Aktualności

Ogłoszono nabór projektów w ramach PO WER 1.2.1 - małe inicjatywy

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłosił nabór projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Ogłoszono nabór projektów w ramach PO WER 1.2.1 - projekty subregionalne

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłosił nabór projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków dotyczący dialogu społecznego

Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków w ramach naboru nr VP/2017/001pn.: „Support for social dialogue” („Wsparcie dla dialogu społecznego”).

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków dotyczący partnerstw transgranicznych i mobilności

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków w ramach Programu Unii Europejskiej na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI – EURES Axis) nr VP/2017/006 zatytułowany „Cross-border partnerships and support to cooperation on intra-EU mobility for EEA countries and social partners” („Transgraniczne partnerstwa i wspieranie współpracy w zakresie mobilności wewnątrzunijnej dla państw EOG i partnerów społecznych”).

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków w ramach Programu Zdrowie

Komisja Europejska – Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Trzeciego Programu UE w dziedzinie zdrowia 2014-2020.

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków w ramach EaSI-PROGRESS

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków w ramach EaSI-PROGRESS 2016 nr VP/2016/017 zatytułowany “Implementing the Pilot Stage of the European Tracking Service for Pensions” (“Wdrażanie etapu pilotażowego Europejskiej Usługi Śledzenia Emerytur”).

Nabór do nagrody N.I.C.E. 2017

Do 30 kwietnia br. prowadzony będzie nabór do nagrody N.I.C.E. 2017 dla innowacji w dziedzinie kultury i kreatywności. Tematem tegorocznej edycji jest „Tworzenie inkluzywnego świata”, pula nagród wynosi 20 tys. euro.

Zagłosuj na krakowski projekt w konkursie Mieszkam-TU.eu

PortalSamorzadowy.pl i Fundacja Napraw Sobie Miasto organizują konkurs na najlepsze projekty zgłoszone lub zrealizowane w Polsce w ramach samorządowych budżetów obywatelskich. Zapraszamy do głosowania na projekt z Krakowa.

Drugi nabór wniosków w ramach programu ''Conrad 2017''

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił II nabór do programu „Conrad 2017” na rok 2017. Wnioski można składać do 31 marca 2017 r.

Konkurs Małopolskie Wektory Współpracy

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji po raz 10 zaprasza samorządy gminne i powiatowe z Małopolski do udziału w konkursie Małopolskie Wektory Współpracy.

Nawikus
Newsletter
newsletter
Zapisz się
POLECAMY
Norway Grants