Informacje Biura Funduszy Europejskich UMK

VII Otwarty Konkurs na rzecz współpracy polsko-rosyjskiej

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłosiło VII Otwarty Konkurs na dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich.

Nabór wniosków w programie ''Kultura - Interwencje''

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków w ramach programu dotacyjnego Kultura – Interwencje 2018. Dokumenty można składać do 14 lutego 2018 r.

Ogłoszono konkurs ''Moc dla Rozwoju''

Energia dla firm S.A. zaprasza do udziału w konkursie „Moc dla Rozwoju”. Zgłoszenia można przesyłać do 4 lutego 2018 r.

Konkurs ofert dotyczący pomocy osobom bezdomnym

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach Programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym. Oferty można składać do 7 lutego 2018 r.

Konkurs ofert Fundacji CEMEX

Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość” zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na rok 2018. Wnioski można składać w terminie od 5 lutego 2018 r. do 2 marca 2018 r.

Darowizny GlaxoSmithKline

Strategia udzielania darowizn przez GSK w Polsce sprowadza się do następujących działań:

  • przekazywania darowizn na cele humanitarne w przypadku katastrof i klęsk żywiołowych;
  • dotacji pieniężnych na cele programów i inicjatyw społecznych organizacji pacjentów.
Program Dotacji Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy od 1996 roku wspiera swojego Fundatora – Citi Handlowy – w realizacji jego misji społecznej.

Dotacje pozakonkursowe Fundacji PZU

Fundacja finansuje przedsięwzięcia zgodne z jej celami statutowymi. Nabór wniosków trwa przez cały rok.

Konkurs dotyczący wspierania promocji sportu

Minister Sportu i Turystyki ogłosił konkurs na dofinansowanie zadań ze środków budżetu państwa z zakresu wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich i zawodów z cyklu pucharu świata w Polsce w roku 2018.

Onkogranty II: Walka z rakiem lokalnie i globalnie

Zarząd Polskiej Ligi Walki z Rakiem ogłosił rozpoczęcie naboru II edycji konkursu Onkogranty, w którym poszukiwane są nowe, dotychczas niefinansowanych przez inne instytucje projekty eksperckie i edukacyjne, twórczo nawiązujących do Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024.

Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
POLECAMY
Norway Grants