Informacje Biura Funduszy Europejskich UMK

Program Kreatywna Europa nabór do obszaru Projekty współpracy europejskiej.

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Sektora Audiowizualnego oraz Kultury (EACEA) ogłosiła otwarcie naboru wniosków w programie Kreatywna Europa – komponent Kultura do obszaru grantowego Projekty współpracy europejskiej.

IX edycja Konkursu “Strona Internetowa bez Barier”

Fundacja Widzialni oraz Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce ogłosiło IX edycję Konkursu “Strona Internetowa bez Barier”, którego celem jest wyłonienie i nagrodzenie serwisów internetowych najlepiej dostosowanych dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, starszych i pozostałych narażonych na zjawisko wykluczenia cyfrowego.

Wspólnie o Funduszach Europejskich – konkurs Ministerstwa Rozwoju

Departament Promocji Funduszy Europejskich w Ministerstwie Rozwoju zaprasza partnerów społeczno-gospodarczych do składania ofert na organizowanie działań informacyjno - promocyjnych mających na celu upowszechnianie wiedzy w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 w Polsce, wśród beneficjentów i potencjalnych beneficjentów środków pochodzących z Funduszy Europejskich.

Rekrutacja na IV nabór w ramach Projektu MOWES

Do 29 września 2017 roku przyjmowane są dokumenty rekrutacyjne na kolejny nabór grup inicjatywnych złożonych z osób fizycznych lub prawnych zainteresowanych wsparciem szkoleniowo-doradczym i pozyskaniem dotacji na utworzenie/ przystąpienie do przedsiębiorstwa społecznego.

Dodatkowy nabór MSiT w ramach Programu wspierania sportów nieolimpijskich

Minister Sportu i Turystyki ogłosił dodatkowy nabór ofert w ramach Konkursu na dofinansowanie zadań ze środków budżetu państwa w ramach „Programu wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania i udziału zawodników we współzawodnictwie międzynarodowym w 2017 roku”.

Konkurs ofert Ministra Zdrowia

Minister Zdrowia ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: Opracowanie wytycznych wynikających z doświadczeń z realizacji celu nr 6 NPZ dla Narodowego Programu Zdrowia na kolejne lata.

Granty na rozwój społeczeństwa obywatelskiego

Black Sea Trust (BST) ogłosiło nabór wniosków na projekty wspierające inicjatywy obywatelskie w Europie Środkowej i Wschodniej mające na celu wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, procesy demokratyczne oraz zaangażowanie obywateli w podejmowanie decyzji i rozwiązywanie przeszkód na drodze do rozwoju demokracji w regionie.

Bezpłatne szkolenia dla NGO

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy dotyczącej publikacji dostępnych treści na stronie internetowej dla każdej grupy odbiorców narażonej na wykluczenie cyfrowe. Przedstawione zostaną bariery, z jakimi borykają się osoby narażone na wykluczenie cyfrowe w tym osoby z dysfunkcjami wzroku, słuchu czy ruchu. 

VI nabór wniosków w ramach programu priorytetowego ”Edukacja ekologiczna”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił VI nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego ”Edukacja ekologiczna”. Nabór będzie prowadzony w terminie od 25 września do 27 grudnia 2017 roku lub do wyczerpania alokacji.

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego - Konkurs Małych Grantów

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego dofinansuje lokalne projekty propagujące poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Celem konkursu jest promowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez pomoc organizacjom non-profit w realizacji projektów podnoszących bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Nawikus
Newsletter
newsletter
Zapisz się
POLECAMY
Norway Grants