Aktualności

Nabór NFOŚiGW w zakresie edukacji ekologicznej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił III nabór wniosków w ramach programu priorytetowego "Edukacja ekologiczna" w 2016 r. Wnioski należy składać w terminie od 17.10.2016 r. do 08.11.2016 r.

Nabór Komisji Europejskiej - polityka obywatelstwa UE

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków pn.: “Action grants to foster the successful inclusion and participation of European citizens in their host EU country's civic and political life”. Termin składania wniosków upływa 17 stycznia 2017 roku.

Nabór wniosków w ramach RPO WM, poddziałanie 6.1.3

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego (konkurs nr RPMP.06.01.03-IZ.00-12-054/16).

Nabór wniosków w zakresie ochrony przyrody

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ochrona przyrody i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo”. Wnioski można będzie składać w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 20 grudnia 2016 r. bądź do wyczerpania alokacji środków.

Dodatkowy konkurs ofert MRPiPS w zakresie bezdomności

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach „Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2016. Termin składania wniosków upływa 12 sierpnia 2016 r.

Konkurs Ministerstwa Rozwoju

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w „Konkursie dotacji na działania informacyjne dla prasy lokalnej dotyczące Funduszy Europejskich”. Jego celem jest wybór i dofinansowanie najlepszych projektów popularyzujących tematykę Funduszy Europejskich w prasie lokalnej i lokalnych portalach internetowych. Wnioski można składać do 17 sierpnia 2016 r.

Nabór wniosków w ramach RPO WM, działanie 6.2

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 6 Osi Priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej, Typ projektu A: Ochrona ekosystemów, siedlisk i gatunków roślin, zwierząt i grzybów i Typ projektu B: Rozwój centrów ochrony różnorodności biologicznej (konkurs nr RPMP.06.02.00-IZ.00-12-050/16).

Nabór projektów do programu

„Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” stanowi kontynuację programu „Razem bezpieczniej” na lata 2007-2015, w zakresie zasad głównego celu, tzn. wspierania działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Jego patronem jest Władysław Stasiak, rzeczywisty twórca programu, który zginął 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie smoleńskiej.

Nabór Komisji Europejskiej - prozdrowotna aktywność fizyczna dla uchodźców

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków nr EAC/S16/2016 zatytułowany „Promoting HEPA policy measures and actions for refugees” (Promowanie środków i działań politycznych w zakresie prozdrowotnej aktywności fizycznej dla uchodźców). Termin składania wniosków upływa 9 września 2016 r.

Funkcjonowanie Centrum Obywatelskiego podczas Światowych Dni Młodzieży

Informujemy, że w związku z ograniczeniami w korzystaniu ze Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana podczas trwania Światowych Dni Młodzieży, ograniczone będzie w tym okresie funkcjonowanie Centrum Obywatelskiego.

Nawikus
Newsletter
newsletter
Zapisz się
POLECAMY
Norway Grants