Aktualności

Konkurs grantowy Fundacji Batorego

Fundacja Batorego ogłosiła konkurs grantowy dotyczący przeciwdziałania dyskryminacji. Wnioski należy składać do 15.07.2016 r.

Uzupełniające otwarte konkursy ofert Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił uzupełniające otwarte konkursy ofert w ramach Programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”. Oferty można składać do 10.06.2016 r.

Konkurs grantowy Fundacji Edukacja dla Demokracji

Fundacja Edukacja dla Demokracji ogłosiła konkurs grantowy realizowany w ramach projektu „Dobra edukacja polonijna. Regranting". Wnioski należy składać do 13.06.2016 r. do godziny 12:00.

Dodatkowy nabór wniosków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu

Minister Sportu i Turystyki ogłosił dodatkowy nabór wniosków w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”. Wnioski należy składać do 31.05.2016 roku.

UWAGA! Stowarzyszenia zwykłe nieposiadające osobowości prawnej

Od 20 maja 2016 r. obowiązują zmienione zasady przy rejestracji stowarzyszeń zwykłych wprowadzone ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1923).

Analiza konsultacji Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi

Zapraszamy do zapoznania się z raportem pt. "Analiza konsultacji Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi" w 2015 roku. Raport został przygotowany na podstawie badań zaprojektowanych i zrealizowanych przez Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, w ramach projektu Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego.

Kongres Wprowadzający „Energiczny Obywatel”

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV zaprasza na Kongres Wprowadzający –„Energiczny Obywatel”, który odbędzie się 7 czerwca w Miękini w Ośrodku Szkoleniowo – Dydaktycznym Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie.

Ważna informacja dla organizacji pozarządowych

Gmina Miejska Kraków przypomina, że w ramach ogłaszanych otwartych konkursów ofert uprawnione do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 i 395) prowadzące działalność pożytku publicznego, których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną zlecanego zadania.

Spotkania informacyjne na temat funduszy unijnych dla organizacji pozarządowych

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce zapraszają instytucje z całego województwa, zainteresowane funduszami unijnymi na projekty skierowane dla organizacji pozarządowych, na spotkania informacyjne.

I Kongres Progresywnych Organizacji Pozarządowych

Fundacja Aleksandra Kwaśniewskiego "Amicus Europae" zaprasza na I Kongres Progresywnych Organizacji Pozarządowych, zorganizowany w ramach Forum Postępu, który odbędzie się w sobotę, 4 czerwca 2016 roku w hotelu Westin w Warszawie, ul. Jana Pawła II 21.

Nawikus
Newsletter
newsletter
Zapisz się
POLECAMY
Norway Grants