Informacje Biura Funduszy Europejskich UMK

Ogłoszono konkurs w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił konkurs na realizację projektów w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki w module „Dziedzictwo narodowe” Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – 2017 r. Wnioski można składać do 23 czerwca br.

Ogłoszono konkurs ofert dotyczący organizacji wypoczynku letniego dla dzieci polskich ze Wschodu

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków na organizację Copernicus Hackathon Programme

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków nr 260/G/GRO/COPE/17/10400 na organizację Copernicus Hackathon Programme (Program Copernicus Hackathon). Wnioski można składać do 7 września br.

Ogłoszono nabór do III edycji Programu ''PLACÓWKA''

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ogłosił nabór do III edycji Programu „PLACÓWKA”. Aplikacje w ramach pierwszego etapu naboru można przesyłać do 22 sierpnia br.

Minister Obrony Narodowej ogłosił konkurs ofert

Minister Obrony Narodowej ogłosił Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 15/2017/OWzS na realizację zadań publicznych w formie wspierania w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Ogłoszono konkurs ofert dotyczący międzynarodowej wymiany młodzieży

Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs ofert nr DE.WZP.263.1.2.2017 na realizację zadania publicznego pt.: Międzynarodowa wymiana młodzieży. Oferty można składać do 13 czerwca br.

Ogłoszono konkurs w ramach PO WER Działanie 5.2

Minister Zdrowia, wykonujący zadania Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) ogłosił konkurs w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia.

Konkurs na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłosił konkurs na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020.

Konkurs dotyczący działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego”.

Ogłoszono konkurs ofert dotyczący zdrowia publicznego - cel 5

Minister Zdrowia ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego: „edukacja pracowników ochrony zdrowia w zakresie problematyki geriatrycznej i gerontologicznej oraz kompleksowej opieki nad osobami starszymi i wczesnego wykrywania chorób charakterystycznych dla wieku podeszłego”.

Nawikus
Newsletter
newsletter
Zapisz się
POLECAMY
Norway Grants