Aktualności

Ogłoszono konkurs w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił konkurs na realizację projektów w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki w module „Dziedzictwo narodowe” Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – 2017 r. Wnioski można składać do 23 czerwca br.

Ogłoszono konkurs ofert dotyczący organizacji wypoczynku letniego dla dzieci polskich ze Wschodu

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków na organizację Copernicus Hackathon Programme

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków nr 260/G/GRO/COPE/17/10400 na organizację Copernicus Hackathon Programme (Program Copernicus Hackathon). Wnioski można składać do 7 września br.

Seminarium - Idee rozwoju społeczności lokalnych. Praktyki europejskie, korzyści, rozwiązania systemowe

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych zaprasza na spotkanie „Jak włączać ideę rozwoju społeczności lokalnych w polityki publiczne?”. 

Dyrektor Wydziału Edukacji UMK zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach

Dyrektor Wydziału Edukacji UMK zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Krakowa. Konsultacje odbywać się będą w dniach od 24 maja do 6 czerwca 2017 r.

Ogłoszono nabór do III edycji Programu ''PLACÓWKA''

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ogłosił nabór do III edycji Programu „PLACÓWKA”. Aplikacje w ramach pierwszego etapu naboru można przesyłać do 22 sierpnia br.

Minister Obrony Narodowej ogłosił konkurs ofert

Minister Obrony Narodowej ogłosił Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 15/2017/OWzS na realizację zadań publicznych w formie wspierania w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Ogłoszono konkurs ofert dotyczący międzynarodowej wymiany młodzieży

Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs ofert nr DE.WZP.263.1.2.2017 na realizację zadania publicznego pt.: Międzynarodowa wymiana młodzieży. Oferty można składać do 13 czerwca br.

Ogłoszono konkurs w ramach PO WER Działanie 5.2

Minister Zdrowia, wykonujący zadania Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) ogłosił konkurs w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia.

„ŚWIĘTO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH” - ogłoszono konkurs ofert!

Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych zaprasza do składania ofert na ogłoszony konkurs dot. realizacji tegorocznego Święta Organizacji Pozarządowych.

Nawikus
Newsletter
newsletter
Zapisz się
POLECAMY
Norway Grants