Aktualności

Drugi nabór wniosków w ramach FIO

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił drugi nabór wniosków w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO).

Nabór wniosków dotyczących wsparcia działań informacyjnych w ramach wspólnej polityki rolnej

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków pn. „Wsparcie działań informacyjnych odnoszących się do wspólnej polityki rolnej (WPR)” na 2017 r. (2016/C 401/09).

Nabór wniosków w programie Kreatywna Europa

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Sektora Audiowizualnego oraz Kultury (EACEA) ogłosiła nabór wniosków nr 26/2016 w programie Kreatywna Europa – komponent Media „Promocja europejskich utworów online” (Promotion of European Works Online).

Anioły dla szkoły przy ul. Tynieckiej 6 poszukiwane

– Piasek, kamienie, żwir, mech… to ważne, żeby dzieci niewidome i słabowidzące mogły doświadczyć różnego podłoża, przejść boso i poczuć, jak pod ich stopami zmienia się środowisko – tłumaczy Agnieszka Rzehak, mama słabowidzącej Alicji, uczennicy szkoły podstawowej i szkoły muzycznej przy ul. Tynieckiej 6 w Krakowie. Niedawno wraz z przyjaciółmi założyła fundację, która stara się pozyskać środki na stworzenie ścieżki sensorycznej dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących.

Nowa infolinia Wydziału Spraw Społecznych

12 616 5001- to numer nowej infolinii Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa. Mieszkańcy Krakowa mogą uzyskać tam informacje o świadczeniach oraz dowiedzieć się więcej w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych, działań Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, czy Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych.

Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej - rozstrzygnięcie konkursu

Prezydent Miasta Krakowa zatwierdził 30 listopada br. - zarządzeniem nr 3241/2016 - wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej” w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Stwórz klub programowania w swojej szkole

Fundacja Media 3.0 zaprasza szkoły ponadgimnazjalne z całej Polski do udziału w kolejnej edycji programu Akademia 3.0, w ramach którego powstaną kluby programowania w 34 szkołach. Zgłoś się do programu i stwórz lab 3.0 w swojej szkole!

Harmonogram posiedzeń Zespołu zadaniowego ds. wdrażania reformy w oświacie

29 listopada 2016 roku Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski zainaugurował prace zespołu zadaniowego ds. wdrażania reformy oświaty samorządowej w Gminie Miejskiej Kraków. Kolejne spotkania zespołu będą odbywały się w grudniu, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Nabór w ramach RPO WM, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 6 Osi Priorytetowej Dziedzictwo regionalne, działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych (konkurs nr RPMP.06.03.03-IZ.00-12-098/16).

Konkurs PO WER - „Profesjonalizacja opieki nad osobami starszymi o różnym stopniu niesamodzielności”

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, ogłosił konkurs nr POWR.02.08.00-IP.03-00-002/16 pt. „Profesjonalizacja opieki nad osobami starszymi o różnym stopniu niesamodzielności”.

Nawikus
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants