Informacje Biura Funduszy Europejskich UMK

Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Zarząd Powiatu w Krakowie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2017 w zakresie ekologii i ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Nabór ofert trwa do dnia 13 marca br.

Regranting na działania lokalne mające na celu edukację, rozwój i podnoszenie świadomości

Wsparcie działań można uzyskać w ramach regrantingu z projektu "LADDER-Władze lokalne jako promotorzy edukacji rozwojowej i podnoszenia świadomości".

„Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą” - II nabór na rok 2017

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił II nabór do programu „Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą” na rok 2017. Termin składania wniosków - 31 marca br.

Konkurs Grantowy Kulczyk Foundation – edycja 2017

W ramach Konkursu Grantowego Kulczyk Foundation można się ubiegać o wsparcie wyłącznie na projekty infrastrukturalne, czyli takie w których istotą projektu jest inwestycja związana z trwałym zagospodarowaniem przestrzeni oraz nadaniem jej określonych trwałych cech funkcjonalnych.
 

Wsparcie Fundacji Grupy PERN – „Przyjaźń”.

Fundacja działa od kwietnia 2013 r. dzięki środkom przekazywanym przez fundatorów, którymi są: PERN S.A. oraz „Operator Logistyczny Paliw Płynnych” sp. z o.o. (OLPP). W fundacji w sposób strategiczny i długofalowy realizowane są działania w obszarze zaangażowania społecznego.

Wsparcie Ambasady Szwecji

Ambasada Szwecji w Polsce inicjuje i realizuje projekty mające na celu promowanie szwedzkiej kultury, kształtowanie pozytywnego obrazu Szwecji w Polsce oraz wspieranie relacji handlowych między naszymi krajami.

Ogłoszono Drugi Nabór Wniosków Grantowych do konkursu grantowego „TransferHUB od edukacji do zatrudnienia”.

Konkurs ten jest częścią projektu „TransferHUB – generowanie, wsparcie grantowe i inkubacja innowacji społecznych. Przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej”, realizowanego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, PwC Sp. z o.o. oraz Fundację Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowanego z Funduszy Europejskich.

Naukowe Inspiracje-Ciekawe i Kreatywne - konkurs ofert ZWM

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2017 r. pn. „Naukowe Inspiracje-Ciekawe i Kreatywne”. Oferty można składać do 13 marca br.

Bon edukacyjny - konkurs ofert ZWM

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie w 2017 r. pn. Bon edukacyjny. Oferty można składać do 13 marca br.

Regionalny Program Stypendialny - konkurs ofert ZWM

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie w 2017 r. pn. Regionalny Program Stypendialny. Oferty można składać do 13 marca br.

Nawikus
Newsletter
newsletter
Zapisz się
POLECAMY
Norway Grants