Informacje Biura Funduszy Europejskich UMK

Ogłoszono nabór projektów w ramach PO WER 1.2.1 - małe inicjatywy

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłosił nabór projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Ogłoszono nabór projektów w ramach PO WER 1.2.1 - projekty subregionalne

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłosił nabór projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków dotyczący dialogu społecznego

Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków w ramach naboru nr VP/2017/001pn.: „Support for social dialogue” („Wsparcie dla dialogu społecznego”).

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków dotyczący partnerstw transgranicznych i mobilności

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków w ramach Programu Unii Europejskiej na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI – EURES Axis) nr VP/2017/006 zatytułowany „Cross-border partnerships and support to cooperation on intra-EU mobility for EEA countries and social partners” („Transgraniczne partnerstwa i wspieranie współpracy w zakresie mobilności wewnątrzunijnej dla państw EOG i partnerów społecznych”).

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków w ramach Programu Zdrowie

Komisja Europejska – Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Trzeciego Programu UE w dziedzinie zdrowia 2014-2020.

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków w ramach EaSI-PROGRESS

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków w ramach EaSI-PROGRESS 2016 nr VP/2016/017 zatytułowany “Implementing the Pilot Stage of the European Tracking Service for Pensions” (“Wdrażanie etapu pilotażowego Europejskiej Usługi Śledzenia Emerytur”).

Drugi nabór wniosków w ramach programu ''Conrad 2017''

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił II nabór do programu „Conrad 2017” na rok 2017. Wnioski można składać do 31 marca 2017 r.

„Małopolska Gościnna – II Edycja”.

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki w 2017 roku pn. „Małopolska Gościnna – II Edycja”.

Konkurs grantowy na rzecz Ukrainy

Fundacja Solidarności Międzynarodowej ogłosiła konkurs grantowy na rzecz Ukrainy w ramach Programu „Wsparcie demokracji 2017”. Wnioski można składać do 13 kwietnia 2017 r.

Konkurs grantowy Fundacji Ernst & Young

Fundacja Ernst & Young ogłosiła XIII edycję konkursu grantowego „30 maja – świętujemy razem”. Wnioski można przesyłać do 21 kwietnia 2017 r.

Nawikus
Newsletter
newsletter
Zapisz się
POLECAMY
Norway Grants