Aktualności

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia w roku 2017 zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Wydział Spraw Społecznych UMK zaprasza do zapoznania się treścią ogłoszenia i składania ofert oraz zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej. Termin składania ofert upływa: 14 listopada 2016 r. o godz. 15.00.

KONFERENCJA KDO: JAKA IM PROFILAKTYKA?

Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski oraz Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży zapraszają 9 listopada 2016 r. na konferencję szkoleniowo-sieciującą „JAKA IM PROFILAKTYKA? Skuteczność działań profilaktycznych w kontekście przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym”. Konferencja rozpocznie się o godz. 9:00 w sali Miedzianej Pałacu Krzysztofory przy Rynku Głównym 35. Zgłoszenia przyjmowane są do 4 listopada poprzez formularz dostępny na stronie www.mcpu.krakow.pl.

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia w latach 2017-2018 zadania publicznego pn.

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia w latach 2017-2018 zadania publicznego w zakresie: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych lub działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1–32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konkurs Barwy Wolontariatu

Do 4 listopada 2016 zgłaszać można kandydatury wolontariuszy do wojewódzkiego etapu ogólnopolskiego konkursu „Barwy Wolontariatu”. Celem konkursu jest wyróżnienie osób zaangażowanych w różne formy działalności wolontariackiej.

Konkurs w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą

Szef Kancelarii Senatu ogłosił nabór ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 roku. Oferty można składać do 30 listopada 2016 r.

Nabór Instytutu Książki

Instytut Książki ogłosił nabór w ramach Programu Translatorskiego © Poland. Oferty można składać do 15 listopada 2016 r.

Konkurs ''Spółdzielnia pomysłów''

SGB-Bank S.A. ogłosił V edycję konkursu „Spółdzielnia pomysłów”. Termin składania wniosków upływa 7 listopada 2016 r.

Zespół roboczy ds. lokali gminnych dla NGO

Centrum Obywatelskie zaprasza na spotkania zespołu roboczego ds. lokali gminnych dla NGO.

Zaproszenie do udziału w spotkaniu dotyczącym aktualizacji programu „Bezpieczny Kraków”

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa i Katedra Socjologii Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego wspólnie z Komendantem Miejskim Policji w Krakowie zapraszają na spotkanie poświęcone aktualizacji programu pn. „Bezpieczny Kraków”, w trakcie którego zostanie przedstawiony wypracowany zarys koncepcji nowego programu.

Projekt „Przestrzeń Rozwoju Małopolskich Organizacji Pozarządowych”

Fundacja Przestrzeń Rozwoju zaprasza małopolskie organizacje pozarządowe, ich pracowników, wolontariuszy i inne osoby aktywnie działające w małopolskich organizacjach III sektora do udziału w projekcie pn. „Przestrzeń Rozwoju Małopolskich Organizacji Pozarządowych”.

Nawikus
Newsletter
newsletter
Zapisz się
POLECAMY
Norway Grants