Aktualności

Coworking w Centrum Obywatelskim

Centrum Obywatelskie w ramach coworkingu zaprasza do wspólnej pracy w przyjaznej i twórczej atmosferze.

„Program Otwarty Kraków – projekty informacyjne i edukacyjne” - KONKURS OFERT

Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych UMK informuje o ponownym ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców. Tytuł zadania publicznego: Program Otwarty Kraków – projekty informacyjne i edukacyjne. Termin składania ofert  upływa z dniem 11 sierpnia br. o godz. 15.00.

Centrum Obywatelskie zaprasza na szkolenie

Centrum Obywatelskie zaprasza na dwudniowe szkolenie ( 27.07, 02.08)  „Jak budować trwałe relacje współpracy z innymi podmiotami w obszarze działania NGO, grup nieformalnych i aktywnych obywateli".

Bezpłatne szkolenie MOWES „Fundraising w działalności podmiotów ekonomii społecznej”

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej zaprasza na bezpłatne szkolenie „Fundraising w działalności podmiotów ekonomii społecznej”. Szkolenie odbędzie się 31 lipca (w godzinach 11:00 – 18:00) w Centrum Obywatelskim w Krakowie (ul. Reymonta 20; stadion Wisły Kraków).

Konkurs ofert Prezydenta Miasta Krakowa

Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w okresie od 1 września 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „Klub Rodziców z dziećmi do lat 3”.

Konkurs Ministra Edukacji Narodowej

Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: Przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej pod hasłem „Niewłaściwa ochrona przeciwpożarowa i jej wpływ na środowisko oraz czyste powietrze”.

Konkurs Ministra Sportu i Turystyki

Minister Sportu i Turystyki ogłosił konkurs na dofinansowanie zadań ze środków budżetu państwa w ramach „Programu wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania i udziału zawodników we współzawodnictwie międzynarodowym w 2017 roku”

Granty Fundacji PGE

Celem Fundacji PGE jest wspieranie projektów i działań, które są spójne ze Statutem Fundacji oraz przyczynią się do postrzegania Grupy Kapitałowej PGE jako odpowiedzialnego partnera społecznego i biznesowego.

Społeczne innowacje pomogą osobom niesamodzielnym

Specjalna aplikacja dla seniorów, nowoczesny program odchudzania dla osób niepełnosprawnych czy internetowy czat zaufania – to tylko niektóre z innowacji społecznych, które przeszły I etap konkursu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie i trafiły na listę Małopolskich Innowatorów Społecznych.

Dotacje na współpracę polsko-niemiecką

Dotacje PNWM (Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży) na działania mające  na celu nawiązanie kontaktów pomiędzy młodzieżą polską i niemiecką.

Nawikus
Newsletter
newsletter
Zapisz się
POLECAMY
Norway Grants