Dokumenty z posiedzenia Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w dniu 15 października 2013 r.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami z posiedzenia Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego: protokołem i listą obecności.

Dokumenty z posiedzenia Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w dniu 15 października  2013 r.
Fot. Organizacje Pozarządowe

 

 

 

Protokół nr 8/2013 z posiedzenia Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Uchwała nr 3/2013 Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 15 października 2013 r. w sprawie opinii do projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), na rok 2014.

Lista obecności członków Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na posiedzeniu w dniu 15 października 2013 r. /załącznik nr 1 do protokołu/.

pokaż metkę
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: Portal www.ngo.krakow.pl
Partnerzy