Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Dokument archiwalny

Oferty składane w trybie art. 19a ustawy, rok 2020 - Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji

Ogłoszenia o możliwości zgłaszania uwag do ofert na realizację zadań publicznych w sferze rewitalizacji złożonych w roku 2020 w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 t.j.)

1.Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pt. „Piknik po sąsiedzku – koncerty podwórkowe” - termin zgłaszania uwag upłynął 17 czerwca 2020 r.

2.Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pt. „Galeria po sąsiedzku” - termin zgłaszania uwag upłynął 17 czerwca 2020 r.

3.Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pt. „Sąsiedzka opowieść o Starym Podgórzu” - termin zgłaszania uwag upłynął 17 czerwca 2020 r. 

4.Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pt. „Sąsiedzki piknik filmowy” - termin zgłaszania uwag upłynął 17 czerwca 2020 r. 

5.Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty „Warzywna Nowa Huta 2” - termin zgłaszania uwag upłynął 25 czerwca 2020 r. 

6.Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty „Akcja aktywizacja!” - termin zgłaszania uwag upłynął 9 września 2020 r. 

7.Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty „Darmowe warsztaty dla wykluczonych dzieci oraz młodzieży z obszarów objętych programem rewitalizacji" - termin zgłaszania uwag upłynął 15 października 2020 r.

8.Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty „Twórcze spoTKANIE" - termin zgłaszania uwag upłynął 26 października 2020 r.

9.Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty „Społeczny Warsztat Rowerowy" - termin zgłaszania uwag upłynął 2 listopada 2020 r.

10.Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty „Podniesienie poziomu umiejętności komunikacyjnych aktywistów miejskich w obszarach objętych rewitalizacją” - termin zgłaszania uwag upływa 26 listopada 2020 r.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Joanna Słomska
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2020-06-09
Data aktualizacji: 2021-01-04
Powrót