Oferty składane w trybie art. 19a ustawy, rok 2020 - Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji

Oferty składane w trybie art. 19a ustawy, rok 2020 - Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji
Fot. Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenia o możliwości zgłaszania uwag do ofert na realizację zadań publicznych w sferze rewitalizacji złożonych w roku 2020 w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 t.j.)

1.Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pt. „Piknik po sąsiedzku – koncerty podwórkowe” - termin zgłaszania uwag upłynał 17 czerwca 2020 r.

2.Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pt. „Galeria po sąsiedzku” - termin zgłaszania uwag upłynał 17 czerwca 2020 r.

3.Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pt. „Sąsiedzka opowieść o Starym Podgórzu” - termin zgłaszania uwag upłynał 17 czerwca 2020 r. 

4.Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pt. „Sąsiedzki piknik filmowy” - termin zgłaszania uwag upłynał 17 czerwca 2020 r. 

5.Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty „Warzywna Nowa Huta 2” - termin zgłaszania uwag upłynął 25 czerwca 2020 r. 

6.Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty „Akcja aktywizacja!” - termin zgłaszania uwag upłynie 9 września 2020 r. 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Kmiecik
Podmiot publikujący: NGO
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy