Dokumenty z posiedzenia Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w dniu 11 lutego 2014 r.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami z posiedzenia Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego: protokołem, listą obecności, podjętą uchwałą oraz katalogiem dokumentów planowanych przez UMK i MJO do konsultacji z KRDPP.

Dokumenty z posiedzenia Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w dniu 11 lutego 2014 r.
Fot. Organizacje Pozarządowe

Protokół nr 2/2014 z posiedzenia Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Lista obecności członków Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na posiedzeniu w dniu 11 lutego 2014 r. /załącznik nr 1 do protokołu/.

Uchwała nr 1/2014 Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie opinii do projektu "Programu wsparcia działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych" realizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków w latach 2014-2015 pod nazwą "Poznaj możliwości i pomóż sobie".

Zaktualizowany na dzień 06.02.2014 r. katalog dokumentów planowanych przez UMK i MJO do konsultacji z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego. /załącznik nr 2 do protokołu/.

pokaż metkę
Osoba publikująca: ALINA BRATKO
Podmiot publikujący: Portal www.ngo.krakow.pl
Partnerzy