Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Otwarte konkursy ofert, rok 2021 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, pn. "Centrum Pomocowe dla Dzielnicy XII", w okresie od 1 lutego 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
(składanie ofert do 19 stycznia 2022 r. do godz. 12.00)

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie konkursowe.

Komisja konkursowa.

Wyniki konkursu.


Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, pn. "Wróżenice - spędzajmy więcej czasu razem", w okresie od 14 lutego 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
(składanie ofert do 19 stycznia 2022 r. do godz. 12.00)

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie konkursowe.

Komisja konkursowa.

Wyniki konkursu.


Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, pn. „Przeprowadzenie w okresie od 01.02.2022r. do 31.08.2022r. w lokalu przy ul. Naczelnej 12a w Krakowie warsztatów edukacyjnych dla opiekunów faktycznych uczestników z zakresu pielęgnacji, żywienia, higieny oraz udzielania pierwszej pomocy seniorom – uczestnikom Klubu Samopomocy – Specjalistycznego prowadzonego w ramach Projektu „W sile wieku 2””
(składanie ofert do 4 stycznia 2022 r. do godz. 12.00)

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie konkursowe.

Komisja konkursowa.

Wyniki konkursu.


Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, pn. "Prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Miejskiej Kraków" w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
(składanie ofert do 14 grudnia 2021 r. do godz. 12.00)

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie konkursowe.

Komisja konkursowa.

Wyniki konkursu.


Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, pn. „Prowadzenie mieszkania chronionego treningowego dla 6 usamodzielniających się pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej oraz wychowanków usamodzielniających się na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w lokalu Gminy Miejskiej Kraków”
(składanie ofert do 10 grudnia 2021 r. do godz. 12.00)

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie konkursowe

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu

 


Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia, zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pn. „Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, w lokalu Podmiotu”.
(składanie ofert do 9 grudnia 2021 r. do godz. 12.00)

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie konkursowe

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu


Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia, zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pn. „Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, w lokalu Podmiotu”.
(składanie ofert do 9 grudnia 2021 r. do godz. 12.00)

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie konkursowe

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu


Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Kultura szansą dla więźniów samotności i starości” w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Termin składania ofert do 14 grudnia 2021 r. do godz. 12.00

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie konkursowe

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu


Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Dostarczanie żywności osobom przebywającym na kwarantannie lub izolacji oraz niesamodzielnym mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku”.

Termin składania ofert do 10 grudnia 2021 r. do godz. 12.00

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie konkursowe

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu


Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie w lokalu Podmiotu od 01.12.2021 r. do 30.11.2024 r., na terenie Dzielnicy IX środowiskowego domu samopomocy typu C przeznaczonego dla 22 osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków”.

Termin składania ofert do 22 listopada 2021 r. do godz. 12.00

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie konkursowe

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu

 


Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie w lokalu Podmiotu od 01.12.2021 r. do 30.11.2024 r., na terenie Dzielnicy XVIII środowiskowego domu samopomocy typu B i C przeznaczonego dla 15 osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków”

Termin składania ofert do 22 listopada 2021 r. do godz. 12.00

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie konkursowe

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu


Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie w lokalu Podmiotu od 01.12.2021 r. do 30.11.2024 r., na terenie Dzielnicy V środowiskowego domu samopomocy typu B przeznaczonego dla 22 osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków”.

Termin składania ofert do 22 listopada 2021 r. do godz. 12.00

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie konkursowe

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu


Otwarty konkurs ofert na realizacje w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności charytatywnej pn. "Pomoc rzeczowa dla osób zrzeszonych w Kołach Emerytów i Rencistów na terenie Dzielnicy XI- otwarty konkurs ofert – IV kwartał 2021 roku”

Termin składania ofert do 3 listopada 2021 r. do godz. 9.00

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie konkursowe

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu


Otwarty konkurs ofert na realizacje w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności charytatywnej pn. "Pomoc rzeczowa (paczki świąteczne) dla najbiedniejszych i niepełnosprawnych osób zrzeszonych w Kołach Emerytów i Rencistów na terenie Dzielnicy XII- otwarty konkurs ofert – IV kwartał 2021 r.”

