Aktualności

Zarządzanie NGO w pigułce: Szkoła Liderów i Liderek Społecznych

"Centrum Obywatelskie" zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na cykl szkoleniowy “Szkoła Liderów i Liderek Społecznych”. Pierwsze zajęcia nt. “Lider, koordynator, szef?” odbędą się już we wtorek, 11 października 2016 r.

Forum „Jak osoby z niepełnosprawnościami współdecydują o Krakowie?”

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu "Forum Współpracy Międzysektorowej" realizowanego w ramach projektu pn. "Centrum Obywatelskie". Tematem najbliższego spotkania - 4 października br. - będzie: "Zaangażowanie osób z niepełnosprawnościami do współdecydowania o Mieście".

Konkurs w ramach programu COSME

Komisja Europejska – Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises – EASME) ogłosiła nabór wniosków nr COS-MigrantsENT-2016-4-02 zatytułowany „Migrants Entrepreneurship Support Schemes” („Schematy wspierające przedsiębiorczość migrantów”) w ramach programu COSME.

Ogłoszono konkurs w ramach POWER 2.5

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-009/16 na typ operacji: Wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie modelu systemu transferów społecznych oraz systemu podatkowego, wspierających aktywność zawodową i ograniczających ubóstwo, w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Priorytet inwestycyjny 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie PO WER 2014-2020.

V nabór wniosków FWD w ramach Programu PL13

Minister Zdrowia, jako Operator Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, ogłosił V nabór wniosków FWD w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa.

VI nabór wniosków FWD w ramach Programu PL07

Minister Zdrowia, jako Operator Programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych, ogłosił VI nabór wniosków FWD w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Spotkanie Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II i III kadencji

Członkowie Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II i III kadencji spotkali się w dniu 19 września 2016 r. Wspólne posiedzenie było okazją do wymiany doświadczeń, przekazania dobrych praktyk oraz rekomendacji w zakresie rozwijania współpracy pomiędzy samorządem i organizacjami pozarządowymi w Krakowie.

Nabór wniosków do programu ''Nasze powietrze''

Krakowski Alarm Smogowy, w ramach realizacji projektu zintegrowanego “Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, wspieranego z programu Unii Europejskiej, ogłosił nabór wniosków do pierwszej edycji programu „Nasze powietrze”.

Trwa nabór zgłoszeń do nagród „Kryształy Soli” oraz „Amicus Hominum”!

Jeszcze tylko do 30 września br. można zgłaszać kandydatów do Nagród: Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy Soli”, Samorządu Województwa Małopolskiego „Amicus Hominum”.

Seniorze - lecz uśmiechem!

Fundacja „Dr Clown” zaprasza uśmiechnięte osoby powyżej 60 roku życia z Krakowa i okolic do udziału w międzypokoleniowych, wesołych aktywnościach. Na zgłoszenia czekamy do 28 września 2016 r.

Nawikus
Newsletter
newsletter
Zapisz się
POLECAMY
Norway Grants