzynarodowego Dnia Chorych

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 24 stycznia 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „Kraków przyjazny dla rodziców - obcokrajowców”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Kraków przyjazny dla rodziców - obcokrajowców” - Fundacji Instytut Polska-Ukraina z siedzibą przy ul. Halicka 10/40, 31-036  Kraków, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365, z 2019 r. poz. 37) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz udostępnia się w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącymi integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 21  stycznia 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.” Obóz sportowy dla osób niepełnosprawnych”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 20 stycznia 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.”27 Wielki Integracyjny Bal dla Dzieci”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 17 stycznia 2020 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pod nazwą "Wyjazd integracyjny".

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej "Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 17 stycznia 2020r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pod nazwą "Ferie na sportowo z akcentem edukacyjnym na sportowo z akcentem edukacyjnym"

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 17 stycznia 2020 r.

Ogłoszenie

pokaż metkę
Osoba publikująca: Joanna Słomska
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2019-12-03
Data aktualizacji: 2021-01-04
Powrót