Termin składania ofert do 3 listopada 2021 r. do godz. 9.00

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie konkursowe

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu


Otwarty konkurs ofert na realizacje w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności charytatywnej pn. "Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego i o wolontariacie: pomoc społeczna, w tym pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, IV kwartał"

Termin składania ofert do 3 listopada 2021 r. do godz. 9.00

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie konkursowe

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu


Otwarty konkurs ofert na realizacje w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności charytatywnej pn. „Zakup bonów lub paczek żywnościowych dla emerytów i rencistów(otwarty konkurs ofert w ramach "Rocznego programu współpracy samorządu Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" w II półroczu 2021 r.)”
Termin składania ofert do 3 listopada 2021 r. do godz. 9.00

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie konkursowe

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu


Otwarty konkurs ofert na realizacje w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności charytatywnej pn. "Pomoc rzeczowa dla osób zrzeszonych w Kołach Emerytów i Rencistów na terenie Dzielnicy IX- otwarty konkurs ofert – II półrocze”
Termin składania ofert do 3 listopada 2021 r. do godz. 9.00

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie konkursowe

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu


Otwarty konkurs ofert na realizacje w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności charytatywnej pn. „Otwarty konkurs ofert - Pomoc rzeczowa dla inwalidów, rencistów i emerytów zrzeszonych w kołach na terenie Dzielnicy VIII Dębniki-II półrocze 2021 r.”
Termin składania ofert do 3 listopada 2021 r. do godz. 9.00

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie konkursowe

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu


Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1.12.2021r. do 31.10.2022r. zadania publicznego pn. "Prowadzenie domu pomocy społecznej przeznaczonego dla 67 osób w podeszłym wieku w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Sołtysowskiej 13d".

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 2 listopada 2021 r. o godz. 12.00

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie konkursowe

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu


Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 grudnia 2021r. do 31 października 2023r. zadania publicznego pn.: "Prowadzenie mieszkania chronionego treningowego dla 6 usamodzielniających się pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej oraz wychowanków usamodzielniających się na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w lokalu Gminy Miejskiej Kraków"

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 28 października 2021 r. o godz. 12.30

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie konkursowe

Komisja konkursowa

Zmiana Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie powołania Komisji konkursowej

Wyniki konkursu


Otwarty konkurs ofert na realizację a okresie od 1 grudnia 2021r. do 31 października 2023r. zadania publicznego pn.: "Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 10 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, w lokalu Podmiotu"

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 28 października 2021 r. o godz. 12.30

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie konkursowe

Komisja konkursowa

Zmiana Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie powołania Komisji konkursowej

Wyniki konkursu


Otwarty konkurs ofert na realizację a okresie od 1 grudnia 2021r. do 31 października 2023r. zadania publicznego pn.: "Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 10 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, w lokalu Podmiotu"

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 28 października 2021 r. o godz. 12.30

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie konkursowe

Komisja konkursowa

Zmiana Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie powołania Komisji konkursowej

Wyniki konkursu


Otwarty konkurs ofert na realizację a okresie od 1 grudnia 2021r. do 31 października 2023r. zadania publicznego pn.: "Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 12 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, w lokalu Podmiotu"

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 28 października 2021 r. o godz. 12.30

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie konkursowe

Komisja konkursowa

Zmiana Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie powołania Komisji konkursowej

Wyniki konkursu


Otwarty konkurs ofert na realizację a okresie od 1 grudnia 2021r. do 31 października 2023r. zadania publicznego pn.: "Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 12 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, w lokalu Podmiotu"

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 28 października 2021 r. o godz. 12.30

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie konkursowe

Komisja konkursowa

Zmiana Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie powołania Komisji konkursowej

Wyniki konkursu


Otwarty konkurs ofert na realizację a okresie od 1 grudnia 2021r. do 31 października 2023r. zadania publicznego pn.: "Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 12 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, w lokalu Gminy Miejskiej Kraków"

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 28 października 2021 r. o godz. 12.30

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie konkursowe

Komisja konkursowa

Zmiana Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie powołania Komisji konkursowej

Wyniki konkursu


Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia w okresie od 1 listopada 2021 r. do 30 września 2023 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, pn. „Prowadzenie na oddziałach ginekologiczno-położniczych oraz w szkołach rodzenia usługi "przewodniczki" dla kobiet w ciąży i rodziców nowonarodzonych dzieci mieszkających w Krakowie”

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 15 października 2021 r. o godz. 12.00

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie konkursowe

Komisja konkursowa

Zmiana Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie powołania Komisji konkursowej


Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia, zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, pn. "Prowadzenie od 01.11.2021 r. do 31.10.2024 r.  w lokalu Podmiotu, mieszkania chronionego wspieranego przeznaczonego dla 4 osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków".

