Aktualności

Program Kreatywna Europa nabór do obszaru Projekty współpracy europejskiej.

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Sektora Audiowizualnego oraz Kultury (EACEA) ogłosiła otwarcie naboru wniosków w programie Kreatywna Europa – komponent Kultura do obszaru grantowego Projekty współpracy europejskiej.

IX edycja Konkursu “Strona Internetowa bez Barier”

Fundacja Widzialni oraz Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce ogłosiło IX edycję Konkursu “Strona Internetowa bez Barier”, którego celem jest wyłonienie i nagrodzenie serwisów internetowych najlepiej dostosowanych dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, starszych i pozostałych narażonych na zjawisko wykluczenia cyfrowego.

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej KOM - rekrutacja do 29 września 2017

Do 29 września 2017 roku przyjmowane są dokumenty rekrutacyjne na kolejny nabór grup inicjatywnych złożonych z osób fizycznych lub prawnych zainteresowanych wsparciem szkoleniowo-doradczym i pozyskaniem dotacji na utworzenie/ przystąpienie do przedsiębiorstwa społecznego.

Trwa nabór w MOWES - bezpłatne wsparcie dla organizacji pozarządowych z Małopolski

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej zaprasza organizacje pozarządowe z Małopolski do skorzystania z bezpłatnego wsparcia w ramach oferty Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Można skorzystać m.in. z profesjonalnych szkoleń.

„Bądźmy razem w walce o czyste powietrze dla Krakowa!” - ruszyła kampania promocyjna

Wydział Promocji i Turystyki UMK rozpoczyna kampanię informacyjno-promocyjną na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie Krakowa. Hasłem przewodnim kampanii jest „Bądźmy razem w walce o czyste powietrze dla Krakowa!”.

Wspólnie o Funduszach Europejskich – konkurs Ministerstwa Rozwoju

Departament Promocji Funduszy Europejskich w Ministerstwie Rozwoju zaprasza partnerów społeczno-gospodarczych do składania ofert na organizowanie działań informacyjno - promocyjnych mających na celu upowszechnianie wiedzy w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 w Polsce, wśród beneficjentów i potencjalnych beneficjentów środków pochodzących z Funduszy Europejskich.

Dodatkowy nabór MSiT w ramach Programu wspierania sportów nieolimpijskich

Minister Sportu i Turystyki ogłosił dodatkowy nabór ofert w ramach Konkursu na dofinansowanie zadań ze środków budżetu państwa w ramach „Programu wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania i udziału zawodników we współzawodnictwie międzynarodowym w 2017 roku”.

Najwyższy czas „Równać szanse”

Fundacja Fundusz Lokalny SMK - partner Regionalnego Konkursu Grantowego - zaprasza do uczestnictwa w Programie "Równać Szanse". Termin przyjmowania projektów mija 25 października br.

Konkurs ofert Ministra Zdrowia

Minister Zdrowia ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: Opracowanie wytycznych wynikających z doświadczeń z realizacji celu nr 6 NPZ dla Narodowego Programu Zdrowia na kolejne lata.

Dialog obywatelski w Krakowie - uwarunkowania medialne

Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych zaprasza do lektury najnowszej publikacji z serii "Dialog obywatelski w Krakowie", pn. "Reprezentacje medialne". Tym razem zespół badawczy postanowił zdiagnozować otoczenia medialne dialogu obywatelskiego w Krakowie, uzyskać odpowiedzi na pytania, jak dialog obywatelski prezentowany jest w krakowskich mediach i jakie może to mieć znaczenie dla jakości współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi, a także społecznego postrzegania dialogu obywatelskiego.

Nawikus
Newsletter
newsletter
Zapisz się
POLECAMY
Norway Grants