Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Dokument archiwalny

Oferty składane w trybie art. 19a ustawy, rok 2020 - Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. Konferencja „Badania w sektorze kultury – przyszłość i zmiana”. 

Uznając celowość realizacji ww. zadania publicznego przez Stowarzyszenie Instytutu Badań Organizacji Kultury - IBOK, z siedzibą w Krakowie (30-348), ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.: z. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do 4 listopada 2020 r.

Ogłoszenie

pokaż metkę
Osoba publikująca: Joanna Słomska
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2019-12-03
Data aktualizacji: 2021-01-04
Powrót