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 7 października 2021 r. o godz. 12.00

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie konkursowe

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu


Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia, zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, pn. „Prowadzenie od 01.11.2021 r. do 31.10.2024 r. w lokalu na os. Centrum C stanowiącym własność Gminy Miejskiej Kraków, mieszkania chronionego wspieranego przeznaczonego dla 4 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków".

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 7 października 2021 r. o godz. 12.00

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie konkursowe

Komisja konkursowa


Otwarty konkurs ofert na realizacje w formie wsparcia, w okresie od 10 listopada 2021 r. do 31 grudnia 2024 r. zadania publicznego w zakresie działalności charytatywnej, pn. Organizacja Wigilii Świat Bożego Narodzenia dla osób bezdomnych i samotnych w latach: 2021-2024, na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 6 października 2021 r. o godz. 12.00.

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie konkursowe.

Komisja konkursowa.

Wyniki konkursu.


Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia, w okresie od 01.11.2021r. do 31.10.2023r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, pn. „Prowadzenie w lokalu Podmiotu ośrodka wsparcia – klubu samopomocy przeznaczonego dla 30 osób wymagających częściowej pomocy ze względu na chorobę zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków”

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 5 października 2021 r. o godz. 12.00

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie konkursowe

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu


Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia, w okresie od 1.11.2021 r. do 30.04.2024 r. zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pn. „Klub Integracji Społecznej dla niepracujących mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków z orzeczoną niepełnosprawnością, w terminie od 1 listopada 2021 roku do 30 kwietnia 2024 roku.”

Termin składania ofert dna realizację zadania publicznego upływa 30 września 2021 r. o godz. 12.00

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie konkursowe

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu


Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia, w okresie od 18.10.2021r. do 31.10.2023r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, pn. „Świadczenie w lokalu Podmiotu usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy przeznaczonego dla 8 osób wymagających wsparcia z powodu wieku, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków”

Termin składania ofert dna realizację zadania publicznego upływa 29 września 2021 r. o godz. 8:00 30

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie konkursowe

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu


Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia, w okresie od 1 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r. oraz od 1 listopada 2022 r. do 31 marca 2023 r., zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, pn. "Prowadzenie interwencyjnego schronienia dla kobiet w okresie niskich temperatur."

Termin składania ofert dna realizację zadania publicznego upływa 30 września o godz. 12.00

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert.

Zmiana zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie konkursowe

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu


Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia, w okresie od 18 października 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Usługi wzmacniające lub odbudowujące naturalny system wsparcia tj. rodzinę”.

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 27 września o godz. 12:00.

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie konkursowe

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu


Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia, w okresie od 15 września 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Usługi wzmacniające lub odbudowujące naturalny system wsparcia tj. rodzinę”.

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 26 sierpnia o godz. 12:00.

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie konkursowe

Komisja konkursowa

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert.


Otwarty konkurs ofert na realizacje w formie wsparcia w okresie od 01.10.2021 r. do 30.09.2024 r. zadania publicznego w zakresie działalności charytatywnej pn. „Świadczenie usług doraźnej pomocy medycznej i doraźnej pomocy przedmedycznej oraz bezpłatne zaopatrzenie w leki i materiały medyczne w lokalu /lokalach Podmiotu na terenie Gminy Miejskiej Kraków”.

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 20 sierpnia o godz. 12:30.

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie konkursowe

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu


Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 12.07.2021 r. do 30.04.2022 r. pn. Specjalistyczne usługi wspierania rodziny

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 24 czerwca o godz. 12:00.

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie konkursowe

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu


Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Prowadzenie w lokalach Podmiotów od 01.07.2021 r. do 30.06.2024 r. na terenie Dzielnicy I, II, XII i XV środowiskowych domów samopomocy typu B oraz na terenie Dzielnicy XVIII środowiskowego domu samopomocy typu BC, przeznaczonych łącznie dla 188 osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków”

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 26 maja 2021 r. o godz. 9:00.

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie konkursowe

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu


Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2025 r. zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. "Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych oraz noclegowni dla bezdomnych mężczyzn, w lokalu wyznaczonym przez Realizatora zadania na terenie Gminy Miejskiej Kraków".

