Aktualności

Nowotwory - warto rozmawiać

Powszechność chorób nowotworowych sprawia, że warto wiedzieć, co robić w zetknięciu z diagnozą. Jak pomóc sobie i swoim bliskim? O tym będą rozmawiać uczestnicy 2. Forum na Rzecz Onkologii, które w poniedziałek, 27 lutego w godz. 9:00 – 17.30 odbędzie się w Centrum Kongresowym ICE Kraków. W wydarzeniu weźmie udział m.in. Zastępca Prezydenta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta Andrzej Kulig.

Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Zarząd Powiatu w Krakowie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2017 w zakresie ekologii i ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Nabór ofert trwa do dnia 13 marca br.

Regranting na działania lokalne mające na celu edukację, rozwój i podnoszenie świadomości

Wsparcie działań można uzyskać w ramach regrantingu z projektu "LADDER-Władze lokalne jako promotorzy edukacji rozwojowej i podnoszenia świadomości".

Wypoczynek letni dzieci i młodzieży - otwarty konkurs ofert

Wydział Edukacji UMK informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie: Wypoczynek letni dzieci i młodzieży. Termin składania ofert upływa z dniem 17 marca br. o godz. 14.00.

„Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą” - II nabór na rok 2017

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił II nabór do programu „Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą” na rok 2017. Termin składania wniosków - 31 marca br.

Konkurs Grantowy Kulczyk Foundation – edycja 2017

W ramach Konkursu Grantowego Kulczyk Foundation można się ubiegać o wsparcie wyłącznie na projekty infrastrukturalne, czyli takie w których istotą projektu jest inwestycja związana z trwałym zagospodarowaniem przestrzeni oraz nadaniem jej określonych trwałych cech funkcjonalnych.
 

Wsparcie Fundacji Grupy PERN – „Przyjaźń”.

Fundacja działa od kwietnia 2013 r. dzięki środkom przekazywanym przez fundatorów, którymi są: PERN S.A. oraz „Operator Logistyczny Paliw Płynnych” sp. z o.o. (OLPP). W fundacji w sposób strategiczny i długofalowy realizowane są działania w obszarze zaangażowania społecznego.

Wsparcie Ambasady Szwecji

Ambasada Szwecji w Polsce inicjuje i realizuje projekty mające na celu promowanie szwedzkiej kultury, kształtowanie pozytywnego obrazu Szwecji w Polsce oraz wspieranie relacji handlowych między naszymi krajami.

„Centrum Obywatelskie” - raport końcowy

Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych zaprasza do zapoznania się dokumentem "Centrum Obywatelskie Kraków. Raport końcowy" udostępnionym przez organizacje pozarządowe, które do końca minionego roku realizowały zadanie publiczne pn. "Centrum Obywatelskie" .

Ogłoszono Drugi Nabór Wniosków Grantowych do konkursu grantowego „TransferHUB od edukacji do zatrudnienia”.

Konkurs ten jest częścią projektu „TransferHUB – generowanie, wsparcie grantowe i inkubacja innowacji społecznych. Przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej”, realizowanego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, PwC Sp. z o.o. oraz Fundację Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowanego z Funduszy Europejskich.

Nawikus
Newsletter
newsletter
Zapisz się
POLECAMY
Norway Grants