Aktualności

Konkurs ''Europa z naszej ulicy''

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła konkurs „Europa z naszej ulicy”. Zgłoszenia można przesyłać do 22 listopada br.

Nabór wniosków w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego

Ogłoszono trzeci nabór wniosków w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Region – IBSR), Europejska Wspólnota Terytorialna.

Konkurs ofert pn. ''Świąteczne wsparcie dla kombatantów''

Minister Obrony Narodowej ogłosił Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 22/2017/OWzS na realizację zadań publicznych w formie wspierania w zakresie Działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych pn. Świąteczne wsparcie dla kombatantów.

Nabór wniosków pn. ''Umiejętność korzystania z mediów dla wszystkich''

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków na projekt pilotażowy pn. „Umiejętność korzystania z mediów dla wszystkich” (Media Literacy for All). Wnioski można składać do 8 grudnia br.

Nabór wniosków dotyczący przestępstw przeciwko środowisku

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków w ramach Internal Security Fund Police (Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – instrument współpracy policyjnej) nr ISFP-2017-AG-ENV zatytułowany „Call for Proposals for Projects on Environmental Crime” (Nabór wniosków na projekty dotyczące przestępstw przeciwko środowisku).

Nabór wniosków pn. ''Integracja obywateli państw trzecich''

Komisja Europejska ogłosiła pięć naborów wniosków w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (Asylum, Migration and Integration Fund) pn. „Integracja obywateli państw trzecich” (Integration of Third-Country Nationals) nr AMIF-2017-AG-INTE.

Rusza XVIII edycja Maratonu Pisania Listów Amnesty International

Stowarzyszenia Amnesty International zaprasza do wzięcia udziału w XVIII edycji Maratonu Pisania Listów Amnesty International.

Szkolenia dla organizacji pozarządowych - jak przygotować ofertę do konkursu ?

Biuro MOWIS zaprasza na jednodniowe szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z obsługi GENERATORA OFERT KONKURSOWYCH W SYSTEMIE NAWIKUS.

Nabór wniosków w programie ''Europeans for Peace''

Fundacja „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft” zaprasza do składania wniosków w programie dotacyjnym „Europeans For Peace” („Europejczycy dla pokoju”) dla projektów w 2018 i 2019 roku.

Konkurs dotyczący wsparcia uniwersytetów trzeciego wieku

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkurs „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”. Wnioski można składać do 4 grudnia br.

Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
POLECAMY
Norway Grants