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 1 czerwca 2021 r. o godz. 12.00

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie konkursowe

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu


Otwarty konkurs ofert na realizacje w formie wsparcia w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2024 r. zadania publicznego pn. Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej dla Mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 31 maja 2021 r. o godz. 12.00

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie konkursowe

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu


Otwarty konkurs ofert na realizacje w formie wsparcia w okresie od 01.07.2021 r. do 30.06.2022 r. zadania publicznego w zakresie działalności charytatywnej pn. "Świadczenie usług doraźnej pomocy medycznej i doraźnej pomocy przedmedycznej dla osób bezdomnych, przebywających w placówkach oferujących schronienie oraz w przestrzeni publicznej, na terenie Gminy Miejskiej Kraków"

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 24 maja 2021 r. o godz. 12.00

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert.

Zmiana zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie konkursowe

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu


Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia w okresie od 01.07.2021 r. do 30 czerwca 2025 r. zadania publicznego w zakresie działalności charytatywnej pn. "Prowadzenie łaźni dla osób bezdomnych w zasobach lokalowych Oferenta na terenie Gminy Miejskiej Kraków".

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 24 maja 2021 r. o godz. 12.00

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert.

Zmiana zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie konkursowe

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu


Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia w okresie od 01.07.2021 r. do 30.06.2024 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. "Prowadzenie ośrodków realizujących usługi poradnictwa i terapii dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków."

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 27 maja 2021 r. o godz. 12.00

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert.

Zmiana zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie konkursowe

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu


Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia w okresie od 01.07.2021 r. do 30.06.2024 r. zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej w środowisku osób małoletnich zagrożonych lub dotkniętych marginalizacją i demoralizacją na terenie Dzielnicy I Stare Miasto, Dzielnicy II Grzegórzki, Dzielnicy XIII Podgórze w Krakowie".

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 21 maja 2021 r. o godz. 12.00

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie konkursowe

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu


Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia w okresie od 15.06.2021 r. do 31.03.2023 r. zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w lokalu/lokalach Podmiotu/ów dla Dzielnicy XII – Bieżanów – Prokocim zapewniającej 185 miejsc”.

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 21 maja 2021 r. o godz. 12.00

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie konkursowe

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu


Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia w okresie od 1.07.2021 r. do 30.06.2024 r. zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Prowadzenie Programu Aktywności Lokalnej dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz dzieci w nich przebywających, z terenu Gminy Miejskiej Kraków”.

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 24 maja 2021 r. o godz. 12.00

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie konkursowe

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu


Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia w okresie od 10.05.2021 r. do 31.12.2021 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. "Wróżenice miejsce spotkań dla mieszkańców".

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 13.04.2021 r. o godz. 12.00

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie konkursowe

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu


Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia w okresie od 10.05.2021 r. do 31.12.2021 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. "Centrum Pomocowe".

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 13.04.2021 r. o godz. 12.00

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie konkursowe

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu


Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia w okresie od 01.04.2021 r. do 30.04.2024 r. zadania publicznego w zakresie pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn."Prowadzenie w lokalach Podmiotów na terenie Dzielnicy I i II środowiskowych domów samopomocy typu A oraz na terenie Dzielnicy IV środowiskowego domu samopomocy typu AB, przeznaczonych łącznie dla 127 osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków".

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 9.03.2021 r. o godz. 9.00

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie konkursowe

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu


Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r., zadania publicznego w zakresie działalności charytatywnej, pn. Zapewnienie całodobowego schronienia i wyżywienia dla bezdomnych mężczyzn, w tym niepełnosprawnych, długotrwale chorych, niewymagających całodobowej opieki.

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 9.03.2021 r. o godz. 8.00

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie konkursowe

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu


Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia w okresie od 1 marca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r., zadania publicznego w zakresie działalności charytatywnej, pn. Pomoc interwencyjna dla przebywających na terenie Gminy Miejskiej Kraków osób bezdomnych należących do grup mniejszościowych narażonych na dyskryminację.

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 10.02.2021 r. o godz. 9.00

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie konkursowe

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu

pokaż metkę
Autor: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Osoba publikująca: Jolanta Michalik
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2020-12-17
Data aktualizacji: 2022-01-26
Powrót