Aktualności

Klub Zarządowy – grupa wymiany doświadczeń

Organizacje realizujące na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków projekt pn. "Centrum Obywatelskie" zapraszają członków zarządów, kierowników, koordynatorów… wszystkich, którzy zarządzają w NGOs (ludźmi, projektami, procesami) do udziału w "Klubie Zarządowym" - grupie wymiany doświadczeń.

Stowarzyszenia i Organizacje NGO dla zrównoważonej mobilności

Jeszcze tylko dzisiaj można zgłaszać swój udział w międzynarodowej konferencji organizowanej w ramach Jubileuszu 70-lecia działalności Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP. Konferencja poświęcona wybranym zagadnieniom dotyczącym roli stowarzyszeń i organizacji pozarządowych w kształtowaniu zrównoważonej mobilności w miastach odbędzie się 15 września br. w Krakowie.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego informuje

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na temat prowadzonych i planowanych naborów zgłoszeń do projektów, programów i  konkursów, w tym tegorocznych edycji  konkursów "Kryształy Soli" oraz „Amicus Hominum".

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Fundacja „Merkury” oraz Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS zapraszają do zgłaszania pomysłów na działania innowacyjne, wspierające osoby niepełnosprawne w procesie aktywizacji zawodowej.

VIII edycja Konkursu ''Strona Internetowa bez Barier''

Fundacja Widzialni oraz Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce ogłosiło VIII edycję Konkursu “Strona Internetowa bez Barier”, którego celem jest wyłonienie i nagrodzenie serwisów internetowych najlepiej dostosowanych dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, starszych i pozostałych narażonych na zjawisko wykluczenia cyfrowego.

Nabór wniosków - POWER 2.9

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pełniący rolę IP dla Osi II PO WER, ogłosił konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-009/16 pt. „Sieciowanie Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej i koordynacja współpracy sieci OWES z innymi sieciami oraz podnoszenie kompetencji kadr OWES” w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej PO WER 2014-2020.

Konkurs ofert MEN w zakresie funkcjonowania systemu oddziaływań profilaktycznych

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: „Przeprowadzenie całościowych badań dotyczących funkcjonowania systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce”. Termin składania ofert upływa 20 września 2016 r.

2 i 9 września - spotkania poświęcone rewitalizacji

Wydział Rozwoju Miasta UMK zaprasza na kolejne z serii spotkań poświęconych rewitalizacji. Podobszary rewitalizacji Stare Podgórze - Zabłocie oraz Stare Miasto - Kazimierz będą przedmiotem spotkania 2 września. Tydzień później organizatorzy zapraszają do udziału w warsztatach dotyczących podobszaru rewitalizacji „stara” Nowa Huta.

Rewitalizujemy Kraków

Stare Miasto-Kazimierz, Stare Podgórze-Zabłocie i „stara” Nowa Huta to trzy podobszary wybrane do zrewitalizowania w ramach aktualizowanego Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa. Do 12 września przedsiębiorcy, instytucje kultury, wspólnoty mieszkaniowe, podmioty prowadzących szkoły i placówki, organizacje pozarządowe, partnerzy społeczni i gospodarczy, kościoły i inne instytucje mogą składać projekty do Programu.

Zostań partnerem „Nocy Szkoleń”

Stowarzyszenie „Absolwenci na walizkach” po raz trzeci organizuje w Krakowie i innych miastach "Noc Szkoleń". Organizacja poszukuje partnerów "Nocy Szkoleń", zaprasza do współpracy krakowskie organizacje, szkoły, uczelnie, biblioteki, parafie.

Nawikus
Newsletter
newsletter
Zapisz się
POLECAMY
Norway Grants